Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Hjælp med at skabe vækst

Hvis dansk erhvervsliv skal øge væksten, skal landets selvstændige sikres gode skattevilkår. Derfor børe regeringen lempe reglerne i virksomhedsordningen.

Indlæg i Nordjyske 23. november 2017

Af Af Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer, Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finans Danmark, Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR – danske revisorer,
Ane Buch, adm. direktør, SMVdanmark, John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd

I øjeblikket er regeringen i gang med at forhandle en række vigtige pakker på plads med de øvrige partier, som har stor betydning for dansk erhvervsliv. I denne måned fik vi erhvervs- og iværksætterpakken, og i den kommende tid forventer vi også at se både en finanslov og en skattepakke.

Målet er bl.a. at øge erhvervslivets investeringer og skabe yderligere vækst i Danmark.

Omkring 175.000 selvstændige er i dag en del af det, man kalder virksomhedsordningen, som er med til at sikre dem fair skattevilkår på lige fod med store aktieselskaber som f.eks. Novo Nordisk. Som en del af virksomhedsordningen bliver overskuddet i de selvstændiges virksomheder f.eks. kun beskattet med en lav selskabsskat på 22 pct., så længe pengene ikke bruges til privatforbrug.

Det er derfor en ordning, som vi er rigtig glade for i erhvervslivet. Men vi mener, at man fra politisk side bør gøre op med en række tekniske skattebenspænd i virksomhedsordningen, der lægger en dæmper på væksten hos de selvstændige rundt omkring i landet. Både landmænd, købmænd, håndværkere og mange andre.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at de selvstændige har mere end 80 mia. kr. opsparet i deres virksomheder. En lempelse af reglerne ville gøre det nemmere at få en del af de penge ud at arbejde, og det ville kunne skabe både flere arbejdspladser og skatteindtægter til gavn for os alle.

Vi mener, at de selvstændige fremover bør få lov til at investere noget af virksomhedernes overskud i aktier. Det forhindrer reglerne i dag, og de må i stedet ”nøjes” med at have pengene stående i banken eller købe statsobligationer, selvom det giver et meget lavere afkast.

De selvstændige må tilsvarende heller ikke låne en del af overskuddet ud f.eks. som finansiering til lokale iværksættere, eller hvis en håndværksmester vil hjælpe med finansiering som led i et generationsskifte. Her risikerer man også, at reglerne kommer i vejen.

En tredje udfordring for de selvstændige er de meget stramme regler for brugen af finansielle kontrakter. Det gør det bl.a. svært for en landmand, der vil sikre sig mod svingende priser på kornet eller et ændret renteniveau. Her vil banken ofte gerne hjælpe med at afdække risikoen, men det forhindrer regler i virksomhedsordningen i dag.

Hvis dansk erhvervsliv skal øge væksten, er det nødvendigt at sikre gode skattevilkår for de selvstændige. Derfor bør reglerne i virksomhedsordningen lempes.

Seneste nyt fra lf.dk