Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Mælkeproducenterne er blandt de landmænd, der har udsigt til bedre økonomi i produktionen.

Fortsat lysere udsigter for landbruget

Landbrugets priser er ved at rette sig efter en længere periode med meget lave priser. Både svinepriserne og mælkepriserne er aktuelt kommet op i nærheden af et gennemsnitligt niveau. Indtjeningen følger med op og hjælpes endvidere på vej af forbedret produktivitet samt fødevare- og landbrugspakken, hvor vigtige dele slår fuldt igennem i 2017.

Der er udsigt til en markant stigning i landbrugets indtjening i 2017, hvor landbrugets samlede driftsresultat efter ejerløn mv. ventes at stige til 2,2 mia. kr. efter et forventet underskud på 2,8 mia. kr. i 2016.

Det forudser en ny prognose fra SEGES. Ifølge prognosen har flere af landbrugets vigtigste priser lagt afstand til bundniveauerne i 2016 og er gået ind i en stærkere konjunkturfase, som ventes at toppe i 2017.

- Det er især mælke- og svineproducenter, som har mulighed for en ganske fornuftig indtjening i 2017, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES, der forklarer konjunkturvendingen med stærk efterspørgsel fra Kina og andre asiatiske lande samt et fald i landbrugsproduktionen i flere lande.

- Der er dog ekstrem stor spredning i indkomsterne, så den gennemsnitligt pæne indtjening dækker både over bedrifter med underskud og bedrifter med overskud. Derudover oplever de fleste plante-, eller minkproducent fortsat pressede priser og indtjening, siger Klaus Kaiser.

Produktiviteten stiger
De højere priser på verdensmarkedet spiller sammen med en pæn fremgang i landbrugenes produktivitet. Samtidig implementeres vigtige elementer i fødevare- og landbrugspakken fuldt ud i 2017. Alle tre elementer er medvirkende til stigningen i indkomsterne.

- Selv om det går fremad for landbruget som helhed, er der fortsat mange bedrifter, der er presset på likviditeten. Samtidig er egenkapitalen presset efter flere år med lave priser. Begge dele lægger en kraftig dæmper på investeringerne og muligheden for at konsolidere bedriften. Så der er behov for en længere periode med styrket indtjening og mulighed for konsolidering, vurderer Klaus Kaiser.

Rammevilkår skal forbedres
Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild glæder sig over de lidt bedre tider i dele af landbruget, men er samtidig alvorligt bekymret over, at der fortsat er mange bedrifter med anstrengt økonomi.

- Landmændene bidrager selv med store forbedringer af effektivitet og produktivitet, men det kræver en indsats fra alle i og omkring erhvervet, før landbruget har en mulighed for at komme helt på benene igen, siger Martin Merrild.

- Landmændene og den øvrige fødevarekæde skal arbejde for at skabe mere værdi i kæden, og regeringen skal fortsætte bestræbelserne på at skaffe lige konkurrencevilkår. Blandt andet er der behov for bedre rammevilkår til at nedbringe produktionsomkostningerne, siger Martin Merrild.

Seneste nyt fra lf.dk