Nyheder - 2018

December

PRESSEMEDDELELSE - 02. jan 2019
Ministeriets udkast til arbejdsprogram for udarbejdelsen af næste generation af vandplaner indeholder forbedringer, men der er fortsat et stykke vej, før man er i mål, mener Landbrug & Fødevarer.
05. dec 2018
Regeringens plasthandlingsplan rummer flere gode forslag. Det mener Landbrug & Fødevarer der blandt andet roser forslagene om udfasning af plastik poser og ensartet indsamling af plast. Indsatser som organisationen tidligere selv har peget på som afgørende for at kunne styrke cirkulær bioøkonomi.
PRESSEMEDDELELSE - 04. dec 2018
Der bør gøres noget i forhold til den stigende mangel på arbejdskraft, lyder det fra Landbrug & Fødevarer oven på den nye vismandsrapport.
03. dec 2018
Hvilket træ skal lyse i din stue juleaften? Find dit helt eget juletræ via Landbrug & Fødevarers juletræskort. På aabentlandbrug.dk er det nemt at finde vej til den lokale juletræsproducent blandt mere end 100 juletræsproducenter.

November

PRESSEMEDDELELSE - 30. nov 2018
Landbrug & Fødevarer glæder sig over finansloven, hvor der sættes penge af til at hjælpe med generationsskifte i landbruget.
PRESSEMEDDELELSE - 26. nov 2018
Forbrugerne skal ikke bekymre sig om medicinrester, når de sætter tænderne i mad fra danske landmænd og fødevarevirksomheder. Det dokumenterer en ny rapport fra Fødevarestyrelsen. Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, er langt fra overrasket.
23. nov 2018
Hvordan kan danske fødevarevirksomheder producere endnu mere bæredygtigt og samtidig styrke forretningen?
22. nov 2018
SEGES, der er Landbrug & Fødevarers videns og innovationshus, får ny direktør, når Ejnar Schultz sætter sig i spidsen. Det gør han efter en rokade i direktionen i Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 22. nov 2018
Det bliver 49-årige Anne Lawaetz Arhnung, der overtager rollen som administrerede direktør i Landbrug & Fødevarer.
21. nov 2018
Samfundet kommer til at bruge mange millioner på vandløb uden naturpotentiale, mener Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
16. nov 2018
Landbrugsstyrelsen har i dag sendt udkast til ny gødskningslov i høring. I lovforslaget er der sket en række ændringer af de gældende regler – blandt andet på flere forhold, som Landbrug & Fødevarer har haft ønsker til. Det gælder eksempelvis muligheden for fleksible frister for etablering af efterafgrøder og bedre omregningsfaktor for tidlig såning.
16. nov 2018
Lone Andersen, der er økologisk landmand og viceformand for Landbrug & Fødevarer, skal igen stå i spidsen for EU Kommissionens civile dialoggruppe for økologi, CDG Organic, der rådgiver EU Kommissionen om økologiudvikling i hele Europa.
PRESSEMEDDELELSE - 15. nov 2018
Landbrug & Fødevarer opfordrer Kolding Kommune til at genoverveje beslutningen om at lukke erhvervshavnen i byen. Det er forkert, mener organisationen.
15. nov 2018
Toldstyrelsen afholder i samarbejde med en række andre styrelser i de kommende uger informationsmøder om Brexit rettet mod danske virksomheder med samhandel med Storbritannien. Møderne vil fokusere på regler og vejledning for handel med ikke-EU-lande, dvs. situationen, hvor der ikke er en aftale mellem EU og Storbritannien på plads ved Brexit d. 29. marts 2019.
15. nov 2018
Det nye forskningscenter for antibiotikaresistens, der skal placeres i Danmark, er en stor anerkendelse af de danske landmænd og deres store arbejde med at mindske antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen.
09. nov 2018
Halvdelen af de fødevareprøver, som i 2017 blev testet i den danske pesticidkontrol, er helt fri for pesticidrester.
PRESSEMEDDELELSE - 08. nov 2018
Det var valgår ved årets Delegeretmøde i Herning, hvor Landbrug & Fødevarer fik en ny viceformand.
08. nov 2018
Landbrug & Fødevarers delegerede satte fokus på bæredygtighed i dansk landbrug. Flere pegede på behovet for at sætte mål og certificere, for på den måde at fastholde og drive udviklingen og blive bedre til at tale om bæredygtighed.
07. nov 2018
Vinderen af Årets Unge Landmand er Jan David, der på to år har vendt et konkursbo til en sund mælkeproduktion. Den 34-årige mælkeproducent fra Sønderjylland har netop modtaget prisen på Landbrug & Fødevarers Delegeretmøde i Herning.
07. nov 2018
Statsminister Lars Løkke Rasmussen understregede i sin tale på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde, der har temaet ”stolthed”, at han er stolt af det danske landbrug og den danske fødevaresektor.
07. nov 2018
Landbruget har brug for rammevilkår, der gør at erhvervet kan konkurrere med udlandet. Iveren efter at være de bedste må ikke betyde, at vi kommer så langt foran de andre lande, at det ikke kan betale sig at producere fødevarer i Danmark.
PRESSEMEDDELELSE - 07. nov 2018
Den danske fødevareklynge producerer mere med en mindre miljøpåvirkning. Det viser L&F’s årlige publikation ”Fakta om Fødevareklyngen”.
05. nov 2018
Bæredygtigt producerede fødevarer er på menuen, når H.K.H. Kronprins Frederik og H.K.H. Kronprinsesse Mary deltager i et eksportfremstød til Rom sammen med blandt andre 15 virksomheder fra den danske fødevareklynge. Målet er at vise, hvor langt Danmark er med bæredygtige løsninger inden for fødevareproduktion og at øge dansk eksport til Italien
05. nov 2018
Et nyt, bredt partnerskab, Dansk Protein Innovation, vil målrette og intensivere udviklingen og forskningen indenfor dansk produktion af proteiner til foder, fødevarer og pharma.
PRESSEMEDDELELSE - 02. nov 2018
Landbrug & Fødevarers Økologisektion og Økologisk Landsforening glæder sig over den brede politiske aftale om fordelingen af forskningsreserverne.

PRESSEMEDDELELSE - 02. nov 2018
Landbrug & Fødevarer glæder sig over en bred politisk aftale om fordelingen af forskningsreserverne for 2019.
01. nov 2018
Kampagnen ‘2gangeomugen’ er efter 12 år hos Foreningen Fiskebranchen nu flyttet ind hos Landbrug & Fødevarer.

