Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox.com

Danmark er og bliver et landbrugsland

Det er positivt, at danskerne og Teknologirådet mener, at landbruget fortsat skal have en solid plads i samfundet. Vi skal dog samtidig tænke nyt for at sikre, at fremtidens arealanvendelse sker på et åbent, gennemsigtigt og inddragende grundlag, skriver Lars Hvidtfeldt.

Debatindlæg på Altinget.dk 16. maj 2017

Af Lars Hvidtfeldt, Viceformand i Landbrug & Fødevarer

Det er meget positivt at læse, at danskerne - i henhold til Fonden Teknologirådets arealprojekt Prioritering af Danmarks areal i fremtiden - mener, at landbruget om 30 år fortsat skal forvalte over halvdelen af Danmarks areal. Det glæder Landbrug & Fødevarer meget.

Der er et stigende pres på verdens ressourcer, og på globalt plan har vi en udfordring med at sikre mad og vand nok til alle. Der er derfor et presserende behov for en mere ressourceeffektiv produktion af særligt fødevarer. Og netop en ressourceeffektiv produktion, hvor ressourcerne udnyttes og genanvendes optimalt, er en af dansk landbrugs styrker. Det har vi igen og igen bevist ved igennem en længere årrække at producere mere med et mindre ressourceforbrug og færre tab.

Solid plads i samfundet
Det er også værd at bemærke, at Teknologirådsprojektet også bekræfter, at landbruget er en styrke, og at vi fortsat skal bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og eksportindtægter. Med en beskæftigelse i fødevareklyngen på 190.000 personer og en eksport på 156 milliarder kroner – næsten 25 procent af Danmarks samlede vareeksport – mener vi også, at vi har en solid plads i det danske samfund.

Rapporten har også fokus på muligheder for at skabe investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder for alle typer landbrug – både de intensive husdyrbrug og de mere ekstensive, som for eksempel naturpleje, turisme eller lignende. Det kan vi kun hilse velkommen, da investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder er afgørende for, at vi får en gunstig udvikling i fødevareerhvervet.

Et spændende element i Teknologirådets projekt er dets fokus på, at visse naturelementer eller affolkede landsbyer kan flyttes, så der skabes nye muligheder for den bedrift, som skal tjene eksportkroner hjem til landet eller skabe beskæftigelse til dem, der skal holde liv i den lokale skole. Samtidig kan det skabe muligheder for mere sammenhængende natur. Det er en forfriskende tankegang, som Landbrug & Fødevarer mener, der bør være langt større fokus på.

Åbent, gennemsigtigt og inddragende grundlag
Det vil alt andet lige være uundgåeligt, at forskellige interessenter ikke er enige om fordelingen af det danske areal. Men der er rigtig meget, vi kan gøre for at sikre, at alle bliver hørt. Vi oplever, at problemstillinger om anvendelsen af det danske areal ofte er baseret på manglende dialog eller en utilstrækkelig inddragelse af relevante aktører, for eksempel når der etableres boliger eller natur i nærheden af produktionsarealer.

Der er derfor behov for at tænke nyt for at sikre, at fremtidens arealanvendelse sker på et åbent, gennemsigtigt og inddragende grundlag og ikke er en barriere for, at Danmark fortsat kan fastholde og videreudvikle vores ressourceeffektive produktion af fødevarer.

Teknologirådets anbefaling om en større brug af jordfordeling kan Landbrug & Fødevarer kun bakke op om. Mere aktiv brug af jordfordeling som et værktøj i planlægningen rummer et stort potentiale i at designe fremtidens landskab til gavn for erhverv og andre ønsker i samfundet.

Overordnet set deler vi Teknologirådets anbefaling om, at der skal være en bedre sammenhæng i planlægningen af det danske areal.

Seneste nyt fra lf.dk