Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

God aftale om målrettet regulering

Der er netop nu indgået en politisk aftale om målrettet kvælstofregulering. Regeringen og Dansk Folkeparti står bag en god aftale, der sætter rammerne for den målrettede regulering af landbrugets brug af kvælstof i 2019.

Landbruget har fået en politisk aftale om målrettet kvælstofregulering. Regeringspartierne og Dansk Folkeparti er blevet enige om en aftale, der sætter rammerne for den målrettede regulering der påbegyndes i 2019.

Aftalen er første generation af den målrettede kvælstofregulering, og forliget er dermed en vigtig del af den fremtidige regulering.

- Jeg glæder mig over en aftale, som for 2019 bygger på de helt rigtige principper om frivillighed og giver kompensation for landmandens omkostninger, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

115 millioner til grønne initiativer
Med aftalen bliver der også afsat 90 millioner kroner til en grøn pulje, der skal understøtte kvælstof-, natur- og klimatiltag, der relaterer sig til landbrugsjorder. Det kan fx være anvendelsen af præcisionslandbrug. Yderligere er der afsat 25 mio. kr. til udvikling og kommercialisering af bioraffinering – fx ved etablering af grønne bioraffinaderianlæg rundt om i landet.

Den grønne pulje skal være med til at understøtte de landmænd, der ønsker at yde en ekstra indsats i forhold til miljøet; fx ved at udtage sårbare områder eller fremme jordfordelinger, som skaber større og bedre sammenhængende naturområder og naturfremme i vandområdeindsatsen.

- Hos Landbrug & Fødevarer synes vi, at det er meget positivt, at der etableres en grøn pulje, der skal være med til at fremme de teknologiske løsninger, der gør, at landbruget kan begrænse omgivelsernes påvirkning endnu mere. Og det på intelligente måder, der netop understøtter vækst i erhvervet, siger Martin Merrild.

- Desværre er det ikke lykkedes at lave en bredere aftale, som der har været forhandlet om. Det er ærgerligt fordi danske landmænd har brug for sikkerhed om rammevilkårene. Landbrug & Fødevarer opfordrer til at der igen søges en bred aftale, når den målrettede regulering næste gang skal udvikles videre, siger Martin Merrild.

Der er med den nye aftale ikke ændret på de indsatskrav, som landbruget bliver pålagt. Aftalen går udelukkende på udmøntningen af indsatskravene. I første omgang er der tale om en konkret model for 2019, mens reguleringsmodellen for 2020 og 2021 stadig er uklar.

For yderligere information og kontakt til Martin Merrild:
Pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer, Søren Andersen, tlf.: 21 56 70 11 eller mail: sand@lf.dk

Seneste nyt fra lf.dk