Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Fynsk gods vinder Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Hverringe Gods på Østfyn vinder Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2017 for konstant fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø.

”Vi vil gerne levere det bedste stykke arbejde ude i marken og det bedste overfor hinanden”.

Citatet er fra godsforvalter Rune Gjengedal på Hverringe Gods på Østfyn, og det indkapsler meget præcist den atmosfære og tilgang til at have en tryg og sikker arbejdsplads, som er baggrunden for, at han sammen med de 11 medarbejdere og godsejer Niels Iuel Reventlow modtog Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2017. Det skete i forbindelse med Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.

Prisen uddeles af SEGES, i år for 19 gang. Det sker i samarbejde med en række sponsorer, og prisen går til en landmand, der gør en ekstraordinær indsats for at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Ud over æren og anerkendelsen, består prisen af en kontant præmie på 25.000 kroner. Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, overrækker hæder og præmie.

SEGES’ arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino udgør sammen med en arbejdsmediciner og formanden for Landbrugets Arbejdsmiljøudvalg dommerkomiteen, der kårer vinderen af Landbrugets Arbejdsmiljøpris.

Det blev i år altså det historiske gods på Østfyn, som nævnes første gang tilbage i 1350. Godset drives med en omfattende planteproduktion, primært frø, og har i alt et samlet areal på 1.280 hektar.

- På Hverringe Gods har de fat i noget helt grundlæggende rigtigt, når det handler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Tingene skal gøres på den rigtige måde – hver gang. Det er en selvfølge, at man har adgang til og bruger de rigtige værnemidler. Og så holder man hele tiden fokus. For eksempel forestår leder og arbejdsmiljørepræsentant en gang i kvartalet en sikkerhedsrundering på hele bedriften. Det er helt klart med til at fastholde opmærksomheden om, hvor vigtig sikkerheden er, siger Helle Birk Domino.

Hun nævner som eksempel på godsets arbejdsmiljøfokus, at da det nye maskinhus og værksted skulle bygges, så var sikkerheden tegnet ind fra de første skitser.

- Det var simpelthen en del af projekteringsarbejdet, at der skulle tænkes sikkerhed ind i de nye bygninger. Den slags opmærksomhed om sikkerhed ser vi ikke særligt ofte. Det er en del af den systematiske tilgang til arbejdet, som man har på godset og som i høj grad er med til at minimere risikoen for ulykker.

Af konkrete tiltag kan for eksempel nævnes, at udstyr til de forskellige maskiner er samlet i pallekasser, så de er lige til at løfte ned. Kemikalierne er placeret for sig selv, og det kræver den rigtige adgangsbrik at få adgang. Der er både svejseudsugning og udsugning af udstødningsgas i maskinhuset, og masser af lys både ude og inde, så det er let at orientere sig.

- Alle medarbejdere har et skab både i frokoststuen og maskinhuset. Og som en fin detalje, så er der varme i, så hvis man sætter sine våde støvler ind om aftenen, så er de tørre, når man møder ind igen, siger Helle Birk Domino.

Hun fremhæver også Hverringe Gods for at være et sted, hvor der er en særdeles god atmosfære.

- Der er en synlig ledelse med fokus på dialog og åbenhed. Det er tydeligt, at man vil hinanden det godt, og at der er plads til forskellighed. Det er utrolig vigtigt i forhold til at skabe et godt og trygt psykisk arbejdsmiljø, så også på den front er Hverringe Gods en meget værdig vinder af prisen, siger Helle Birk Domino.

Godsejer Niels Iuel Reventlow glæder sig over prisen, som han ser som en fælles cadeau til hele holdet omkring Hverringe Gods.

- Det er jo en rejse at skabe fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Og jeg er rigtigt glad for, at vi er lykkedes så godt med det, at vi modtager Landbrugets Arbejdsmiljøpris. Vi vil have en arbejdsplads, der på en gang er sikker, men også effektiv. De to ting kan fint gå hånd i hånd, fastslår Niels Iuel Reventlow, der som en del af sin ledelsesfilosofi har, at gældende regler bare skal overholdes.

- Vi bruger ikke tid på at snakke om regler om sikkerhed og arbejdsmiljø er rimelige eller ej. Vi overholder dem bare. Det er den eneste rigtige måde at arbejde på, synes jeg, for så er der rene linjer og alle ved, hvordan vi gør. Er der så regler, vi synes skal laves om, så arbejder vi politisk for det, men så længe de gælder, så følger vi dem, fastslår Niels Iuel Reventlow.

 

Fakta om Hverringe Gods:
Hverringes landbrugsvirksomhed består af de 3 hovedgårde: Hverringe, Broløkke og Bøgebjerg samt en række mindre ejendomme med et samlet areal med ager og eng 1.280 ha.

Godsets landbrugsjorde strækker sig langs Storebælts kyst og er derfor præget af milde vintre og lav mængde nedbør. Dette klima har vist sig at være perfekt for dyrkning af visse typer af frø.

Den nuværende produktion er derfor præget af en stor frøproduktion, men man arbejder hele tiden med at finde og udvikle nye afgrøder, som trives på Hverringe.

Planteproduktionen på Hverringe er under konstant udvikling. Der anvendes de nyeste tekniker inden for afgrødepleje/etablering, i forsøg på at optimere afkast, kvalitet og minimere miljøbelastningen. . Landbrugsvirksomheden omfatter desuden pasningsaftaler, køb/salg og maskinstationsdrift.

Fakta om Landbrugets Arbejdsmiljøpris:
SEGES uddeler hvert år Landbrugets Arbejdsmiljøpris til en landmand, der gør en særlig indsats for at skabe og udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på bedriften. Vinderen af prisen arbejder seriøst og kreativt med arbejdsmiljøet og viser nye veje for sine kolleger.

Prisen består af et diplom og 25.000 kroner. Prisen er støttet af KRAMP, LELY, Hatting Agro, DLG, SEGES, Jyske Bank, Landbonord, Alm. Brand og CLAAS

Seneste nyt fra lf.dk