Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Enormt digitaliseringspotentiale i fødevaresektoren

Fødevareerhvervet kan forbedre produktiviteten med op til fem procent ved blot at udnytte eksisterende Big Data. Datamaterialet kan bruges til at producere mere effektivt og miljøvenligt, forbedre fødevarekvaliteten og øge sundheden. Derfor glæder Landbrug & Fødevarer sig over de ambitiøse anbefalinger fra regeringens digitaliseringspanel.

Satellitdata som direkte overføres til landmandens maskiner, så han kan bekæmpe ukrudt og plantesygdomme tidligt, effektivt og mere skånsomt for miljøet. Overvågning af hvert enkelt stykke dansk oksekød fra stald til bord og monitorering af kyllingers vækst, så sygdom hos dyrene kan opdages tidligere og dyrevelfærden forbedres. Dansk landbrug- og fødevareproduktion er allerede i fuld gang med at udnytte de digitale muligheder i industri 4.0. og landbrug 4.0. Men der er potentiale til langt mere.

Derfor har Landbrug & Fødevarer med forventning set frem til anbefalingerne fra regeringens digitaliseringspanel, der netop er blevet offentliggjort.

- Det er en gennemarbejdet rapport som dækker mange aspekter af digitaliseringspotentialet og de udfordringer, der er. Særligt positive er anbefalingerne om digitale kompetencer og en fremtidssikret digital infrastruktur med ambitiøse dækningskrav. Sidstnævnte er af afgørende betydning for os, da landmændene allerede nu i høj grad bruger digitale hjælpemidler og har svært ved drive deres produktion, hvis der er svigtende mobildækning, siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

Digitaliseringspanelet anbefaler også, at der etableres et ambitiøst vækst- og innovationsmiljø, hvor blandt andet arbejdet med Big Data og kunstig intelligens kan samles. Også her er landbrugs- og fødevaresektoren frontløbere.

- I Aarhus er der et spirende innovationsmiljø for fødevarer i Agro Food Park. Her åbner Arla snart deres innovationscenter, virksomheden Skov har for nylig etableret deres nye selskab Scio+, der udvikler nye systemer som via data kan forbedre svine- og kyllingeproduktionen, og GTS-instituttet Alexandra Instituttet har samarbejde med fødevarevirksomhederne om Big Data. Det giver et stærkt innovationsmiljø, som vi ser er gavnligt, fordi man får skabt et økosystem, som er med til at tiltrække og fastholde virksomheder og arbejdskraft. Derfor kan vi kun bifalde digitaliseringspanelets anbefaling om at samle arbejdet med digital udvikling i vækst- og innovationsmiljøer, siger Karen Hækkerup.

Digitaliseringspanelet har valgt at eksemplificere de nye anbefalinger ud fra fem sektorer; Produktion, service/handel, transport, sundhed og energiforsyning. Fødevareerhvervet har sammenhæng til alle sektorerne.

- I landbrugs- og fødevaresektoren er der store potentialer for både optimering og forretningsudvikling, men det kræver et stærkt samarbejde i og på tværs af værdikæder. Ved en mere målrettet indsamling og brug af fødevare- og landbrugsdata kan vi øge konkurrenceevnen samtidig med, at vi sikrer bedre fødevaresikkerhed, reducere miljø- og klimaaftryk og forbedre sundheden for både dyr og mennesker, siger Karen Hækkerup.

Derfor etablerede Landbrug & Fødevarer i efteråret 2016 Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen. Panelet skal formulere en vision og lave anbefalinger for at indfri digitaliseringspotentialerne i erhvervet.

Panelet, der består af repræsentanter fra landbruget, fødevarevirksomhederne og agroindustrien, er allerede i fuld gang med at lave en fælles køreplan for digital vækst i fødevaresektoren.

- Vi skal samarbejde for at kunne indfri de vækstpotentialer, digitalisering giver. Både i fødevareklyngen, men også i Danmark som land. Der er brug for, at vi alle bliver mere digitale, så vi kan få nytte af og deltage i et stadig mere digitalt samfund. Dertil kommer regeringens vækstpanel med en række gode anbefalinger, siger Karen Hækkerup.

Yderligere kommentarer fra Karen Hækkerup via pressekonsulent Mille Marie Christensen, telefon: 6170 2047, mail: mic@lf.dk

Seneste nyt fra lf.dk