Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Vi tilbyder vækst og arbejdspladser, hvis vi får gode rammevilkår

Landbrug & Fødevarer tilbyder miljø- og fødevareministeren vækst og arbejdspladser, hvis ministeren fortsætter med at skabe ordentlige rammevilkår for landbruget, skriver adm. direktør Karen Hækkerup.

Indlæg på Altinget.dk 29. juni 2017

Af Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer

Efter to år med en borgerlig regering, kan jeg konstatere, at vi har en regering, som rent faktisk har levet op til, hvad den lovede, før valget.

Vi fik den landbrugspakke, som de borgerlige partier lancerede inden – og det er vi glade for, da pakken rent faktisk gør en forskel for både vores landmænd og virksomhederne i fødevareerhvervet.

Men godt begyndt er kun halvt fuldendt.

Politisk afklaring om Norsminde Fjord
For trods landbrugspakken er der fortsat behov for et skarpt fokus på fødevareerhvervet, hvis vi skal holde fast i den udvikling, der er sat gang i med pakken. Senest har en ny rapport fra Københavns Universitet vist, at hvis de planlagte reduktioner af kvælstofudledningen realiseres, så skal man braklægge 48 procent af jorden omkring Norsminde Fjord for at nå målene.

Det kan vi naturligvis ikke acceptere. Slet ikke, når vi kan konstatere, at det faglige grundlag, der ligger til grund for reduktionerne - i en diplomatisk formulering - kan beskrives som værende stærkt mangelfulde.

Derfor er der brug for politisk afklaring.

Jeg konstaterer med glæde, at miljø- og fødevareministeren har sagt, at der ikke vil blive braklagt store dele af jorden omkring Norsminde Fjord på hans vagt, men der skal jo fortsat laves en politisk aftale, som skaber ro og tryghed for de landmænd, der ikke alene bor omkring Norsminde, men også de andre områder, der befinder sig i en lignende situation.

Og så kan regeringen med rette spørge – jamen, hvad får vi igen?

Noget for noget
Svaret er, at leverer I ordentlige rammevilkår, stabilitet og muligheder for udvikling, så leverer vi fortsat vækst og arbejdspladser, der giver flere penge i statskassen. Vi lovede allerede før sidste valg, at hvis vi kunne få en Landbrugspakke, ville vi kvittere med nye arbejdspladser. Og vi lovede også, at vi ikke bare ville hælde gødning skødesløst ud over den danske jord. Og i landbruget holder vi, hvad vi lover.

Senest er det blevet offentliggjort, at de danske landmænd kun har brugt 52 procent af den kvælstofkvote, vi fik i forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken. Tak til regeringen og Socialdemokratiet for ros i den forbindelse. Vi er glade for, at I bakker det danske landbrug op.

For nylig har Danish Crown også annonceret, at de skaber 260 nye arbejdspladser i produktionen på slagterierne i Ringsted og Sæby. Og det er rigtig glædeligt, for vi vil rigtig gerne skabe flere arbejdspladser i Danmark, men udover rammevilkår og retfærdig regulering, så er vi nødt til at have adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Fødevareklyngen vil mangle arbejdskraft
I de kommende måneder og år kan vi se, at vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i fødevareklyngen. Helt nye tal viser, at henholdsvis 36 procent og 25 procent af virksomhederne i agro- og fødevareindustrien allerede befinder sig i en situation, hvor produktionen begrænses. Og når virksomhederne ikke kan finde den arbejdskraft, de har brug, så risikerer vi, at de må sige nej til opgaver. Det er et problem, vi skal tage alvorligt. For det vil gå ud over den danske eksport og dermed væksten i vores land.

Vi har brug for løsninger, så flere faglærte uddannes herhjemme. Og vi skal sørge for, at Danmark er et attraktivt land at arbejde i for udenlandsk arbejdskraft. Netop den frie bevægelighed for arbejdskraft mellem landene er altafgørende for et erhverv som vores. Det vil være fatalt for fremtidens Danmark, hvis vi spilder vækst og arbejdspladser på gulvet, som i stedet havner i Polen, Tyskland eller Sverige, der står klar til at tage over, hvis vi siger nej. Så der er nok at tage fat på for regeringen.

Jeg kvitterer for, at regeringen i sin 2025-plan har fokus på fortsat vækst og velstand, så Danmark kan forblive et af verdens rigeste lande. Blandt andet ved hjælp af digitalisering. I Landbrug & Fødevarer vil vi gerne bidrage til den målsætning.

Vi har fokus på alt fra digitalisering til cirkulær bioøkonomi - ligesom vi hele tiden arbejder på at blive endnu bedre til at producere mere med mindre. Vi bruger allerede robotter, scannere, droner i vores arbejde i fødevareklyngen – men vi skal fortsætte med at drive udviklingen, så det danske fødevareerhverv bevarer sin position som et af de mest innovative i verden.

Vi ser med andre ord frem til fortsat godt samarbejde i den resterende del af denne valgperiode.

Seneste nyt fra lf.dk