Oktober

29. okt 2018
Der var spænding til det sidste, men Restaurant BARR fra København vandt med en ret af Lyø revelsben ‘Årets ret med gris 2018’.
25. okt 2018
Flere end 240 var 25. oktober samlet til Årsmøde i Landbrug & Fødevarers Økologisektion. Heraf godt 100 økologiske landmænd. Derudover deltog repræsentanter fra myndigheder, virksomheder, rådgivere mv.
25. okt 2018
En ny rapport fra Det Europæiske Lægemiddelagentur viser, at dansk landbrug har det absolut laveste antibiotikaforbrug sammenlignet med de øvrige europæiske lande med stor husdyrproduktion.
25. okt 2018
Landbrug & Fødevares Økologisektion og Økologisk Landsforening er nu parate til at løfte sløret for forslag til en ny model for indkøb af ikke-økologisk kvælstofgødning.
PRESSEMEDDELELSE - 24. okt 2018
Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at samtlige partier har indgået en aftale om et nyt fødevareforlig.
18. okt 2018
I forbindelse med budgettet for 2019 har Svineafgiftsfonden besluttet at overføre 30 millioner kroner til opførelsen af vildsvinehegnet. I praksis er der tale om, at griseproducenterne betaler 90 øre per gris i 2019 som en del af produktionsafgiften. Som et led i kampen mod afrikansk svinepest betaler erhvervet dermed selv en væsentlig andel af dét hegn, der skal medvirke til at beskytte danske grise, dansk eksport og danske arbejdspladser.
11. okt 2018
Landbrug & Fødevarer er glade for ny aftale på området. Den er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.
11. okt 2018
Underskuddet på driftsresultatet efter ejerløn bliver det største siden finanskrisen. Det viser den nye indkomstprognose fra SEGES.
09. okt 2018
På Fødevaredagen 2018 er netop afholdt og de bedste indenfor branchen hædret. Her blev årets Slagterpriser, Kantinepriser, Frugt og grøntpriser, Mejeripriser og Økologiske Køkkenroser uddelt.
09. okt 2018

PRESSEMEDDELELSE - 09. okt 2018
Hvis politikerne vil klimaet det godt, skal de bevare og beskytte en af de mest klimaeffektive produktioner i verden - nemlig den danske.
PRESSEMEDDELELSE - 09. okt 2018
Hvis politikerne vil klimaet det godt, skal de bevare og beskytte en af de mest klimaeffektive produktioner i verden - nemlig den danske.
09. okt 2018
Medlemstallet i familielandbruget skal forøges, hvis ikke sektionen i fremtiden skal miste indflydelse og legitimitet. Og så skal landbruget etablere en bedre dialog og et konstruktivt samarbejde med de grønne organisationer, der arbejder for natur og biodiversitet. Sådan sagde Lone Andersen, formand for Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion, til sektionens årsmøde.
05. okt 2018
Det må kalde på selvransagelse hos Danmarks Naturfredningsforening, en række politikere og medier, at landbruget uden belæg blev dømt som årsag til iltsvindet, mener Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
01. okt 2018
Der er et stort potentiale for salg af dansk økologi til foodservice-markedet i Tyskland. Derfor er syv danske virksomheder sammen med Landbrug & Fødevarer lige nu på eksportfremstød i Berlin.
01. okt 2018
Alt for mange vandløb står lige nu til at blive omfattet af vandplanerne. Det vil betyde urealistiske miljømål, der ikke afspejler, at det ofte er vandløb, der er gravede eller tilpassede for at kunne lede vand væk fra marker og bebyggelse.
PRESSEMEDDELELSE - 01. okt 2018
"Noget af det bedste i verden" er navnet på Landbrug & Fødevarers ny omdømmekampagne, der skal vække danskernes stolthed for landbruget.

September

28. sep 2018
Sommerens tørke betyder, at der nu er omkring 2.000 bedrifter med en uholdbar økonomi. Det vil tørkepakken kun hjælpe marginalt på.


PRESSEMEDDELELSE - 28. sep 2018
For syvende år i træk deles der priser ud til landets bedste fødevare- og agrovirksomheder ved Vækstkonferencen, der i år har slået deltagerrekord.
28. sep 2018
Der er videndeling og tværfagligt samarbejde på menuen, når ti kokkeelever fra Hotel- og Restaurantskolen i uge 39 bytter arbejdsplads med ti agrarøkonomer fra Dalum og Bygholm Landbrugsskoler. Det er Landbrug & Fødevarer, der står bag projektet Fra Greb til Gaffel.
28. sep 2018
Landbrug & Fødevarer ser positivt på den politiske velvilje, selvom indholdet i tørkepakken, der i dag er blevet præsenteret, lader en del tilbage at ønske. I L&F hæfter man sig ved, at forhandlingerne om tørkehjælp genoptages i begyndelsen af 2019.
27. sep 2018
Kødbranchen skyder i dag en ny kampagne i luften, der skal rekruttere flere unge til erhvervet.
27. sep 2018
Efter seks år som viceformand i Landbrug & Fødevarer, har Lars Hvidtfeldt valgt ikke at genopstille ved årets delegeretmøde den 7. og 8. november.
24. sep 2018
Landbrugsstyrelsens kontrolstatistik for økologiske jordbrugsbedrifter viser et fald i andelen af overtrædelser, der i 2017 resulterede i påbud eller bøder. Til gengæld finder kontrollen flere administrative fejl i forhold til foregående år.
21. sep 2018
Danske kantiner, storkøkkener, restauranter, hoteller og cateringvirksomheder bruger økologiske råvarer som aldrig før. Salget er steget med 20 pct. til i alt 2.044 mio. kr, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Landbrug & Fødevarer forudser fortsat stigning i 2018.
19. sep 2018
Organisationer der vil bremse vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse misforstår vildsvinenes betydning for spredning af afrikansk svinepest. Vildsvinehegnet er en vigtig brik i kampen mod sygdommen, mener Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 19. sep 2018
Vestre Landsret har netop fastslået, at de danske vandplaner ikke skal efterprøves ved EU-domstolen. Det ærgrer Landbrug & Fødevarer.
17. sep 2018
Søndagens Åbent Landbrug, hvor 52 gårde over hele landet åbnede dørene, fik 73.363 danskere til at bruge en fridag på at se, hvor de verdensberømte danske fødevarer kommer fra, og hvordan landmænd hjælper med at løse problemer i forhold til natur og miljø.

