Foto: Colourbox.com

Et glyphosatforbud vil koste Danmark dyrt

Glyphosat skal længere ned på "bekymringsskalaen" end kaffe, rødvin og bordsalt. Hvis der kommer et forbud, står dansk landbrug med et tab i milliardklassen, en øget miljøbelastning og ringere udsigter for fremtidens fødevareproduktion, skriver Martin Merrild.

Af Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

Efteråret bliver skelsættende for Europas fødevareproduktion.

Senest 6/11 skal EU's medlemslande tage stilling til, om man vil forlænge godkendelsen af glyphosat som anvendt plantebeskyttelsesmiddel.
Den nuværende godkendelse udløber til nytår, og uden en forlængelse står europæisk og dermed dansk landbrug i en helt ny situation med et tab i milliardklassen, en øget miljøbelastning og ringere udsigter for fremtidens fødevareproduktion.

Glyphosat sælges blandt andet under navnet Roundup og er effektivt til bekæmpelse af ukrudt.

Det har været på markedet i mere end 40 år og er nu et af de mest anvendte og gennemtestede plantebeskyttelsesmidler i verden.

I de 40 år har glyphosat været med til at ændre den måde, vi dyrker jorden på, hvilket har resulteret i færre jordbehandlinger og flere grønne marker - til gavn for biodiversiteten, energiudnyttelsen, produktiviteten og miljøet.

Glyphosat er ikke farligt, og som forbruger er der ingen grund til at frygte for eksponeringen af glyphosat.

Sådan lyder det enstemmigt fra blandt andre Miljøstyrelsen, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og det amerikanske landbrugsministerium (USDA).

Glyphosat skal længere ned på "bekymringsskalaen" end kaffe, rødvin og bordsalt. Og det er der en rigtig god grund til: Hvorvidt et stof er farligt eller ej, opgøres i såkaldte LD50-værdier. Jo højere værdien er, jo mindre skal du bekymre dig.

Uden at kede læseren for meget kan jeg nævne, at LD50-værdien for glyphosat er 5.600 mg/kg. Til sammenligning er den 3.000 mg/kg for salt, 1.265 mg/kg for theobromin fra kakao og 192 mg/ kg for koffein fra kaffe.

Det er derfor helt forkert at kalde glyphosat farligt, og i et sundhedsperspektiv vil en kop kaffe være en større risiko end de ekstremt lave restkoncentrationer, der sporadisk kan spores af glyphosat i fødevarer.

Lad mig understrege, at jeg ikke taler imod din morgenkaffe. Jeg fastslår blot, at du ikke bør spilde din tid på at bekymre dig om glyphosat.

Når der alligevel opstår debat i Europa forud for afstemningen om glyphosat, skyldes det en udbredt myte om, at glyphosat er sammenkædet med kræft og andre dårligdomme. Det er forkert.

De ovennævnte myndigheder, EFSA og ECHA, har undersøgt glyphosat til bunds, og konklusionen er entydig: Glyphosat er ikke kræftfremkaldende i de minimale mængder, vi udsættes for.

Hvis glyphosat ikke opnår en fortsat godkendelse i EU, vil det koste de danske landmænd 400-600 kr. pr. ha - altså langt over 1 mia. kr. årligt.

Så store tab i produktionen vil naturligvis få store konsekvenser for vores eksport og dermed danske arbejdspladser.

Det bliver vi nødt til at forholde os til. Også fordi noget af produktionen formodentlig vil ophøre på dansk jord og flytte til et andet land, hvor der måske - måske ikke - er en anden tilgang til brugen af plantebeskyttelsesmidler, end vi har her i Danmark.

Vi bliver derfor også nødt til at spørge os selv, hvilke konsekvenser det vil få for vores fødevarer. I Europa - og ikke mindst i Danmark - har vi meget strenge krav til vores landbrugs- og fødevareproduktion.

Hvis vi bliver nødt til at importere flere fødevarer i fremtiden, kan vi hverken garantere eller forvente lige så høje standarder som herhjemme.

Og hvad er det så - hvis produktionen ikke foregår her - der ender i vores kølediske eller på vores brødhylder? Glyphosat er måske ikke det mest sindsoprivende emne, du læser om i dag, men i fødevareerhvervet knokler vi for at opnå en forlænget godkendelse. Vi er optaget af, at vi leverer fødevarer til en rimelig pris, som er både sunde og sikre. Det kræver, at vi har adgang til de bedste hjælpemidler - til gavn for os alle sammen.

Det handler om at passe på Danmark og på de fødevarer, som nogle af os lever af at producere, som mange af os putter i madpakken, og som vi alle sammen spiser.
Det er helt forkert at kalde glyphosat farligt, og i et sundhedsperspektiv vil en kop kaffe være en større risiko end de ekstremt lave restkoncentrationer, der sporadisk kan spores af glyphosat i fødevarer.

Seneste nyt fra lf.dk