Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Visionsløst udspil om kvælstof fra Det Miljøøkonomiske råd

Ingen nye ideer og udpræget mangel helhedsorientering er Landbrug & Fødevarer mening om kvælstofdelen af det diskussionsoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab, som blev præsenteret tirsdag.

Det er ingen nye ideer og der savnes i udpræget grad helhedsorientering. Mest af alt minder oplægget om kvælstofregulering om et ekko fra fortiden, uden blik for hverken den landbrugsfaglige eller den politiske virkelighed.

Det mener Landbrug & Fødevarer om kvælstofdelen af det diskussionsoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab, som blev præsenteret tirsdag.

- Vi havde håbet, at oplægget om kvælstofregulering ville bringe ny viden frem, som kunne bidrage kvalificeret til udformningen af den målrettede regulering, men det er på ingen måde tilfældet. Oplægget tager i stedet udgangspunkt i normer og afgifter. Der foreslås således nok engang en kvælstofafgift, som det bedste middel til regulering, hvilket er meget lidt visionært i forhold til den målrettede regulering, siger Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

Han påpeger, at oplægget blandt andet mangler at tage stilling til det faglige grundlag omkring reduktionsmålene og effekten af indsatserne på de dyrkede arealer.

- For eksempel bruger man standardtal for udvaskning, selv om der er stor usikkerhed og lokale forskelle på værdierne. Samtidig anvender man nogle helt urealistiske præmisser om, at man på bedriftsniveau kan estimere, hvor meget kvælstof, der tabes. Man antager, at retentionskortet giver et retvisende billede, hvilket er en fejlslutning Det er helt urealistisk, og fødevare- og landbrugspakken slår da også fast, at målrettet regulering ikke vil ske på så detaljeret et niveau, siger Niels Peter Nørring.

Oplægget er således i modstrid med de ambitioner, der er baggrund for fødevare- og landbrugspakken, og samtidig med den sunde fornuft, vurderer Niels Peter Nørring.

- Vores ønske var, at der i stedet var arbejdet med, hvordan man kunne indføre varige løsninger, der betyder at øget produktion og større produktivitet kan gå hånd i hånd med faktiske miljøforbedringer. Eller hvordan en indsats kan have flere positive effekter på for eksempel vandmiljø, klima og natur på én gang. I stedet leverer man altså anbefalinger, som er helt blottet for visioner og samtidigt virker hæmmende på produktionen. Det er skuffende og ærgerligt, at der er brugt mange ressourcer på en analyse, som leverer så lidt nyt, siger Niels Peter Nørring.

Seneste nyt fra lf.dk