14. sep 2018
Efter fire år som adm. direktør for Landbrug & Fødevarer stopper Karen Hækkerup ved udgangen af september i rollen. Efter mange år som folketingspolitiker, minister og senest direktør, ønsker hun at bruge mere tid på familien.
PRESSEMEDDELELSE - 14. sep 2018
Hvorfor producerer Danmark nogle af verdens bedste fødevarer? Få svaret når hele Danmarks spisekammer åbner stalddørene til Åbent Landbrug den 16. september. Landmænd over hele landet tager imod nysgerrige danskere der gerne vil se, hvor deres mad kommer fra.
13. sep 2018
De belgiske myndigheder har netop bekræftet to tilfælde af afrikansk svinepest. Der er tale om to døde vildsvin fundet i Étalle i den sydøstlige del af Belgien nær grænserne til Luxembourg og Frankrig. Hos Landbrug & Fødevarer er man bekymrede og kalder situationen ekstremt alvorlig.
13. sep 2018
Det første halvår af 2018 er eksporten fra fødevareklyngen til Finland steget med lidt over 63 mio. kroner i forhold til samme periode sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Landbrug & Fødevarer. Den udvikling skal H.K.H. Kronprinsesse Mary være med til at udbygge på et to dages eksportfremstød til landet mod nord.
PRESSEMEDDELELSE - 13. sep 2018
Landbrug & Fødevarer roser regeringens udspil til et nyt erhvervsuddannelsessystem. Der er brug for flere faglærte unge i landbruget, lyder det.
PRESSEMEDDELELSE - 10. sep 2018
Hvert år spilder fødevareklyngen mere end 400.000 timer i trafikken, og det koster. I et nyt transportpolitisk udspil opfordrer Landbrug & Fødevarer til investeringer i infrastruktur.
PRESSEMEDDELELSE - 04. sep 2018
39-årige Ida Storm skal fremover stå i spidsen for dansk kvægbrug. Hun har natur- og landbrugsvidenskabelig baggrund og forskningserfaring indenfor kvægsektoren og kommer fra en stilling i Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 03. sep 2018
Madskoler, et koncept hvor over 2000 børn og 600 frivillige har deltaget i år, vandt prisen for ”Bedste læringsforløb” ved ”Generation Food Award”.

August

PRESSEMEDDELELSE - 30. aug 2018
Tivoli udvider nu sin banketforretning og rykker ind i Axelborg på Vesterbrogade, hvor forlystelseshaven overtager Rasmus Bo Bojesen konference- og festlokaler, der kan huse knap 800 gæster. Det bliver under navnet Nimb Event at de mange nye aktiviteter skal foregå.
PRESSEMEDDELELSE - 15. aug 2018
Snart begynder et nyt skoleår med ligninger, læsebøger og leverpostejsmadder. Men heldigvis også med gårdbesøg.
PRESSEMEDDELELSE - 15. aug 2018
Det faglige og juridiske grundlag for at gennemføre et sprøjteforbud er heller ikke i Skanderborg Kommune på plads. Landbrug & Fødevarer går videre med sagen.
14. aug 2018
Bragt i Dagbladet Børsen den 9. august 2018
PRESSEMEDDELELSE - 09. aug 2018
Det er den værste tørke i mere end hundrede år, og landbruget står til at tabe 6,4 milliarder kroner. Sådan lyder et nyt estimat fra Landbrug & Fødevarer, der i dag afholder krisemøde på Axelborg.

Juli

PRESSEMEDDELELSE - 27. jul 2018
Danske griseproducenter har de sidste mange år arbejdet målrettet på at øget overlevelse blandt pattegrise. Det har resulteret i, at dødeligheden har været konstant faldende i knap ti år. Det kommer derfor bag på såvel forskere som landmænd hos Landbrug & Fødevarer, at den seneste opgørelse viser en lille stigning i pattegrisedødeligheden i 2017. Landbrug & Fødevarer nedsætter nu en ekspertgruppe, der skal hjælpe med at bringe udviklingen på ret kurs igen.
PRESSEMEDDELELSE - 18. jul 2018
På tørkens 13. uge hilser Landbrug & Fødevarer nye politiske initiativer velkomne som en håndsrækning til de mange ramte landmænd. Der kan dog blive brug for endnu flere lempelser, hvis tørken også varer ved i de kommende uger.
18. jul 2018
Fødevareministeriet har nu muliggjort, at økologiske kvægproducenter kan reducere grovfoderandelen fra 60 til 50% i det næste år. Det er en stor hjælp for de økologiske producenter, og netop erhvervets største ønske i den ekstreme tørkesituation.
PRESSEMEDDELELSE - 15. jul 2018
Der diskuteres løsninger på FN’s verdensmål i New York i disse dage, hvor Landbrug & Fødevarer deltager sammen med førende danske virksomheder.
PRESSEMEDDELELSE - 12. jul 2018
Tørken rammer hårdt hos de økologiske mælkeproducenter, der har problemer med at skaffe nok grovfoder til dyrene. Derfor har Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening opfordret Landbrugsstyrelsen til at nedsætte kravet til grovfoderandelen i det økologiske foder.
10. jul 2018
Vaskehallerne: TV-Avisen efterlader seerne med det indtryk, at vi er blevet påbudt at vaske biler for til gengæld at få et skatteyderbetalt hegn ved grænsen. Dét til trods for, at vi flere gange har informeret DR om, at vaskehallerne er en ekstra foranstaltning, som branchen selv har initieret og finansieret i flere år for at øge smittebeskyttelsen.
10. jul 2018
Landbrug & Fødevares direktør i Bruxelles, Annette Toft, er udpeget som bestyrelsesmedlem af den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet, EFSA.
PRESSEMEDDELELSE - 05. jul 2018
Der er stadigvæk stor interesse i at omlægge landbrugsjord til økologisk drift. Tal fra Landbrugsstyrelsen viser, at omkring 1.000 landmænd i år søgt om at omlægge et område på størrelse med øen Mors til økologi.
PRESSEMEDDELELSE - 04. jul 2018
Ikke siden tørken i 1992 har landbruget stået i en så alvorlig situation med ødelagte afgrøder og mangel på foder til dyrene. Landbrug & Fødevarer vurderer for nuværende tabet til cirka 4,5 mia. kr. for det samlede danske landbrug. Derfor beder organisationen nu om hjælp til selvhjælp.
PRESSEMEDDELELSE - 03. jul 2018
For 15 år i træk afholdes Madskoler for børn over hele landet, der lærer at lave mad med danske fødevarer. Samtidig viser ny analyse, at hver tredje forælder ønsker, at deres barn bliver mere modig ift. mad.

