Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Direktør Anne Lawaetz Arhnung

SEGES: Fremtidens fødevareproduktion kræver alternative veje

Danmark skal ruste sig til fremtidens fødevareproduktion. Det kræver, at vi tør gå alternative veje og være blandt de første til at tage ny forskning i brug, skriver Anne Lawaetz Ahrnung, direktør for SEGES.

Indlæg på Altinget.dk 24. marts 2017

Af Anne Lawaetz Ahrnung, direktør for Seges

På Mors bor en landmand, der gøder sine marker optimalt ved hjælp af satellitbilleder, og i gartneriet Thoruplund ved Odense arbejder robotter med grønne fingre. Danske landmænd og fødevarevirksomheder høster allerede udbyttet af de nye teknologiske muligheder.

Industri 4.0 er en kendsgerning, som vi gør alt for at udnytte til at producere endnu flere danske fødevarer af høj kvalitet, øge eksporten og skabe flere arbejdspladser.

Men den digitale tidsalder betyder også, at vi skal være åbne for forskningsmiljøer, der ikke traditionelt har haft noget med landbruget at gøre. For eksempel rumforskning, der via satellitbilleder kan give overblik over markens afgrøder og en mere præcis og målrettet gødskning.

Fremtidens fødevareproduktion
Derfor har vi i Seges etableret Future Farming, der skal krydse og befrugte viden og trends på tværs af sektorer. Historisk set har dansk fødevareforskning- og innovation hjulpet os til at løse mange udfordringer både lokalt og på verdensplan.

Vi har fundet ud af, hvordan fodersammensætning og indretning af stalde kan mindske udledning af uønskede gasser fra husdyrproduktionen, og vi har udviklet sunde og smagfulde fødevarer med afsæt i forskning.

Den fremsynethed og innovation bliver der hårdt brug for i fremtiden. En global befolkning på 8.5 mia. i 2030, klimaforandringer, knappe land- og vandressourcer, sult og overvægt er blot nogle af de udfordringer, som verdenssamfundet skal forholde sig til, og forsøge at løse i de kommende år.

I Danmark er vi dygtige til at producere ”mere med mindre”, og vores fødevareproduktion er blandt de mest innovative og bæredygtige i verden. Vi har desuden erhvervs-og forskningsmæssigt forudsætningerne for at blive fremtidens leverandør af sundhedsfremmende fødevarer, ingredienser og måltidsløsninger til det globale marked.

Øget samspil med forskningen i Danmark
Men vi har brug for at forny og videreudvikle vores viden gennem forskning for at kunne indfri potentialet.

Future Farming skal sikre, at dansk landbrug er med helt fremme og bliver en del af udviklingen af fremtidens landsbrugs- og fødevareproduktion. Målet er at give dansk landbrug indsigt og bud på konkrete handlinger for landbrugsproduktion med et 5-10 års sigte. Både indenfor fødevarer, produkter til industrien og nye energikilder.

Ledelsen af Future Farming ligger i Seges, men for at sikre inspiration og retning, har vi valgt at nedsætte et Future Farming Board med medlemmer fra både virksomheder i fødevareklyngen og forskningsverdenen. Boardet skal med afsæt i deres virksomheder og organisationer spotte, pege på og udfordre ud over egne forretningsområder.

Men vi skal selvfølgelig også have input fra fremtidens forskere og landmænd. Derfor skal Future Farming boarded have hjælp af et såkaldt Round Table, der er sammensat af unge studerende, forskere eller medarbejdere i virksomheder. De skal bryde med vanetænkning, inspirere og udfordre. Og det er der brug for, hvis vi i landbrug og fødevaresektoren skal bibeholde en førerposition inden for udvikling og implementering af ny viden.

Vi skal turde gå alternative veje og være blandt de første til at tage ny forskning i brug. Som for eksempel satellitter, der kan give en mere præcis gødskning til glæde for både miljøet og landmandens økonomi, eller robotter med grønne fingre, der giver en øget produktion, mere eksport og flere arbejdspladser.

Seneste nyt fra lf.dk