Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Positive signaler om skat fra V,S og DF

Landbruget kan selv løfte en stor del af opgaven med at finansiere generationsskifterne. Det kræver blot, at reglerne for beskatning af sælgerpantebreve gøres mere rimelige. Så vil sælgere af landbrugsejendomme potentielt kunne investere 15 mia. kr.

Af Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

Landbruget og en række andre erhverv karakteriseret af mindre virksomheder slås med at få nye generationer i gang som selvstændige. Årsagen er, at det er utroligt svært at finde den nødvendige finansiering, også selv om man kommer med flotte eksamenspapirer, en solid opsparing og en gennemarbejdet forretningsplan.

Landbruget har i nogen tid peget på, at erhvervet selv kan løfte en del af opgaven. Mange landmænd er villige til at hjælpe ved at lade en del af provenuet stå tilbage i ejendommen som et sælgerpantebrev. Problemet er bare, at skattereglerne betyder, at det indebærer en meget stor risiko.

Sælger beskattes nemlig med det samme af avancen af salget, uden sikkerhed for at sælgerpantebrevet nogensinde bliver afdraget.

Hvis køber kommer i problemer og eventuelt går konkurs efter kort tid, så har sælger efter al sandsynlighed tabt den kapital, han har ladet stå i form af pantebrevet. Samtidig har han allerede betalt skat af avancen på salget af virksomheden og dermed også værdien af pantebrevet.

Den risiko kan og vil de fleste landmænd, rimeligt nok, ikke påtage sig.

Potentialet er ellers rigtigt stort. Beregninger fra SEGES viser, at sælgerne af landbrugsejendomme ville kunne investere 15 mia. kr. og dermed hjælpe generationsskifterne markant på vej.

Landbrug & Fødevarer har længe foreslået, at skattebetalingen udskydes til likviditeten kommer, det vil sige i takt med at afdragene på sælgerpantebrevet falder.

Sælgers skat bliver hverken større eller mindre. Skatten bliver derimod udskudt og skal betales i takt med, at køber afdrager på sin gæld til sælger.

Jeg er derfor også meget glad for, at såvel skatteminister Karsten Lauritzen (V), landbrugsordfører Simon Kollerup (S) og finansordfører René Christensen (DF) i Børsen 30. januar melder positivt ud i forhold til at ændre loven, så skattebetalingen fremover først forfalder, når indtægterne kommer.

Den brede politiske opbakning betyder, at jeg tør tro på, at der findes en fair løsning, som vil give landbruget mulighed for selv at løse en del af de finansieringsudfordringer, der lige nu er en stor problemstilling i forhold at sikre nye kræfter og ny energi i erhvervet.

Seneste nyt fra lf.dk