Juni

29. jun 2018
Der er brug for en modernisering af lovgivningen for landbrugsmaskiner på gummibælter, mener Landbrug & Fødevarer.

PRESSEMEDDELELSE - 29. jun 2018
Landbrug & Fødevarer er overordnet godt tilfreds med den brede energiaftale, som netop er vedtaget. Der er dog et par enkelt tidsler.
28. jun 2018
Fødevareerhvervet kan tilbyde unge en lang række af jobmuligheder, hvor de kan gøre en forskel og få et meningsfyldt arbejdsliv, skriver Karen Hækkerup, administrerende direktør, Landbrug og Fødevarer i et debatindlæg hos Altinget.
25. jun 2018
L&F har i samarbejde med kollegaer i de nordiske og baltiske lande, som også er ramt af tørken, sendt et brev til EU’s landbrugskommissær Phil Hogan.
PRESSEMEDDELELSE - 22. jun 2018
Sagen mellem en række lodsejere og Energinet om den økonomiske risiko ved flytning af kabler i forbindelse med det store havvindmølleprojekt på Kriegers Flak skal begynde i landsretten. Afgørelsen er en sejr for lodsejerne, som Landbrug & Fødevarer og Landboforeningen Gefion fører sagen på vegne af.
21. jun 2018
Regeringen skød for nyligt forhandlingerne i gang om en kommende energiaftale, der skal gælde i perioden 2020-2030. Vi kan se mange gode og konstruktive elementer i udspillet, og det er vores håb, at forhandlingerne munder ud i en bred aftale snarest muligt.
21. jun 2018
En opgørelse lavet af DAKA Danmark A/S viser at sodødeligheden er på det laveste niveau siden 2000, og det går fortsat i den rigtige retning.
PRESSEMEDDELELSE - 18. jun 2018
Over hundrede landmænd samles i dag for at debattere en række paradoksale ammoniakregler, der bremser erhvervet i at udvide og modernisere produktionen.
PRESSEMEDDELELSE - 15. jun 2018
Imens Allinge under Folkemødet torsdag morgen voksede sig ind i top-10 over de folkerigeste byer i landet, indledte Kongehuset fremmødet på Bornholm med at gæste Landbrug & Fødevarers telt. Den store scene var sat og fremmødet var overvældende, da H.K.H. Prins Joachim, under samtale med direktør Karen Hækkerup, scenevant diskuterede det danske landbrug og danske fødevarers rolle i verden.
PRESSEMEDDELELSE - 14. jun 2018

13. jun 2018
Mindre end halvanden måned før de nye skærpede fosforlofter træder i kraft foreligger der stadig ikke en husdyrgødningsbekendtgørelse.
13. jun 2018
Svinkløv-kokken Kenneth Toft-Hansen blev i aftes kåret som Europas tredjebedste. Dermed er han klar til VM næste år. Landbrug & Fødevarer støtter konkurrencen, fordi den er med til at sætte fokus på danske fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 13. jun 2018
Der ligger dansk frøgræs på otte ud af de 12 fodboldstadioner, når verdensmesterskabet i Rusland begynder i morgen.
PRESSEMEDDELELSE - 13. jun 2018
De gode tider i dansk økonomi og forventningen om øget produktion medfører stigende mangel på arbejdskraft i landbruget, viser ny måling fra SEGES.
12. jun 2018
Der er markante forbedringer på vej, hvis anbefalingerne fra Ekspropriationsudvalget bliver realiseret. Det vurderer L&F’s chefjurist Charlotte Bigum Lynæs, der har haft plads i udvalget.
11. jun 2018
Børn i 4-6 klasse får nyt undervisningsmateriale, som skal give viden til at træffe det oplyste valg ved køledisken. Landbrug & Fødevarer har udarbejdet materialet sammen med blandt andre Miljø- og Fødevareministeriet.
PRESSEMEDDELELSE - 11. jun 2018
Pas godt på bierne. Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarer, der i en ny bi-kampagne opfordrer alle danske landmænd til at gøre en ekstra indsats for bierne.
08. jun 2018
60 økologer var forleden samlet på Strandegård ved Faxe til markvandring, politisk debat og faglige indlæg. Det økologiske sommermøde var arrangeret af Landbrug & Fødevarers økologisektion.
08. jun 2018
Landbrug & Fødevarer støtter kok Kenneth Toft-Hansen, der skal repræsentere Danmark ved EM for kokke, der løber af stablen tirsdag i næste uge. Konkurrencen er med til at sætte fokus på danske fødevarer.
07. jun 2018
Otte køkkener i det danske madland er nominerede til at vinde ‘De Økologiske Køkkenroser’. Prisen uddeles til de offentlige køkkener, der har gjort en særlig indsats for økologien, som både kan smages i maden og opleves i måltidet.
PRESSEMEDDELELSE - 01. jun 2018
Gode takter, men absolut plads til forbedring. Sådan beskriver Landbrug & Fødevares formand Kommissionens nye udspil til EU’s fælles landbrugspolitik.

Maj

PRESSEMEDDELELSE - 31. maj 2018
Det er meget beklageligt, at Miljøstyrelsen har afvist at give dispensation til at bejdse vinterraps med neonikotionoider. Det øger risikoen for resistens.
31. maj 2018
De nominerede til Kantineprisen 2018 er fundet. De nominerede kantiner har det til fælles, at de alle er ekstremt dygtige håndværkere, der laver raffinereret og smagfuld mad til deres gæster. Og så går de selvfølgelig ikke på kompromis i valget af råvarer.
PRESSEMEDDELELSE - 30. maj 2018
Miljø- og Fødevareministeren vil sænke grænsen for, hvor meget antibiotika landmændene må bruge til behandlingen af grise. Det skyldes, at det ellers faldende forbrug er stagneret de seneste måneder og viser en stigende tendens. Ifølge Landbrug & Fødevarer har landmændene gjort præcis, som de blev bedt om - og nu viser systemet sig fra sin værste side.
29. maj 2018
Bioplast er vejen frem, men produktion kræver ressourcer i form af landbrugsarealer, energi og gødning. Derfor betyder et skifte fra fossil plastik til bioplastik ikke, at vi skal undlade at genanvende vores plastik, skriver Karen Hækkerup og Jacob Hartvig Simonsen.
PRESSEMEDDELELSE - 29. maj 2018
Landbrug & Fødevarer deler ikke vismændenes syn på, at den aktuelle højkonjunktur vil ende i en blød landing for dansk økonomi. Vi frygter, at en overophedning af arbejdsmarkedet vil øge risikoen for en hård landing.

