Foto: Colourbox.com

Der skal digitalisering i dine fødevarer

Digitalisering skal give erhvervet den næste afgørende konkurrencefordel. For vi vil, at Danmark skal have den mest profitable, bæredygtige, innovative og tillidsfulde fødevareklynge i verden, fastslår Karen Hækkerup og Jørgen Yde Jensen i forlængelse af at Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen lancerer 10 anbefalinger til, hvordan digitalisering kan løfte erhvervet til nye højder.

Af Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer og Jørgen Yde Jensen, adm. direktør i Skov.

Hvad har digitalisering med mælk og bacon at gøre? Lad os tage digitalisering ned på jorden. Ned til den danske muld, og dykke ned i, hvad den digitale revolution kan betyde for den danske fødevareklynge, for forbrugerne og samfundet.

Digitalisering er faktisk ikke nyt i den danske fødevareklynge, der har et stærkt udgangspunkt for at løfte sig til nye højder ved hjælp af digitalisering. Erhvervet står på et unikt fundament af data indsamlet over flere årtier, og robotter og sensorer har for længst gjort sit indtog både i stalden og forarbejdningen. Det har været med til at udvikle den effektive, sikre fødevareproduktion Danmark er verdenskendt for, og på den måde åbne nye eksportmarkeder.

Men den digitale udvikling går rygende hurtigt i disse år. Og det giver nye muligheder. Særligt på tre områder vil der være digitale gevinster at hente for fødevareklyngen. Med tidens teknologiske kvantespring kan erhvervet komme endnu videre. Vi kan ved hjælp af digitaliseringens mange muligheder forbedre, effektivisere og optimere fødevareproduktionen, så den skaber vækst med mindre aftryk og ressourcespild. Vi kan innovere og udvikle digitale løsninger og omsætte vores know-how til eksportsuccesser. Og vi kan bruge digitalisering til at komme tættere på forbrugerne – og visa versa.

Forbrugertendenser ændrer sig
De digitale teknologier tillader en smartere produktion, som betyder endnu mere bæredygtighed, sundhed, dyrevelfærd og ansvarlighed. Det er en forretningsmæssig mulighed, fordi fremtidens forbrugere tillægger disse parametre stadig større vægt – uanset om forbrugerne er danske, amerikanske eller kinesiske. Forbrugerne efterspørger også tillid og gennemsigtighed i forhold til deres fødevarer. De søger stadig mere information om de produkter, de køber. Og det er nemt, for deres smartphone er lige ved hånden. Morgendagen vindes med en smartere og mere transparent produktion. Vi skal satse på den tillid og transparens og gøre det til en dansk konkurrencefordel.

Forretningsmuligheder ved bedre bundlinje og eksport af know how
Den smartere produktion er en fordel for både sort og grøn bundlinje. Vi effektiviserer produktionen ved at gøde smartere. 8000 danske landmænd bruger allerede satellitbilleder til at gøde mere præcist til glæde for både økonomi og miljø.

Vi kan også levere de systemer og den produktionsteknologi, der understøtter udviklingen.

Virksomheden SKOV laver 250.000 sensorer årligt, og de seneste fire år er der hver time sat en ny stald i drift et eller andet sted i verden, hvor klimaet i stalden kontrolleres af udstyr fra fabrikken i Glyngøre. Udstyr der for eksempel gør det nemmere at regulere lys og varme i standen, så energiforbruget reduceres.

Digitalisering er også et afgørende redskab til at nå FN´s Verdensmål. I september 2015 vedtog verdens regeringsledere i FN en ambitiøs dagsorden, der frem mod 2030 sigter mod en mere bæredygtig verden. En af vejene til at nå de mål er at få flere danske teknologiløsninger og knowhow ud i verden der kan give flere sunde og sikre fødevarer på verdensplan.

Nye veje til innovation og nye forretninger
Og så kan vi bruge digitalisering til udvikling og innovation. Både til at forbedre processer, men også især på grund af de mange data vi allerede har og de endnu flere der vil komme til.

