Frygt for stigning i antibiotikaforbrug og forringet dyrevelfærd

Landbrug & Fødevarer frygter, at det vil medføre en stigning i antibiotikaforbruget, hvis EU-Kommissionen beslutter at forbyde brugen af medicinsk zink til fravænning af smågrise med kort varsel.

EU’s medicinagentur, European Medicines Agency (EMA, red.) har i dag besluttet at fastholde deres anbefaling til EU-Kommissionen om at forbyde brugen af medicinsk zink til fravænning af smågrise. Det er beklageligt, mener Landbrug & Fødevarer, der frygter, at et forbud uden en længere udfasningsperiode vil medføre en stigning i antibiotikaforbruget. 
 
Christian Fink Hansen, der er sektordirektør for Seges, Svineproduktion, anerkender fuldt ud behovet for at reducere forbruget af zink; både af hensyn til miljøet og risikoen for resistens. Derfor lancerede Seges også allerede i februar sidste år en handlingsplan med syv konkrete tiltag, der kan nedbringe forbruget af zink. Men Christian Fink Hansen understreger også, at der på nuværende tidspunkt er der ikke nogen faglig dokumentation for, at der er tale om en akut situation, der berettiger et stop for brugen af medicinsk zink her og nu.  
 
”Det er vigtigt, at der bliver en indført en længere overgangsperiode, hvis EU-Kommissionen beslutter at forbyde brugen af medicinsk zink. For vi har ikke haft tid nok til at finde alternativer til brugen af zink mod smågrisediarré. Derfor kan en hurtig udfasning føre til et øget antibiotikaforbrug i svineproduktionen,” siger han. 
 
Christian Fink Hansen påpeger, at det netop vil modarbejde den positive udvikling med et løbende fald i antibiotikaforbruget og vanskeliggøre muligheden for at nå det ambitiøse mål om at reducere forbruget med pct. fra 2015 til 2018, som er aftalt i den politiske handlingsplan for bekæmpelse af husdyr-MRSA. 
 
Ken Steen Pedersen, der er formand for faggruppen Svin hos Den Danske Dyrlægeforening, deler Christian Fink Hansens opfattelse: 
 
”Vi frygter både en stigning i antibiotikaforbruget, men vi er også bekymrede for dyrevelfærden i staldene, nu hvor det bliver vanskelige at behandle smågrisediarré,” siger han. 
 
Landbrug & Fødevarer og Seges, Svineproduktion har sammen med den fælles europæiske landbrugsorganisation Copa Cocega derfor også rettet henvendelse til EU-Kommissionen og bedt dem om at foretage en grundig konsekvensanalyse af et forbud mod brugen af zink, før der træffes en beslutning omkring en overgangsperiode. 
 
”Det er uhyre vigtigt, at vi ikke får skabt en situation med stigende antibiotikaforbrug, der forværrer udfordringerne med resistens,” siger Christian Fink Hansen. 
 
Landbrug & Fødevarer og Seges, Svineproduktion er også i direkte dialog med EU-Kommissionen omkring det spørgsmål.

Seneste nyt fra lf.dk