PRESSEMEDDELELSE - 28. maj 2018
D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie gæster Bornholm i forbindelse med Folkemødet 2018. Det er første gang, at medlemmer af kongefamilien deltager i Folkemødet. H.K.H. Prins Joachims program under Folkemødet starter hos Landbrug & Fødevarer.

PRESSEMEDDELELSE - 28. maj 2018
Landbrug & Fødevarer hædrer igen i år branchens skarpeste fagpersoner indenfor dagligvarehandlen. Og de nominerede til årets fagpriser er netop nu fundet.
PRESSEMEDDELELSE - 28. maj 2018
Regeringen vil have udløst det fulde potentiale for danske virksomheder i ingrediensbranchen. Derfor har regeringen nu nedsat et nyt vækstteam, som skal komme med anbefalinger.
28. maj 2018
Efter kun ét år er det statslige dyrevelfærdsmærke på hver fjerde pakke med dansk grisekød i supermarkederne. I kølvandet på succesen med gris bliver dyrevelfærdsmærket nu udvidet til også at omfatte kyllinger.
25. maj 2018
Spørger man danskerne i de større byer har to ud af tre ikke sat deres ben på en gård inden for de sidste fem år - hvis nogensinde. Men der behøver ikke at være særlig langt mellem land og by, og på søndag er der rig mulighed for at rette op på den statistik, når økologiske landmænd med grise inviterer på gårdbesøg over hele landet.
25. maj 2018
De lange, lyse og lune forårsaftener indbyder til gåture i den smukke danske natur. Og du må godt gå helt nye veje. For selv om de fleste tror der er adgang forbudt, så må man faktisk gerne færdes på markvejene i landskabet og nyde foråret i det åbne land.
24. maj 2018
Cold Hand Winery fra Randers modtager ’Den Dybe tallerken’, der er Dansk Fødevare Forums kvalitets- og innovationspris. Ejer Jens Skovgaard får prisen for vinens høje kvalitet, der har været med til at løfte niveauet i en hel fødevarekategori.
24. maj 2018
Fem af Danmarks største erhverv sætter fokus på de internationale talenter, der hver dag bidrager til vækst i landets virksomheder.
23. maj 2018
Den voksende middelklasse i Kina foretrækker importerede mejerivarer. Det viser en ny undersøgelse fra Mintel. Undersøgelsens resultater glæder Landbrug & Fødevarer, der lige nu er på eksportfremstød i Shanghai med blandt andre Arla og Thise Mejeri.
23. maj 2018
Landbrug & Fødevarer skal på det tredje årlige Naturmøde i Hirtshals blandt andet diskutere fremtidens løsninger for det gode samspil mellem landbrug og naturhensyn.
18. maj 2018
Landbrug & Fødevarer har i dag haft besøg af EU's budgetkommissær til en snak om handel, EU og landbrugsstøtte.
18. maj 2018
Mejeriforeningens initiativpris tildeles i år den fødevarepolitiske tænketank Frej for dens indsats for at etablere ”en kritisk og konstruktiv dialog mellem forbrugere og fødevarevirksomheder.” Med prisen følger 25.000 kr.
17. maj 2018
Et fælles politisk udspil fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer skal bane vej for mere økologi i Danmark, og styrke økologi yderligere i forhold til klima, natur og cirkulær økonomi.
16. maj 2018
Salget af varer fra den danske fødevareklynge til Kina vokser støt og nåede sidste år op på over ti milliarder kroner. Når der kommer gang i den nye aftale om at eksportere forarbejdet svinekød til kineserne, satser Landbrug & Fødevarer på et endnu større eksporteventyr til Asien.
16. maj 2018
15 økologiske landmænd åbner søndag den 27. maj deres gårde op til Sofari. Her kan danskerne få mulighed for at møde de økologiske grise under åben himmel.
14. maj 2018
12 Økologiske Food Fighters har været på tur gennem landet, hvor de har oplevet økologien på nærmeste hold. Nu skal de dele deres viden med medstuderende på landets erhvervs- og landbrugsskoler til Øko-Fights.
10. maj 2018
Nyt danmarkskort over gårdbutikker og gårdsalg gør det nemmere at finde lokale fødevarer og se hvor maden kommer fra.
PRESSEMEDDELELSE - 08. maj 2018
L&F glæder sig over, at regeringen har givet de restriktive regler for skiltning et serviceeftersyn.
PRESSEMEDDELELSE - 07. maj 2018
Forbrugernes køb af økologiske måltidskasser og nethandel indgår nu i opgørelsen af det danske økologisalg. Det får den økologiske markedsandel til at stige markant til hele 13,3 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
03. maj 2018
Fem af Danmarks største erhverv sætter fokus på de internationale talenter, der hver dag bidrager til vækst i landets virksomheder.
PRESSEMEDDELELSE - 03. maj 2018
Socialdemokratiets grønne udspil indeholder både gode og mindre gode forslag, mener L&F.

