Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox.com

L&F: Glade for justering af Natura 2000-områder

Miljøstyrelsen har umiddelbart vurderet ramt en fin balance i arbejdet med at vurdere, hvilke arealer, der skal tages ud af Natura 2000. Det glæder Landbrug & Fødevarer, som har presset på for justeringen.

Det er meget positivt, at Miljø- og Fødevareministeriet nu lægger op til, at 28.000 ha landbrugsjord skal tages ud af Natura 2000-områderne. I dag ligger en række intensivt drevne arealer i de udpegede områder, og det giver ikke mening.

Det mener Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer pressede i forbindelse med arbejdet med Naturpakken på for at der skulle ses på grænserne for Natura 2000 områderne. Da områderne i sin tid blev udpeget var det ud fra en forudsætning om, at de ikke ville have nogen betydning for land- og skovbrugsdriften.

- Det betød, at man i høj grad i forbindelse med de første udpegninger blot lod grænserne følge eksisterende elementer i landskabet, som veje og jernbaner, uden at gå i detaljer med arealtype og anvendelse. Derfor er revisionen nødvendig, siger Lars Hvidtfeldt.

SEGES har tidligere vurderet, at ca. 20 pct. af Natura 2000-områderne udgøres af landbrugsjord i omdrift.

- Som landmænd vil vi gerne være med til at beskytte den værdifulde natur, men det er meget svært at forstå og respektere en udpegning, der ikke er begrundet i reelle beskyttelseshensyn, siger Lars Hvidtfeldt.

Han vurderer umiddelbart, at Miljøstyrelsen har ramt en god balance mellem at tage arealer ud, der ikke har betydning for beskyttelsen og samtidig være opmærksom på ikke at forringe tilstanden for værdifuld natur.

- På nogle områder kunne vi dog måske godt tænke os, at der var taget flere arealer ud – fx lavbundsjorder og intensive landbrugsarealer i fuglebeskyttelsesområder.

De 28.000 ha er et godt udgangspunkt, men lodsejerne kan jo byde ind med flere arealer, de ønsker taget ud.

- Vi er også godt klar over, at der vil være landmænd, som gerne havde set, at der var taget endnu flere arealer ud, ligesom der helt sikkert også vil være andre interesser, som gerne havde set langt flere nye områder tegnet ind, siger Lars Hvidtfeldt.

Der lægges dog også op til, at 5.000 nye ha skal lægges ind i Natura 2000-områderne. I forbindelse med, at der tager nye arealer med ind i udpegningerne, er det helt afgørende for Landbrug & Fødevarer, at der bliver tale om arealer med reel naturværdi som kan gøre en forskel for de arter og naturtyper, man ønsker at beskytte.

- Det er vigtigt at der ikke er nogen landmænd, der rammes af nye områder, og derfor er vi også meget tilfredse med, at miljøstyrelsen har screenet nye arealer for at se, om de vil have en effekt for eksisterende husdyrproducenter. Vi opfordrer selvfølgelig vores medlemmer til at se grænsejusteringerne grundigt igennem og afgive høringssvar, hvis de mener, at der er arealer, der bør tages ud eller hvis de vurderer, at nogle af de nye udpegninger vil kunne for konsekvenser for deres bedrifter, siger Lars Hvidtfeldt.

Seneste nyt fra lf.dk