Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox.com

Godt med positive cannabis-signaler fra regeringen

Vækstpotentialet i dansk produktion af cannabis til medicinsk brug er utrolig stort, det er derfor godt, at regeringen er begyndt at åbne op for netop den mulighed, mener Lars Hvidtfeldt, viceformand hos Landbrug & Fødevarer.

Indlæg på ltinget.dk 28. marts 2017

Af Lars Hvidtfeldt, viceformand hos Landbrug & Fødevarer

Under overskriften ”Esben Lunde afviser cannabis-kommission” skriver Altinget.dk 22. marts, at Miljø- og Fødevareministeren ikke mener, at en cannabis-kommission er nødvendig, da regeringen allerede er i gang med at undersøge rammerne for dyrkning af cannabis i Danmark. 

Landbrug & Fødevarer har længe peget på, at det er en god idé at få en gennemgang af samtlige muligheder og problemstillinger omkring dyrkning og anvendelse af hamp og cannabis.

Derfor er vi glade for, at myndighederne nu ser på rammerne for dyrkning af dansk cannabis i forbindelse med forsøgsordningen om cannabis til medicinsk brug. For os er det resultatet, der er afgørende. Det betyder mindre, om forarbejdet bliver gjort i en cannabis-kommission.

I forhold til myndighedernes videre arbejde mener vi, det er vigtigt, at der ikke udelukkende ses på, hvordan der bliver skaffet den nødvendige cannabis til den danske forsøgsordning.

Statskontrolleret, dansk cannabis
For vi ser et meget stort vækstpotentiale i at opbygge en dansk produktion af cannabis til medicinsk brug – både til det danske og til det internationale marked. Danmark er kendt for at have styr på tingene; ’Statskontrolleret, dansk cannabis’ til medicinsk brug er et brand, der ville kunne stå stærkt internationalt.

Flere og flere lande verden over tillader cannabis til medicinsk brug. Hvis vi gør det rigtigt, vil Danmark kunne tilbyde patienter herhjemme og i udlandet et gennemkontrolleret og sikkert produkt. Og vi vil kunne lægge grunden til et nyt, dansk erhvervseventyr.
Hvis det skal lykkes, skal vi have nogle danske producenter, som får opbygget viden og erfaringer. Det forudsætter, at vi snarest muligt får etableret et set-up for lovlig dyrkning, forarbejdning og markedsføring af produkterne.

Positive signaler
Derfor ser vi også frem til resultaterne af det arbejde, som regeringen er i færd med, så danske landmænd og gartnere kan komme i gang med en produktion under ordnede og kontrollerede forhold.

Landbrug og Fødevarer har også peget på, at danske særregler og -fortolkninger spænder ben for andre lovende anvendelser af produkter fra den industrihamp (cannabis med lavt indhold af det euforiserende stof THC, red.), som lovligt kan dyrkes på markerne.

Det drejer sig om produkter til fødevarer, kosttilskud og kosmetik, hvor vi i Danmark – i modsætning til for eksempel Tyskland og Schweiz – har forbud mod selv ubetydeligt indhold af det euforiserende stof THC i produkter fra hamp. Og det gælder også de danske myndigheders restriktive linje overfor det ikke-euforiserende stof CBD, som findes i hampeplanten og som i andre lande lovligt kan indgå i blandt andet kosttilskud og kosmetik.

Derfor er Landbrug & Fødevarer glade for de positive signaler fra sundhedsminister Karen Ellemann (V), som i et svar til et spørgsmål fra Bjarne Laustsen (A) skriver, at: ”Sundheds- og Ældreministeriet, efter dialog med Lægemiddelstyrelsen, overvejer, om der i bekendtgørelsen om Euforiserende stoffer kan indsættes en maksimumgrænse for THC-indholdet i produkter baseret på cannabisplanten."

Sundhedsministeren skriver videre i sit svar, at: ”Der i givet fald skal være tale om en grænse, der er så lav, at produkterne ikke kan anvendes som rusmiddel og så høj, at produkter, der ikke vil udgøre et problem rusmiddelmæssigt, vil kunne sælges.”

Der er lige præcis den pragmatiske, faglige og risikobaserede tilgang, Landbrug & Fødevarer har efterlyst i spørgsmålet om cannabis i Danmark, og som vi håber, vil være styrende for myndighedernes videre arbejde.

Seneste nyt fra lf.dk