April

01. maj 2018
En ny strategi for planteproducenterne skal skabe basis for bedre indtjening. Planteproducenterne har dog en række udfordringer, blandt andet med et stigende pres på brugen af plantebeskyttelsesmidler og øgede resistensproblemer.
PRESSEMEDDELELSE - 26. apr 2018
Landbrug & Fødevarer er i hovedtræk positive over for regeringens energiudspil. Særligt de fire mia. kr., der er afsat til biogasudbygningen, vækker optimisme. En udbygning af biogas er afgørende for, at Danmark fortsat kan være i front på genanvendelse og genbrug af vores restprodukter.
23. apr 2018
Med weekendens nyhed om en ny og forbedret handelsaftale mellem EU og Mexico, er tidspunktet ideelt, når Landbrug & Fødevarer de kommende dage er hovedarrangør af et eksportfremstød til Mexico. Fremstødet begynder i dag. Ifølge miljø- og fødevareministeren er potentialet stort for danske fødevarevirksomheder.
23. apr 2018
Forårets gyllekørsel og arbejde er i gang ude hos landmændene. Derfor sætter Landbrug & Fødevarer og Havarikommissionen for Vejtrafikulykker fokus på opmærksomhed i trafikken.
20. apr 2018
Pisner=pris er igen en realitet. Denne gang gjaldt det selve lanceringen af de gyldne dråber, der igår vandt sølv ved Danish Digital Awards 2018 i kategorien PR.
20. apr 2018
Advisory Board for mad, måltider og sundhed overdrager i dag deres anbefalinger til regeringen repræsenteret ved fem ministerier. Landbrug & Fødevarer byder anbefalingerne velkomne, og opfordrer ministerierne til aktivt at gå videre med dem. Meget gerne med inddragelse fra erhvervet.
19. apr 2018
Landbrug & Fødevarer arbejder hårdt på at få ændret de specifikke ammoniakregler i husdyrloven, der er til hinder for mange landmænd.
PRESSEMEDDELELSE - 19. apr 2018
L&F er lettet over afgørelse fra Kommissionen, der fastslår, at der er ikke tale om statsstøtte, når fødevarevirksomheder får en reduktion i deres spildevandsbetaling.
19. apr 2018
Landbrug & Fødevarer tager de voksende problemer med ulvenes overfald på husdyr alvorligt, Men selvtægt er ikke løsningen, lyder det fra viceformand Lars Hvidtfeldt.
18. apr 2018
Ny rapport fra Miljøstyrelsen viser forbedring i madspildet hos danskerne. Samtidig er danskerne blevet ganske opmærksomme på udfordringen, viser rapport fra Aarhus Universitet udarbejdet for Fødevarestyrelsen. Madspildet hos husholdningerne i 2017 er 14.000 tons lavere end i 2011.
17. apr 2018
Det økologiske areal har aldrig været større, end det er nu. Det viser en ny opgørelse fra Landbrugsstyrelsen. Den statistik vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer.
14. apr 2018
Afrikansk svinepest fylder af gode grunde meget i den offentlige debat. Især vildsvinehegnet har fået sin plads i mediernes rampelys. I fødevareerhvervet er det ikke noget nyt, at vi har arbejdshandskerne på og øjnene stift rettet mod ethvert tiltag, der kan minimere risikoen for et udbrud af afrikansk svinepest på dansk jord.
PRESSEMEDDELELSE - 13. apr 2018
Ny vækstplan for dansk økologi er med til at understøtte økologien som en af Danmarks styrkepositioner. Sådan lyder det fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, der kvitterer for regeringens plan, der skal sikre at Danmark fortsat er i front med økologisk landbrug.
PRESSEMEDDELELSE - 09. apr 2018
Landbrug & Fødevarer ser positivt på anbefalinger om at skabe vækst i de danske landsbyer.
PRESSEMEDDELELSE - 06. apr 2018
Landbrug & Fødevarer ser positivt på anbefalingerne fra regeringens Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme.
05. apr 2018
LandboUngdoms medlemmer vil ikke være offer for fortidens konflikter, og de står nu sammen om at forbedre omdømmet for fremtidens landbrug i Danmark. LandboUngdoms medlemmer i landbruget er stolte over deres arbejde og deres erhverv, men ofte er det ikke noget, de udtrykker, når de møder mennesker uden for landbruget. Det skal ændres nu.

Marts

03. apr 2018
Det er gode nyheder for landbruget, at der er et væsentligt eksportpotentiale inden for økologi.
PRESSEMEDDELELSE - 22. mar 2018
Regeringen og Dansk Folkeparti har netop fremlagt 12 initiativer, der skal mindske risikoen for et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark. Et af initiativerne er at opsætte et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Et udbrud af afrikansk svinepest på dansk jord vil få alvorlige konsekvenser for Danmark som helhed og for dansk griseproduktion i særdeleshed. Erhvervet kalder derfor initiativerne nødvendige.
21. mar 2018
Antallet af lønmodtagere i Danmark slår rekord. Det presser fødevareerhvervet, der i højere og højere grad mangler kvalificeret arbejdskraft.
20. mar 2018
Holstebro Struer Landboforening besøger i denne uge Bruxelles for at tale med politikere om bl.a. landbrugsstøtten.
20. mar 2018
Landbrug & Fødevarer har undersøgt, hvem fremtidens forbrugere er. Gruppen af unge forbrugere fra 18-35 år bliver populært kaldt Millennials, og de er spændende af flere årsager.
PRESSEMEDDELELSE - 20. mar 2018
Danmarks fødevaresektor er den tredjestørste i den vestlige verden, og siden 2009 har Agro Food Park arbejdet som innovations- og vækstcenter for fødevarer i Danmark. Med et nybyggeri på over 9.000 kvm. bliver Aarhus Universitet nu en markant del af den dynamiske fødevareklynge, der er skabt i Skejby i det nordlige Aarhus. Første spadestik er tirsdag den. 20 marts.
16. mar 2018
Pisner, Landbrug & Fødevarers meget konkrete eksempel på cirkulær økonomi, tog verden med storm da vi i foråret 2017 lancerede den. Den folkekære øl, der bestemt ikke lægger skjul på sin oprindelse, er nomineret til Danish Digital Awards, der hvert år uddeler priser til de danske kampagner, der har klaret sig bedst inden for digital marketing, forretningsudvikling og kommunikation.
16. mar 2018
Landbruget ønsker også, at vi har rent drikkevand i Danmark.
15. mar 2018
Fødevarevirksomheden ESS-FOOD rykker sit hovedsæde ind på Axelborg til sommer.
PRESSEMEDDELELSE - 13. mar 2018
Den danske fødevareklynge eksporterede for 166,4 mia. kr. sidste år. Det er ikke bare ny rekord, det er hele 9 mia. kr. over den tidligere rekord svarende til en vækstforbedring på hele 6 pct. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik.
12. mar 2018
Landbrug & Fødevarer glæder sig over de anbefalinger, som regeringens universitetsudvalg netop har fremlagt.
PRESSEMEDDELELSE - 07. mar 2018
Sagen om forbud mod brug og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i et område i Egedal Kommune kommer nu for retten. Landbrug & Fødevarer har stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet.
PRESSEMEDDELELSE - 07. mar 2018
Der er et voksende marked for økologi i Finland. Landet mod nord er nu Danmarks 7. største eksportmarked indenfor økologi. Landbrug & Fødevarer mener, at eksporten kan vokse endnu mere. Derfor er erhvervsorganisationen i denne uge på eksportfremstød i Helsinki sammen med 13 danske, økologiske virksomheder.
06. mar 2018
Presset på verdens ressourcer vokser. Det kalder på nye bæredygtige og cirkulære løsninger, og her er Danmark førende. Derfor må alle bakke op om, at Danmark kan fortsætte som grønt foregangsland, skriver Karen Hækkerup.
PRESSEMEDDELELSE - 05. mar 2018
Hurtigere internet og bedre mobildækning i landdistrikterne, er afgørende for både det daglige arbejde og digital udvikling i fødevareklyngen. Landbrug & Fødevarer glæder sig over regeringens nye telepolitiske udspil.
05. mar 2018
Det går langt bedre end forventet med økologi-salget herhjemme. Faktisk er tallene for detailsalget netop opjusteret med 700 mio. kr. til i alt 8,7 mia. kr. i 2016. Opjusteringen kommer fra Danmarks Statistik på baggrund af nye virksomhedsberetninger for både 2015 og 2016.
PRESSEMEDDELELSE - 01. mar 2018
Dansk landbrug har et lavt forbrug af antibiotika, og hos svineproducenterne er forbruget faldet med en fjerdedel siden 2009. Der anvendes ikke ulovligt medicin, men der er til gengæld brug for bedre daglige optegnelser på bedrifterne.Sådan skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse onsdag på baggrund af slutrapporten for 2017.

