Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Vejen Kommune har som den første kommune konkret udpeget de diger i landskabet, som skal beskyttes, fordi de har kulturhistorisk eller naturhistorisk værdi. Foto Colourbox.com

Ros til Vejen Kommune for udpegning af diger

Landbrug & Fødevarer uddeler stor ros til Vejen Kommune, der som den første i landet nu vil udpege de betydningsfulde diger i kommunen.

Det er et længe næret ønske i landbruget, at der skal sker en konkret udpegning af de diger i landskabet, som skal beskyttes, fordi de har kulturhistorisk eller naturhistorisk værdi. Det vil gøre livet meget nemmere for landmændene, hvis de ved, præcist hvilke diger de skal passe på, og hvilke der kan sløjfes.

Det er derfor meget glædeligt, at Vejen Kommune nu, som den første i landet, begynder arbejdet med at udpege de diger, som skal beskyttes. Kommunen skal have stor ros for at gå forrest i arbejdet. Det fastslår Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

- Helt tilbage i 1992 blev det besluttet, at amterne skulle udpege de diger, som har værdi. Det blev desværre aldrig til noget på grund af politisk uenighed. Siden da har vi rejst sagen mange gange for skiftende ministre, men uden at der er sket mere, siger Lone Andersen.

I sommeren 2016 sendte daværende kulturminister Bertel Haarder og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen imidlertid et brev til alle borgmestre. I brevet opfordrer de til, at kommunerne tager fat på opgaven med udpegninger.

- Det er Vejen så den første kommune til at reagere på og sætte gang i arbejdet, blandt andet stærkt ansporet af den lokale landboforening, Jysk Landbrug. Jeg håber naturligvis, at det bliver begyndelsen på en proces, hvor alle kommuner begynder at lave udpegninger, siger Lone Andersen.

Hun vil på et kommende møde med kulturminister Mette Bock forsøge at få sat yderligere fokus på området.

- Jeg håber, ministeren vil være med til yderligere at sætte fokus på problemet og anspore kommunerne til at sætte gang i arbejdet med udpegninger, siger Lone Andersen, som også vil tale med ministeren om de mere end 600 sager om genetablering af diger, som lige nu verserer landet over.

- Jeg håber meget, at ministeren kan bidrage til at finde en pragmatisk løsning på de 600 sager, hvor det kræves, at lodsejere skal genetablere diger på deres jord. Nogle af digerne er måske pløjet op længe før, den nuværende ejer købte ejendommen, eller er sløjfet på grund af uvidenhed. Der bruges utroligt meget energi på de sager, og vi har brug for at finde en god løsning, som lukker sagerne en gang for alle, siger Lone Andersen.

Seneste nyt fra lf.dk