Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Ny lov sparer landmænd for bureaukratisk bøvl

Det bliver noget nemmere at søge om, og få udbetalt, støtte til for eksempel miljøteknologi og modernisering af staldanlæg.

Det bliver snart en smule lettere at være landmand – i hvert fald for dem, der søger støtte fra en række af EU’s landdistriktsordninger. Således bliver ansøgning om og udbetaling af støtte til for eksempel miljøteknologi og modernisering af staldanlæg snart væsentligt nemmere og mindre ressourcekrævende.

Det er resultatet af en ny lov, som onsdag blev førstebehandlet i Folketinget, og som forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2017

Loven betyder i praksis, at en landmand, som søger støtte, eksempelvis til modernisering af en svinestald, slipper for en stor del af det administrative bøvl i forbindelse med støtteansøgningen. Fremover beregnes støtten nemlig efter standardsatser, så tilskuddet pr. stiplads er det samme for alle. Som det er nu, skal landmanden indhente tilbud flere tilbud, indsende dem til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og dokumentere, at han har undersøgt markedet for at få den bedste pris på projektet.

Den kommende lovændring vækker stor tilfredshed hos Erik Larsen, der er formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

- Vi er meget glade for ændringen. Den nye ordning med standardsatser vil spare os for rigtigt meget bøvl og bureaukrati, og vores motivation til at finde det bedste tilbud vil være den samme, da tilskuddet jo kun udgør 20 procent af projektet, siger Erik Larsen.

Han er særligt glad for, at miljø- og fødevareministeren har lyttet til Landbrug & Fødevarers opfordring til at inkludere tilskud til modernisering af slagtesvinestalde, som der blev søgt om i 2016, men hvor der ikke er givet alle tilsagn endnu, i den nye og enklere ordning.

- Der er god grund til at rose ministeren for at have lyttet. For de berørte, som er i gang med et moderniseringsprojekt bliver det en meget stor lettelse, siger Erik Larsen
Miljø- og Fødevareministeriet forventer selv, at sagsbehandlingstiden kan forkortes med 75 procent, og at der bliver langt færre fejl og dermed risiko for træk i støtten.

Fakta
Følgende projektstøtteordninger kom med i systemet med standardomkostninger i 2016: Modernisering af slagtesvinestalde, Modernisering af farestalde, Natura 2000 og Læghegn. Følgende fire projektstøtteordninger kommer med i systemet med standardomkostninger i 2017 og 2018: Modernisering af kvægstalde, Miljøteknologi, Natura 2000 og Minivådområder. Tilskud til modernisering af kvægstalde i 2015 og 2016 er ikke givet efter standardomkostninger, så her skal tilbudslovens krav fortsat overholdes.

Seneste nyt fra lf.dk