For eksempel kan vi bruge de store mængder af data til at se mønstre og skabe logiritmer, der for eksempel kan forudse sygdomsudbrud i stalden. Og når vi kan forudse, så kan vi forebygge i stedet for at helbrede.

Udvikling skal bygge så samarbejde
Men hvis vi skal indfri de potentialer, så kræver det at vi får formuleret en samlet vision for, hvad vi vil med digitalisering og hvordan vi vil nå derhen.

Derfor samlede Landbrug & Fødevarer i 2016 de store aktører inden for fødevareproduktion, udvikling og forskning i Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen. Sammen har vi nu skabt en retning for digital vækst i erhvervet

Vores vision er klar. Digitalisering skal give erhvervet den næste afgørende konkurrencefordel. For vi vil, at Danmark skal have den mest profitable, bæredygtige, innovative og tillidsfulde fødevareklynge i verden.

Derfor er vi blevet enige om en strategi, der består af 10 anbefalinger og 34 konkrete handlinger til, hvordan digitalisering kan løfte erhvervet til nye højder. Centralt er det, at anbefalingerne ikke alene er en politisk ønskeseddel, men også vidner om et erhverv, der selv trækker i arbejdstøjet.

Samarbejde om data
En central anbefaling er et tættere samarbejde om data. Det er nødvendigt, både hvis vi skal hente effektiviseringspotentialer på langs i værdikæderne, hvis vi skal kunne bruge digitale teknologier til innovation og hvis vi skal lykkes med at gøre tillid og transparens til vores stærkeste konkurrencefordel.

Vi skal også videre udvikle fødevareerhvervet stærke innovationsmiljø. Agro Food Park ved Skejby huser Danmarks største innovationsmiljø for fødevareudvikling. Her har Arla netop åbnet deres globale innovationscenter, virksomheden Skov har for nylig etableret deres nye selskab Scio+, der udvikler nye systemer som via data kan forbedre svine- og kyllingeproduktionen, og GTS-instituttet Alexandra Instituttet har samarbejde med fødevarevirksomhederne om Big Data. Det giver et stærkt innovationsmiljø som i tæt kontakt til landbruget og fødevarevirksomheder udvikler præcis de digitale hjælpemidler, der er brug for i produktionen. Det kan tænkes endnu større og udviklet i en digital tidsalder. Der er alle forudsætninger for at skabe et ”kraftcenter og Internet of Food”.

Flere digitale talenter
Men at udvikle fremtidens digitale værktøjer kræver skarpe hjerner. Vi skal have flere danske unge til at specialisere sig inden for digitalisering og vælge en karriere i fødevaresektoren. Et vibrerende innovationsmiljø kan være tiltrækkende på talent fra hele verden. Man det kan blive endnu bedre. Derfor vil vi nu handle på behovet for digitale kompetencer og talenttiltrækning i fødevareklyngen med hackatons, flere praktikpladser og øget samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Digitaliseringen i relation til fødevarer kan blive et stort eksporteventyr for Danmark. Men det kræver, at vi fortsat kan bruge dansk landbrug til at teste og udvikle globale løsninger og at der fortsat er en vilje til at satse på forskning indenfor fødevareklyngen, recirkulation af næringsstoffer, mindre vandforbrug, bæredygtige løsninger i det hele taget og ikke mindst uddannelse af kvalificeret arbejdskraft, som kan hjælpe os med at indfri potentialet.

Vi opfordrer til, at alle samarbejder om at gøre Danmark til verdens bedste fødevarenation og indfri fødevareklyngens digitale vision:

Fødevareklyngens evne og vilje til i fællesskab at udnytte digitaliseringens mange muligheder gør vi til vores næste afgørende konkurrencefordel.
Vi vil, at Danmark i 2025 har verdens mest profitable, bæredygtige, innovative og tillidsskabende fødevareklynge.

Seneste nyt fra lf.dk