Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Ny pjece stiller skarpt på fakta om kvælstof

Kvælstof er et af tidens varmeste miljøtemaer. En ny pjece med bidrag fra både forskere og landbrugets organisationer samler de vigtigste facts.

Kvælstof er et ganske særligt stof. Det er helt nødvendigt for planteproduktionen og opbygningen af de proteiner alt liv bygger på, det kan omdanne sig til mange forskellige forbindelser, det kan opløses i jordvandet og vaskes ud i vandmiljøet– og det kan vælte en minister.

Det svirrer med udsagn og tal om planternes behov for kvælstof, kvælstofudvaskning, nitrat i drikkevandet og belastning af vandmiljøet.

Netop det har været baggrunden for, at pjecens forfatter chefkonsulent i SEGES, Leif Knudsen, har sat sig for at samle den viden, der eksisterer på området.

- Vi ønsker med denne pjece at bidrage med fakta til debatten om kvælstof i landbruget og dets betydning for vandmiljøets tilstand. Problemstillingen er meget kompleks, men vi har gjort vores bedste for at fremstille stoffet, så det giver forståelse og overblik. Uden at gå på kompromis med fakta, siger Leif Knudsen.

Pjecen, der ud over SEGES også har bidragydere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Bæredygtigt Landbrug, kommer hele vejen rundt om kvælstof – kvælstofkredsløbet, nitrat i drikkevand, grundvand, vandløb, søer og kystvande, kvælstof i dyrkningsjorden, gødskning, tiltag til at reducere udvaskningen, retention, virkemidler og målsætningerne i vandområdeplanerne.

- Jeg er rigtig glad for, at universiteterne, Bæredygtigt Landbrug og SEGES er enige om det faktuelle indhold i pjecen. At vi har fået fakta samlet og dermed har et godt grundlag for det videre arbejde, siger Leif Knudsen og fortsætter:

- Jeg mener, pjecen kan fungere som et godt lille opslagsværk for landmænd, rådgivere og andre som arbejder med næringsstoffer. Pjecen vil også kunne bruges af for eksempel gymnasieelever, ansatte i kommuner og ikke mindst politikere, som gerne vil forstå, hvad der er fup og fakta om kvælstof.

Pjecen er via en QR-kode koblet sammen med et interaktivt kort. Her kan man se otte videoer, hvor seniorkonsulent Kristoffer Piil, SEGES, fortæller, hvordan kvælstof opfører sig rundt i landskabet.

Fakta om kvælstof i landbruget og vandmiljøet er udarbejdet i regi af forskningsalliancen DNMARK, der i et tæt samarbejde mellem videns-institutioner, myndigheder og erhverv undersøger nye løsninger for en mere bæredygtig brug af kvælstof i Danmark.

Og det er der stort brug for, mener DNMARK leder, professor Tommy Dalgaard, AU, Institut for Agroøkologi.

- Både for meget og for lidt er skidt, når det drejer sig om kvælstof. For lidt kvælstof fører til nedsat fødevareproduktion, mens for meget kvælstof er skadeligt for miljøet og folkesundheden, siger Tommy Dalgaard.

Download pjecen: Fakta om kvælstof i landbruget og vandmiljøet.

Seneste nyt fra lf.dk