Danske forbruger går op i dyrevelfærd, men…

Meget tyder på, at danskerne er villige til at betale lidt mere for deres varer i supermarkedet, hvis dyrevelfærden er i top. Alligevel viser en helt ny undersøgelse, at det er nogle andre parametre, danskerne prioriterer, når de så står nede i supermarkedet.

I en undersøgelse, hvor Gallup for Landbrug & Fødevarer har spurgt 2.982 danskere om, hvad kriterierne for deres seneste indkøb af kød har været, svarer blot seks procent, at dyrevelfærd er et kriterie, der har betydning for købet.

- Jeg tror ikke, danskerne nødvendigvis er dobbeltmoralske, når de handler. Det drejer sig i højere grad om, at mærkningen på kød halter bagefter. Man kan som forbruger ganske enkelt ikke se på en pakke med koteletter, hvordan grisen har haft det, siger Karen Hækkerup.

(Vi har samlet mere information om dyrevelfærd her: "Dyrevelfærd i landbruget")

Der er i købsøjeblikket andre, mere overordnede kriterier, der vægtes højere. F.eks. at kødet smager godt, gode tilbud eller om kødet er nemt at tilberede. Men måske ville ’god dyrevelfærd’ ligge højere på listen, hvis det var tydeligere for forbrugerne hvordan dyret har levet.

En stor del af forbrugerne køber danske fødevarer, når de gerne vil være sikre på at dyrevelfærden er i orden. Men ”dansk” dækker også over mange andre ting end god dyrevelfærd. F.eks. fødevaresikkerhed, kort transport og sikring af danske arbejdspladser. Derfor bakker Landbrug & Fødevarer om det nye statslige dyrevelfærdsmærke, der præsenteres i dag.

- Vi kan se af vore undersøgelser, at forbrugerne generelt har en lav grad af viden om dyrevelfærd. Derfor er det vores håb, at det nye mærke kan hjælpe med en større gennemsigtighed for forbrugerne i forhold til hvordan dyrene har levet, siger Karen Hækkerup, der er administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

I en større, europæisk undersøgelse af forbrugernes holdning til dyrevelfærd er der spurgt ind til forbrugernes betalingsvillighed. Her viser det sig, at danskerne er særligt villige til at betale ekstra for dyrevelfærdsvenlige produkter. 82 pct. af danskere (til sammenligning er det 59 pct. af europæere) er villige til at betale ekstra for dyrevelfærdsvenlige produkter. Det er kun Sverige, Holland og Luxemborg, der har en større betalingsvillighed end Danmark. Alligevel viser de nye tal, at det ikke er et kriterie, der spiller så stor en rolle, når indkøbet bliver foretaget i praksis.

Statens nye dyrevelfærdsmærke for grisekød bliver præsenteret mandag morgen. Ifølge Landbrug & Fødevarers undersøgelser er det et mærke, som danskerne gerne vil have. Otte ud af ti adspurgte mener, at et dyrevelfærdsmærke på grisekød, er en god idé.

- Det siger mig, at forbrugerne faktisk gerne vil gå op i dyrevelfærd, når de står ved køledisken. Men man er nødt til at blive guidet. Derfor tror jeg også på, at vi vil se en stigning i salget af grisekød med høj dyrevelfærd, når først det nye mærke er blevet indført og kendt blandt forbrugerne, siger Karen Hækkerup.

Kontakt:
Søren Andersen, pressechef i Landbrug & Fødevarer, 2156 7011

Seneste nyt fra lf.dk