Foto: Colourbox

Danmark har en af de mindste bestande af honningbier i EU

Den seneste opgørelse fra EU viser, at Danmark med sine 115.000 bifamilier er et af de lande med færrest bifamilier. Derfor udgør honningbien ingen trussel mod vilde bier.

Antallet og tætheden af honningbier i Danmark er blandt de laveste i EU. Det viser den seneste opgørelse fra Europa-Kommissionen.

Opgørelsen viser, at antallet af bifamilier i Danmark nu er på 115.000. Dermed er det gennemsnitlige antal bifamilier pr. kvadratkilometer i Danmark helt nede på 2,67. Danmark indtager således en 17. plads på listen, hvor andre lande i EU har helt op til 12 bifamilier pr. kvadratkilometer.

I den senere tid har flere organisationer omtalt honningbierne som en trussel for vilde bier i Danmark. Det sker efter, at man i andre lande har påvist, at honningbier - under helt særlige omstændigheder - har skabt konkurrence til vilde bier.

Opgørelserne fra EU giver ikke grundlag for denne påstand, som også afvises i flere nye studier. Eksempelvis i en nyligt publiceret videnskabelig artikel (Mallinger RE et al. (2017) 'Do managed bees have negative effects on wild bees?', red.), hvor forfatterne gennemgår den eksisterende litteratur om konkurrence mellem honningbier og vilde bier.

Artiklen konkluderer, at den eksisterende litteratur ikke leverer et entydigt bevis for konkurrence mellem honningbier og vilde bier.

- Selvfølgelig eksisterer der konkurrence mellem forskellige dyre- og plantearter i naturen, men honningbierne er langt fra en væsentlig udfordring for de vilde bier. Og da slet ikke i naturområder, hvor der er masser af fødekilder gennem hele sæsonen. De reelle trusler for de bestøvende insekter er manglende fødegrundlag, sprøjtemidler og mangel på levesteder, siger Knud Graaskov, der er formand for Danmarks Biavlerforening.

I Holland har man undersøgt forekomsten og konkurrencen mellem vilde bier og honningbier i hedeområder. De hollandske anbefalinger er, at antallet af honningbistader i større hedeområder begrænses til mellem 0,25 og 0,5 bistader pr. ha.

Til sammenligning har Danmarks Biavlerforening opgjort tætheden af bifamilier i Hanstholm Reservatet og Nationalpark Thy. Her udgør tætheden kun hhv. 0,07 og 0,05 bistader pr. ha. Altså væsentligt lavere end de hollandske anbefalinger.

Unødvendig heksejagt
Danmarks Biavlerforening tager derfor afstand fra den seneste tids negative omtale af honningbier.

- Det er kedeligt, at grupper under påskud af at fremme bestøvningen, skaber en heksejagt og en selvhævdelse, der reelt risikerer at øge manglen på bestøvning i Danmark. Det skaber indtryk af manglende fagligt indblik, når sådanne grupper ikke kan pege på de reelle problemer, og ikke arbejder konstruktivt for at løse problemerne. Alle bestøvende insekter er vigtige, og løser hver deres opgave i naturen og i landbruget. Derfor tager vi som forening afstand fra den seneste tids negative omtale af honningbierne, siger Knud Graaskov.

Honningbierne er naturligt hjemmehørende i Danmark. De hører oprindeligt til i naturskoven og er kommet til Danmark, da skoven indvandrede efter den sidste istid.

Frem til 1980'erne var vildtlevende honningbier ikke sjældne, og de levede i hulmure og hule træer. Men varroamidens indtog i 1984 har betydet, at de vildtlevende honningbier er blevet sjældne.

Sidste vinter mistede danske biavlere 19,6 pct. af bifamilierne eller dét, der svarer til næsten hver femte bifamilie. Vintertabet over de seneste 30 år er 11,9 pct., hvorfor tabet den seneste vinter var et godt stykke over normalen.

Honningbierne medvirker til større frø- og frugtsætning i naturen, så der er frø og bær til fugle og vildt. I landbruget medvirker biernes bestøvning til øget produktion.

I en udredning fra EU-kommissionens 'Udvalg for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter' blev det anslået, at honningbier varetager 90 pct. af insektbestøvningen for ca. 80.000 plantearter.

Værdien af honningbiers bestøvning af afgrøder og vilde planter anslås i EU gennemsnitligt til at være 30-50 gange større, end værdien af den producerede honning.

Ud fra den vurdering vil det for Danmark betyde en bestøvningsværdi på mellem 1,5 mia. kr. og 2,5 mia. kr. årligt for honningbier alene.

Seneste nyt fra lf.dk