Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F: Brug for opgør med ammoniakregler

Landbrug & Fødevarer arbejder hårdt på at få ændret de specifikke ammoniakregler i husdyrloven, der er til hinder for mange landmænd.

Bragt i Landbrugsavisen den 19. april 2018

Af Morten Høyer, direktør for politik og kommunikation hos Landbrug & Fødevarer og Niels Peter Nørring, områdechef hos Landbrug & Fødevarer 

I dagens avis og de næste uger vil man kunne læse om en række absurde og paradoksale konsekvenser af de nuværende ammoniakregler, der rammer tusindvis af landmænd.

Ammoniakreglerne er et eksempel på, at love og regler får deres eget liv og vokser ud over deres oprindelige formål. Konsekvensener en regulering, der ikke er målrettet, og som nogle gange ligefrem modarbejder de overordnede mål.

Rigtig mange landmænd rammes af dette. Mere end 40 % af de danske gårde med husdyrproduktion ligger mindre end 300 meter fra en af de typer af natur, der afkaster ammoniakkrav.

Mange er slet ikke klar over, at den gamle grusgrav eller lille skov er et stykke natur, der kan begrænse deres råderum. Det er først den dag, de vil ændre produktionen og indsender en miljøansøgning, at naturområdet bliver opdaget, og der bliver sat en pludselig stopper for fremtidsdrømmen.

Hertil kommer de ca. 300 landmænd, der ligger så tæt på naturen, at reglerne tvinger dem til at lukke. Først ved revurdering efter 8 år går det pludselig op for landmand og kommune, at en ellers velfungerende produktion skal være lukket og slukket om 15-20 år. Det bremser ellers driftige og naturglade landmænd i at udvikle deres virksomhed og i at passe og pleje den natur, de er omgivet af. Det rammer hårdt, giver søvnløse nætter og tager modet fra selv de mest arbejdsomme.

Det kan vi ikke være tjent med.

Udviklingen skal fortsætte

Firkantede miljøregler må ikke blive en forhindring for udvikling. Vi skal i Danmark blive ved med at have en god og moderne husdyrproduktion, der kan være med til at sikre den indtjening og velfærd, som vi alle nyder godt af.

Derfor er det positivt, at regeringen og Dansk Folkeparti med Naturpakken fra 2016 har sat gang i en række udredninger, der kan danne grundlag for en ny og bedre ammoniakregulering.

Dansk landbrug har allerede udviklet sig enormt over de sidst årtier, også når det gælder ammoniak. Her har de danske landmænd reduceret fordampningen fra stalde og marker med 44 % fra 1990 til 2015. Mindre kvælstof ryger op i luften som ammoniak og gør i stedet gavn i dyret eller for afgrøderne.

Og den udvikling skal fortsætte. Man kan ikke stå stille på en cykel – eller køre baglæns. Rejsen mod en endnu bedre dansk fødevareproduktion - for miljøet, for dyrevelfærden og for erhvervet – kræver fremdrift.

Derfor skal der gøres alt, hvad der kan, for at fjerne de forhindringer, der bremser udviklingen.

Heriblandt de firkantede ammoniakregler, der graver en dyb grøft mellem landmænd og natur.

Tid til nye løsninger

For landmænd og natur er ikke hinandens modsætninger. Naturen står mange landmænd nær og de ser gerne, at der er unikke naturoplevelser om hjørnet. Samtidig er en lang række af vores fineste naturområder helt afhængig af, at der er landmænd i nærheden, som kan sikre den nødvendige pleje af naturværdierne.

Der er en stor udfordring med de paradoksale ammoniakregler, vi har i dag: I jagten på nogle få hundrede gram ammoniak mindre, går de overordnede mål tabt - udvikling af naturen og styrkelse af biodiversiteten.

Over de næste uger vil Landbrug & Fødevarer derfor beskrive en række paradokser i den nuværende ammoniakregulering. Det er klare eksempler på absurde ammoniakregler, der sætter udfordringerne på spidsen og med alt tydelighed viser, at tiden er inde til at finde nye løsninger. 

Ved at sætte fokus på området får politikere og andre beslutningstagere øjnene op for de steder, hvor reguleringen er ude af proportion - både i forhold til effekten for naturen og konsekvenserne for landmanden. Der er behov for at se ammoniakreglerne med nye briller og finde de løsninger, som både sikrer en god natur og et levende landbrug.

Seneste nyt fra lf.dk