18. september præsenterede Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen sine anbefalinger og konkrete handlinger til, hvordan den danske fødevareklynge kan få mest ud af digitalisering, bl.a. under overværelse af finansminister Kristian Jensen.

Digitalisering er fødevareklyngens guldæg

Digitaliseringens muligheder skal være fødevareklyngens næste afgørende konkurrencefordel. Danmark skal i 2025 have den mest profitable, bæredygtige, innovative og tillidsfulde fødevareklynge i verden. Sådan lyder udmeldingen fra Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen, der netop har offentliggjort 10 anbefalinger til, hvordan den danske fødevareklynge kan få mest ud af digitalisering.

Gør tillid og transparens til dansk fødevareklynges stærkeste konkurrencefordel, samarbejd tættere om data fra mark til butik og få flere unge med digitale kompetencer til at vælge en karriere inden for fødevareklyngen ved flere praktikpladser og flere uddannelsessamarbejder.

Det er tre ud af ti anbefalinger til, hvordan digitalisering kan løfte fødevareklyngen til nye højder. De kommer fra Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen, der består af en række markante spillere inden for den danske fødevaresektor. Panelet offentliggør i dag deres bud på, hvordan den danske fødevareklynge bedst kan udnytte de digitale muligheder.

- Danske fødevarer er efterspurgte overalt i verden, fordi vi har været innovative og konstant har udviklet produktionen. Men verden omkring os udvikler sig også, og der er behov for, at vi ser os omkring efter det, der skal give de næste store gevinster på bundlinjen hos både landbrug og virksomheder. Her bliver digitalisering et afgørende værktøj, siger Karen Hækkerup, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer og formand for Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen.

Med tidens teknologiske kvantespring kan erhvervet komme endnu længere. Fødevareerhvervet kan ved hjælp af digitaliseringens mange muligheder forbedre, effektivisere og optimere fødevareproduktionen, så den skaber vækst med mindre aftryk og ressourcespild. Virksomheder i klyngen kan udvikle digitale løsninger og omsætte know-how til eksportsuccesser, og ikke mindst kan digitaliseringen bruges til at komme tættere på forbrugerne – og vice versa.

En af de væsentligste anbefalinger fra panelet er at gøre tillid og transparens til dansk fødevareklynges stærkeste konkurrencefordel ved hjælp af digitale værktøjer, der giver forbrugerne en større indsigt i, hvordan deres mad er produceret.

- Forbrugerne – danske, amerikanske eller kinesiske – efterspørger i stigende grad en ansvarlig, bæredygtig produktion, og de efterspørger information om produkterne for at kunne have tillid til dem. Dét kan digitalisering hjælpe den danske fødevareklynge med at levere, og dét skal vi være verdenskendte for – også i fremtiden, siger Karen Hækkerup

Undersøgelser peger på, at produktiviteten kan hæves med 5 procent ved hjælp af big data, og at danske virksomheder kan forbedre indtjeningen med 30 mia. kr. om året ved digitalisering. Der er altså vækst og arbejdspladser på spil – også i fødevareerhvervet. Samtidig muliggør de digitale teknologier og de store mængder af data en smartere produktion, så der kan produceres mere effektivt og miljøvenligt, forbedre fødevarekvaliteten og øge sundheden.

- Uanset om vi vil producere smartere eller forbedre tillid og transparens, så skal aktørerne i fødevareklyngen styrke samarbejdet om data på tværs af værdikæder for at kunne indfri de potentialer. I udlandet kan én aktør eje hele værdikæden. Sådan er vi ikke organiseret i Danmark. Det kræver til gengæld, at vi har fuld fokus på samarbejde om data og digitalisering, siger Karen Hækkerup.

- Og så kræver det selvfølgelig politisk medspil at høste de digitale gevinster. Fx bedre rammer for investeringer i IT-hardware, styrket IKT-forskning i relation til fødevarer og uddannelse af digitalt kvalificeret arbejdskraft, afslutter Karen Hækkerup.

Landbrug & Fødevarer samlede Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen i foråret 2017. Panelet er nu blevet enige om en samlet strategi for digitalisering i fødevareerhvervet, der består af 10 anbefalinger og 34 konkrete handlinger, hvor nogle har politisk karakter, mens andre er rettet mod erhvervet selv. Anbefalinger skal også ses som en invitation til ministerier, myndigheder, virksomheder og organisationer om at samarbejde for at løfte den digitale dagsorden.

Læs også:
Digital Vækst i Fødevareklyngen - Publikation med Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngens anbefalinger  

Der skal digitalisering i dine fødevarer- af Karen Hækkerup, adm. direktør i L&F og Jørgen Yde Jensen, adm. direktør i Skov

Seneste nyt fra lf.dk