Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

16 profiler udpeget til nyt verdensmåls-panel

Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål har nedsat et såkaldt ”2030-panel”. Panelet består af 16 prominente aktører fra forskellige dele af det danske samfund, bl.a. Karen Hækkerup, som skal samarbejde med politikerne om at fremme FN’s 17 verdensmål.

Det kræver samarbejde og nye partnerskaber, hvis Danmark skal nå FN’s 17 verdensmål i 2030. Derfor har Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål i denne uge nedsat et ”2030-panel”.

2030-panelets medlemmer er nøje udvalgt af det tværpolitiske netværk og tæller 16 prominente danskere, som spænder bredt på tværs af det danske samfund (se medlemsliste herunder). Panelet skal supplere Folketingets tværpolitiske netværks politiske arbejde gennem sparring, input, analyser og arrangementer og forventes også at tage selvstændige initiativer til at drive dagsordenen omkring FN’s verdensmål fremad. Eksempelvis vil panelet i samarbejde med folketingsnetværket arrangere et stort årligt multi-stakeholder forum om FN’s verdensmål på Christiansborg i forbindelse med Folketingets åbning.

- Vi har etableret et stærkt, repræsentativt 2030-panel, som jeg forventer bliver en helt central aktør i arbejdet med FN’s verdensmål i Danmark. Panelet giver os politikere et forum for løbende dialog og sparring med mange af de grupper i vores samfund, der skal bidrage til at levere på verdensmålene. Jeg håber også, at vi via panelet kan række endnu bredere ud til flere aktører, f.eks. i samarbejde om enkelte verdensmål”, siger Kirsten Brosbøl, MF (S) og formand for det tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål på Christiansborg, det såkaldte 2030-netværk.

En af de stærkeste fortalere for FN’s verdensmål herhjemme er professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet, som er nyudpeget medlem af 2030-panelet. Han ser panelet som manifestering af den bevægelse, som længe har været i gang omkring verdensmålene:

- 2030-panelet viser, hvordan målene har givet borgere på tværs af hele Danmark muligheden for at arbejde sammen for at skabe et endnu mere bæredygtigt Danmark. Af samme grund er jeg glad for, at jeg får mulighed for at bidrage med min viden i panelet, siger Steen Hildebrandt.
Som en af repræsentanterne for civilsamfundet er formand for Globalt Fokus Laust Leth Gregersen udpeget til panelet. Han mener, at panelet er udtryk for en helt ny kontrakt i Danmark:

- Som jeg ser det, er verdensmålene en helt ny form for bæredygtig samfundskontrakt mellem verdens politiske ledere og verdens borgere. 2030-panelet er med til at stadfæste denne nye samfundskontrakt i Danmark, og jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet sammen med de øvrige medlemmer i panelet.

Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer er også valgt som en af deltagerne.

- Jeg glæder mig over at fødevareklyngen er repræsenteret i panelet I den danske fødevareklynge byder vi i høj grad FN's indsats for en mere bæredygtig udvikling velkommen. Den er ansvarlig og humanitært vigtig og rigtig. Og vi har rigtigt meget at bidrage med i indsatsen for større bæredygtighed.

- Cirkulær bioøkonomi er et godt eksempel på, hvordan vi i landbrugs- og fødevaresektoren kan være med til at nå verdensmålene. Danmark har en lang tradition for bæredygtig, intensiv produktion af råvarer til mad, foder, materialer og energi og kan være med til at sætte den globale norm for ”best practise” for teknologiske løsninger til en fremtidig produktion, så der er mad nok til alle.

Landbrug & Fødevarer præsenterede i efteråret 2016 sit indspil til en national handlingsplan på ”2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling og FNs verdensmål”.
Alle verdensmålene er vigtige, men Landbrug & Fødevarer har på vegne af fødevareerhvervet udvalgt to verdensmål, som har den mest direkte relevans for den danske fødevareklynge – både på den nationale dagsorden og den internationale indsats. De udvalgte mål er verdensmål # 2 og verdensmål #12, som har fokus på at stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og fremme bæredygtigt landbrug. Det sidste mål har fokus på bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

2030-panelet mødes første gang i slutningen af august og forventes at afholde sin første større konference på Christiansborg i forbindelse med folketingets åbning i oktober.


Medlemmer af det nye 2030-panel:
Anja Phillip, Formand, Forbrugerrådet Tænk
Camilla Brückner, Direktør, UNDP’ nordiske kontor & repræsentant for SDG partnerskabsforum , UNDP
Claus Stig Pedersen, Direktør for bæredygtighed, Novozymes
Henrik Skovby*, Bestyrelsesformand, Dalberg Group
Jesper Nygård, Administrerende direktør, Realdania
Jonas Christoffersen, Direktør, Institut for Menneskerettigheder
Karen Hækkerup, Administrerende direktør, Landbrug & Fødevarer
Laila Kildesgaard, Direktør, Kommunernes Landsforening
Laust Gregersen, Formand, Globalt Fokus
Morten Lehmann, CSR-chef, Dansk Erhverv
Nanna Højlund, Næstformand, LO
Sara Krüger Falk, Seniorrådgiver, DI & nationalt focal point for Global Compact, Dansk Industri & UN Global Compact
Simon Hansen, Regionsdirektør, C40
Steen Hildebrandt, Professor, Århus Universitet
Torben Möger Pedersen, Administrerende direktør, PensionDanmark
Troels Dam Christensen, Sekretariatsleder, 92-gruppen

*to be confirmed

Seneste nyt fra lf.dk