Februar

PRESSEMEDDELELSE - 27. feb 2018
Landbrug & Fødevarer er lodret uenig i konklusionerne fra Det Miljøøkonomiske Råds rapport, der vil pålægge landbruget CO2-afgifter. Hvis konklusionerne bliver til virkelighed, vil en væsentlig del af den danske landbrugsproduktion flytte til lande, der er mindre klimaeffektive.
27. feb 2018
Der er brug for tilbud til mennesker, som er nedslidte af et langt arbejdsliv, men endnu ikke har alderen til folkepensionering, skriver Karen Hækkerup og Ole Wehlast.
PRESSEMEDDELELSE - 26. feb 2018
2017 var et godt år for danske mælkeproducenter, der fik høvlet af på gælden, men der skal fortsat arbejdes benhårdt på at forbedre produktiviteten på kvægbedrifterne. Sådan sagde formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Christian Lund i sin beretning til op mod 2300 deltagere på Kvægkongres 2018.
26. feb 2018
Mange menneskers syn på fødevarer er baseret på følelser og myter. Det er tid til kritisk tænkning, og til at vi spørger os selv og hinanden "hvor ved du egentlig det fra?", skriver formandskabet i Måltidspartnerskabet.
26. feb 2018
En positiv og tæt dialog med forbrugerne er vigtig for kvægbrugets muligheder for udvikling og for tiltrækning af medarbejdere, skriver Christian Lund og Gitte Grønbæk.
PRESSEMEDDELELSE - 26. feb 2018
2017 blev økonomisk et godt år for de fleste landmænd. Pæne driftsresultater gjorde det muligt at reducere gælden og dermed gøre virksomhederne mere robuste inden den forventede nedgang i år, som det allerede ses hos mælkeproducenterne.
22. feb 2018
Antallet af danskere i job er tæt på at slå ny rekord. Også i landbruget er mange kommet i job specielt det seneste år.
21. feb 2018
Landbrug & Fødevarer opfodrer til, at der bliver indført obligatoriske doggybags på de danske restauranter. Forslaget er en del af et nyt udspil om cirkulær bioøkonomi, som erhvervsorganisationen netop har lanceret.
19. feb 2018
Debatten kører om det nye hygiejnekursus, der skal mindske spredningen af husdyr-MRSA. Svineproducent Søren Søndergaard skulle i den forbindelse medvirke i dagens radioavis. Men DR dukkede aldrig op. De brugte i stedet Hans Jørgen Kolmos i radioen. Her kan du læse, hvad Søren Søndergaard ville have sagt.
15. feb 2018
Ny Benchmark giver overblik over forholdene i oksekødsproduktionen på tværs af lande i EU.
PRESSEMEDDELELSE - 14. feb 2018
Danmark er fortsat verdensmestre i økologi, mens Kina med en fremgang på imponerende 25 pct. har verdens fjerde største økologimarked. Det viser nye, globale øko-tal. Den store stigning viser nødvendigheden af at holde fokus på det kinesiske marked, mener Landbrug & Fødevarer.
11. feb 2018
Skal Danmark blive rigere og have højere velfærd, skal vi have flere både danskere og kollegaer fra udlandet i job. skriver Flemming Nør-Pedersen.
09. feb 2018
EU's landbrugsstøtte sikrer gode kvalitetsfødevarer på danskernes middagsborde. Uden støtten risikerer vi dårligere fødevarer fra tredjelande eller stigende priser, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 08. feb 2018
Aldrig før har den danske eksport af fisk og skaldyr været så høj, som den var i de første elleve måneder af 2017.
08. feb 2018
Igen i år uddeler Landbrug & Fødevarer priser til de fremmeste storkøkkener, kantiner samt butikker inden for kød, frugt, grønt og mejeri.
PRESSEMEDDELELSE - 08. feb 2018
Til gavn for både dyrevelfærd og spisekvalitet vil AB Catering, BC Catering og Inco nu indgå i et samarbejde med Danish Crown. De vil sammen sælge kød fra såkaldte krydsningskalve under navnet Dansk Gastro Kalv til danske restauranter og kantiner.
08. feb 2018
Tonen i kostdebatten er blevet hård og unuanceret, mener Karen Hækkerup. Og det er ærgerligt. For desto mere restriktiv en diæt er, desto flere udfordringer opstår der rent ernæringsmæssigt, skriver Karen Hækkerup.
07. feb 2018
Landbrug & Fødevarer deltager i hyldesten af dansk gastronomi, når der uddeles Michelinstjerner til de nordiske restauranter 19. februar i København.
07. feb 2018
Nu er der åbnet for indstilling af kandidater til ’Den Dybe Tallerken’, der er den danske kvalitets- og innovationspris for fødevarebranchen.
06. feb 2018
Landbrugsstyrelsen ændrer nu metoden for uanmeldte stikprøver hos økologerne. Det kan lette kontrolbudgettet, men blive en sej omgang for landmændene, mener Landbrug & Fødevarer.
06. feb 2018
Danske landmænd er blandt verdens bedste til grisevelfærd. I 2018 er fokus blandt andet på flere løse søer og en mere skånsom kastration. Det er afgørende, at vi som forbrugere bakker op om de gode tiltag. Ikke kun med gode intentioner, men også når vi står i supermarkedet, skriver Karen Hækkerup.
04. feb 2018
Danmark er blandt de første lande i verden, der kan sælge varmebehandlet grisekød til kineserne. Den nye aftale kan være 250 millioner kroner værd i årlige eksportindtægter.
02. feb 2018
Efter den første dag er over halvdelen af det nødvendige areal tilmeldt til den frivillige ordning. Det glæder formanden for planteproducenterne.
02. feb 2018
Nye tal viser, at ledigheden flere steder i landet er på ekstremt lave niveau. Det gør det svært for landbruget og fødevareklyngen at skaffe arbejdskraft.
01. feb 2018
EU vurderer, at de danske slagtekyllingeproducenter har vist vejen ved bekæmpelse af salmonella. Derfor opnår de særstatus. Det betyder, at importerede slagtekyllinger fremover skal være testet fri for salmonella.

