Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Mere enkel og effektiv landbrugspolitik

Der er positive toner fra EU´s landbrugskommissær Phil Hogan i nyt udkast til fremtidens landbrugspolitik i EU. Det mener Landbrug & Fødevarer, der glæder sig over mere fokus på international handel og forbedret adgang til nye markeder udenfor EU, frivillig ordning med fokus på miljø og klima fremfor grønne krav, og udnyttelse af ny teknologi.

Der skal lægges mere ansvar og indflydelse ud til de enkelte medlemslande. Det er hovedessensen i landbrugskommissær Phil Hogans netop offentliggjorte udkast til en ny landbrugspolitik i EU.

EU skal fortsat bestemme de overordnede rammer og mål, men medlemslandene får metodefrihed til at nå frem til målet.
Overordnet set et godt udkast, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, der især fremhæver bevarelsen af den overordnede struktur med to søjler.

- Det glæder mig, at der bliver lagt op til at den nuværende markedsorientering af landbrugspolitikken skal fortsætte, og at krisestyring i form af en dyr forsikringsordning finansieret af den direkte støtte, ikke bliver nævnt i udkastet. Det er helt i tråd med vores ønsker og afspejler også, noget af det, som vi mener, er meget vigtigt, nemlig at vi ikke har brug for en reform af landbrugspolitikken. Vi har brug for justeringer, siger han.

Også forslaget om at de enkelte lande i fremtiden selv skal skræddersy kontrolsystemer og sanktionsmodeller er fornuftigt, men kan give bagslag, mener formanden.

- Intentionen om at gøre EU’s landbrugspolitik mere brugervenlig er god, bare det ikke ender med alt for store forskelle på, hvad det er for vilkår og konkurrencemuligheder, landmændene i de forskellige lande får, så kan det forvride konkurrencen.

Til gengæld fremhæver Martin Merrild, at der i udkastet lægges meget vægt på international handel.

- Det er meget positivt, at der i meddelelsen er et stort fokus på handelsaftaler og forbedret adgang til nye markeder udenfor EU. Det er en dagsorden, som vi kæmper meget for i Landbrug & Fødevarer, siger han.

I sit udkast foreslår Phil Hogan også, at de grønne krav til landmænd om afgrødevariation og miljøfokusområder skal afskaffes. I stedet skal landmændene kunne vælge mellem frivillige miljøordninger, hvis de vil toppe deres grundbetaling op.

- Også Phil Hogans forslag om at de grønne krav erstattes af en ny frivillig ordning med fokus på miljø og klima, som tilrettelægges af det enkelte land er positiv. Hele tankegangen om at gøre det frivilligt er med til at sikre, at støtten forbliver attraktiv at søge og bliver noget som giver mening på den enkelte bedrift, siger Martin Merrild.

Han bifalder også Hogans forslag om at udnytte mulighederne i de nye teknologier til at forenkle regler.

- Det er helt centralt, at potentialet i digitaliseringen udnyttes til at forenkle reglerne og gøre dem smartere ved at udnytte de nye teknologiske muligheder. Men hvis teknologierne anvendes til kontrol, skal det sikres, at landmandens rettigheder og retssikkerhed er helt på plads, siger Martin Merrild

Efter planen skal en ny EU- landbrugspolitik træde i kraft i 2021.

Seneste nyt fra lf.dk