Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Karen Hækkerup: Det er nu, vi skal rykke på cirkulær bioøkonomi

Landbrug & Fødevarer ønsker at understøtte en udvikling af Danmark som et kraftcenter for cirkulær bioøkonomi. Derfor lancerer vi tirsdag otte vigtige indsatsområder, hvor der skal sættes ind for at sikre den position.

Debatindlæg på Altinget.dk 30. januar 2018

Af Karen Hækkerup, administrerende direktør, Landbrug & Fødevarer

Vi skal væk fra spild og til ressource og nye forretningsmuligheder. Den danske fødevareklynge har en unik styrkeposition, der er oplagt at bygge videre på, når vi taler om cirkulær bioøkonomi.

Vi har altid tænkt i praktiske og effektive løsninger til recirkulering og fuld udnyttelse af ressourcerne.

Men fødevareklyngens styrkeposition må ikke tages for givet; vi skal hele tiden udvikle os, og det kræver gode produktionsvilkår og et hjemmemarked at eksperimentere på.

Den position kan – rigtigt udnyttet – skabe basis for helt nye forretningsområder med meget stort potentiale for landmænd og fødevarevirksomheder, og dermed for hele Danmark – til gavn for vækst, velfærd, arbejdspladser, eksportmuligheder og løsning af globale miljø- og klimaudfordringer.


Klik på billedet for at downloade L&F's katalog over indsatsområder til at fremme cirkulær bioøkonomi.

Et studie fra Ellen MacArthur Foundation viser, at der er potentiale til at forøge det danske bruttonationalprodukt med op til 1,4 procent og skabe 11.000 jobs i 2035.
Derfor lancerer Landbrug & Fødevarer i dag et katalog med otte indsatsområder for at fremme cirkulær bioøkonomi.

Kurs mod mere bæredygtighed
Forbrug af fossile brændstoffer og bortskaffelse af affald er blandt de helt store udfordringer for klima og miljø.

Vi kan dog i langt højere grad anvende biologiske råvarer, men det er samtidig en stor global udfordring at producere fødevarer og samtidig biomasse nok til at opfylde det stigende globale behov.

FN’s verdensmål stiller da også skarpt på vores forbrug af naturressourcerne, og cirkulær bioøkonomi er et godt eksempel på, hvordan vi i fødevareklyngen kan sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling.

Det handler i høj grad om effektiv ressourceudnyttelse og om at bruge de teknologier, der øger udbyttet og sikrer høj udnyttelse af foder, gødning og alle andre ressourcer i produktionen.

Og så handler det om at udnytte restprodukterne fra produktionen til højværdiprodukter og energi. Eksempelvis når valle – et restprodukt fra osteproduktion – bliver til værdifuldt mælkepulver.

Det er et område, hvor den danske fødevareklynge – netop qua vores tradition for innovation og samarbejde på tværs af værdikæderne – har et unikt udgangspunkt.

Der er behov for mere bæredygtig biomasse
Vi i Landbrug & Fødevarer peger blandt andet på, at der skal produceres mere bæredygtig biomasse – for eksempel ved en øget produktion af græs og bedre udnyttelse af halm.

Potentialet er stort. Det viser den ”10 millioner tons plan”, som forskere fra universiteter og Ørsted har udviklet, men nu er der behov for en plan for at effektuere den vision.

Vi ser også gerne en styrket indsats for recirkulering af næringsstoffer. Det kræver blandt andet øget fokus på grænseværdier for uønskede stoffer, som for eksempel mikroplast.

Det skal også være muligt at bruge biogødning som råstof til handelsgødning.

Vi ser også meget gerne øget forskning i metoder til at udvinde højværdiprodukter af biorestprodukter. Vi udnytter de fleste rester i dag, men typisk for langt nede i værdikæden.

Nye forretningsmuligheder
En af anbefalingerne fra Landbrug & Fødevarer handler om effektiv udnyttelse af vand.

Fødevareproduktion kræver meget vand, og det er nødvendigt at få mere genbrug af vandet og at arbejde med udvikling og implementering af mere vandeffektive afgrøder.

Generelt ønsker vi, at der sikres, at alt organisk affald kan anvendes til energi, og næringsstofferne recirkuleres. Samtidig skal madspild elimineres i størst muligt omfang.

Udvikling af viden og videndeling skal øges markant.

Viden om cirkulær bioøkonomi skal således integreres i relevante uddannelser inden for for natur- og samfundsvidenskab.

Der bør også forskes i eksempelvis bioraffinering, nye materialer og dyrkningssystemer, der optimerer biomasseproduktionen og sikrer maksimal udnyttelse af næringsstofferne.

Endeligt ønsker vi, at der sker en regeltilpasning i EU-lovgivningen. Det skal simpelthen være lettere at implementere cirkulære løsninger.

Her må Danmark meget gerne gå forrest. Det kan for eksempel være i en indsats for udvikling af nye standarder, så innovative danske løsninger kan blive udbredt.

Vi er klar med konkrete løsninger og bud på, hvor der kan sættes ind for at forløse det store danske potentiale. Lad os ikke vente for længe med at komme i gang med arbejdet.

Seneste nyt fra lf.dk