Januar

30. jan 2018
Landbrug & Fødevarer ønsker at understøtte en udvikling af Danmark som et kraftcenter for cirkulær bioøkonomi. Derfor lancerer vi tirsdag otte vigtige indsatsområder, hvor der skal sættes ind for at sikre den position.
PRESSEMEDDELELSE - 30. jan 2018
Landbrug & Fødevarer vil have Danmark positioneret som et kraftcenter for cirkulær bioøkonomi. Derfor peger erhvervsorganisationen nu på otte vigtige indsatsområder, der skal sættes ind på for at sikre den position.
PRESSEMEDDELELSE - 29. jan 2018
Sagen om forbud mod brug og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i et område ved Bjellekær Kildeplads i Egedal Kommune lander nu i retten.
29. jan 2018
Vi har brug for flere innovatører i fødevareklyngen og skal blive endnu bedre til at udnytte de digitale muligheder, f.eks. med et Internet of Food kraftcenter, skriver Karen Hækkerup
29. jan 2018
Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at Danmark skal kødføde verden. Men hvem skal så? spørger L&F på Altinget.dk. For Danmark er blandt verdens førende lande, når det kommer til en ordentlig og bæredygtig kødproduktion.
25. jan 2018
Regeringens Gastro-udspil er længe ventet. For dansk madkultur har et stort potentiale, og det skal vi i langt højere grad udnytte over for internationale forbrugere og turister, mener L&F og VisitDenmark.
25. jan 2018
Fødevareklyngen mærker i stigende grad mangel på kvalificeret arbejdskraft. det kræver politisk handling, for ellers kan virksomhederne være nødt til at sige nej til ordrer - og dermed også sige nej til vækst, skriver Karen Hækkerup.
25. jan 2018
Ændring af hesteloven har betydet en markant positiv vækst i hestesektoren i 2017 samt bevarelse af arbejdspladser og udvikling i landdistrikterne.
24. jan 2018
Der skal ikke skæres i EU's landbrugsbudget, hvis vi skal have en chance for at afhjælpe nogle af de store konsekvenser, som Brexit og omstilling til bæredygtig produktion kan få for landbruget, skriver Niels Lindberg Madsen fra L&F.
23. jan 2018
For andet år i træk vinder Arla Food Fest den internationale miljøpris ’A Greener Festival Award’. Madfestivalen i Kongens Have for børn og unge løb med sejren blandt andet på grund af det store fokus på at mindske madspild og give tilbage til samfundet.
18. jan 2018
Landbrug & Fødevarer og Danske Regioner har netop afleveret et fælles bud på en markant forenkling af fremtidens erhvervsfremmesystem med fokus på én landsdækkende klynge for hver af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner.
PRESSEMEDDELELSE - 18. jan 2018
Vi er blandt de bedste i verden til grisevelfærd, og i år bliver vi endnu bedre. Det er budskabet fra de danske griseproducenter, som i dag præsenterer nogle af indsatsområderne for 2018: Flere løse søer, mere skånsom kastration, og 230 millioner kroner til forskning, som kommer fra griseproducenternes egne lommer.
PRESSEMEDDELELSE - 17. jan 2018
Landbrug & Fødevarer glæder sig over regeringens plan for udflytning af uddannelser og arbejdspladser.
PRESSEMEDDELELSE - 17. jan 2018
Over alt i Danmark dyrker landmænd naturpleje for at passe på unik natur. To af dem har netop modtaget 15. Juni Fondens Naturpris for at sikre og forbedre den danske flora og fauna.
17. jan 2018
DanBred skal markedsføre, sælge og rådgive om svinegenetik i hele verden.
PRESSEMEDDELELSE - 16. jan 2018
Der er netop nu indgået en politisk aftale om målrettet kvælstofregulering. Regeringen og Dansk Folkeparti står bag en god aftale, der sætter rammerne for den målrettede regulering af landbrugets brug af kvælstof i 2019.
16. jan 2018
Norske planer om at afvikle pelsdyrerhvervet undrer L&F’s adm. direktør Karen Hækkerup. Hun fastslår, at der er god grund til at være stolt af danske pelsdyravlere.
16. jan 2018
Skal der tjenes penge på de klassiske afgrøder, så kræver det stærkere samarbejde mellem grovvareselskaber og landmænd. Til gengæld har de danske landmænd mange muligheder for at få succes med specialafgrøder. Det var nogle af budskaberne fra beretningen på årsmødet for planteproducenter.
16. jan 2018
Priserne på kød og mælkeprodukter har passeret toppen. Efter henholdsvis 1 og 2 år med gode globale konjunkturer har mælke- og svineproducenterne udsigt til lavere priser og et lavere driftsresultat i 2018. Planteproducenternes resultat er nogenlunde stabil, men på et relativt lavt niveau.
15. jan 2018
Der er behov for, at fremtidens regulering i højere grad understøtter balancen mellem miljøbeskyttelse og vækst. Derfor opfordrer L&F Esben Lunde Larsen (V) til at se på formålsbestemmelserne i de enkelte miljølove.
15. jan 2018
Verdensbanken roste på en konference kort før jul EU's fælles landbrugspolitik som en succes, der bør tjene til inspiration for mange andre lande i verden.
12. jan 2018
Det er næppe nogen stor hemmelighed, at både landmænd og husejere døjer med stigende nedbørsmængder. I landbruget fører underdimensionerede og misvedligeholdte vandløb til problemer med at komme af med vandet fra markerne, skriver Lars Hvidtfeldt.
11. jan 2018
L&F arbejder døgnet rundt på at udvikle økologien både politisk, markedsmæssigt og fagligt på vegne af mere end 1.500 økologiske landmænd og økologiske virksomheder, fastslår økologiformand.
PRESSEMEDDELELSE - 11. jan 2018
Landbrug & Fødevarer har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet på vegne af 9 landmænd, som af Aarhus Kommune har fået forbud mod at bruge plantebeskyttelsesmidler på deres marker.
06. jan 2018
Den seneste opgørelse fra EU viser, at Danmark med sine 115.000 bifamilier er et af de lande med færrest bifamilier. Derfor udgør honningbien ingen trussel mod vilde bier.
01. jan 2018
En løftet pegefinger fra fuldtidsdemonstranternes højborg får ikke mig til at blive vegetar, fastslår Morten Høyer.