Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox.com

L&F beklager dom om Værnengene

Højesteret har tirsdag endelig afgjort sagen om Værnengene – og dommen gik imod Landbrug & Fødevarer.

Sagen handlede om landmand Niels Jørgen Madsens 10 hektar jord ved Ringkøbing Fjord, men den havde også betydning for andre landmænd med jord i området og principiel betydning for landmænd over hele landet. Derfor har Landbrug & Fødevarer sammen med Sydvestjysk Landboforening ført sagen som principsag.

Dommen i Højesteret er en stadfæstelse af Landsrettens afgørelse.

Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, beklager stærkt dommen.

- Jeg er utroligt ærgerlig over afgørelsen på Niels Jørgen Madsens og hele landbrugets vegne. Vi vurderede, at vi havde en stærk sag, men afgørelsen viser med al tydelighed, at Højesteret foretager en meget konkret analyse af dette område og, det kommer landmanden til skade, at han ikke pløjede arealet op, inden han indgik aftalerne om miljøvenlig drift.

Sagen drejer sig konkret om et areal på ca. 10 ha beliggende i et Natura 2000 område, Værnengene. Arealet har været omfattet af en række frivillige naturbeskyttelsesaftaler siden 1991. I 2012 ønskede en lodsejer at få arealet omlagt fra græs til græs, hvilket umiddelbart var muligt ifølge vilkårene i både de oprindelige aftaler om miljøvenlig drift samt en fredningsafgørelse. Kommunen godkendte derfor i juni 2012 omlægningen på betingelse af etablering af rensningsafgrøder. Den afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet traf i april 2014 den modsatte afgørelse af fredningssagen - nemlig at arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og at omlægning kræver en dispensation, fordi der efter nævnets opfattelse ikke havde været en regelmæssig drift på arealet.
Højesteret har nu afgjort, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fra 2014 er korrekt, og at Naturklagenævnets afgørelse om fredning fra 2004 bygger på en fejlagtig retsopfattelse.

Lone Andersen understreger, at reglerne på området er ekstremt komplicerede. Det ses altså blandt andet ved, at forskellige myndigheder i den aktuelle sag er kommet frem til fuldstændig forskellige tolkninger.

- Der skal være klarhed og forudsigelighed for lodsejere, når de går ind i naturprojekter. Et lyspunkt i den sammenhæng er, at regeringens naturpakke strammer op på området og blandt andet sikrer bedre information til lodsejerne fremover. Det er selvfølgelig kun en meget ringe trøst for Niels Jørgen Madsen, siger Lone Andersen

Seneste nyt fra lf.dk