Foto: Colourbox

L&F går til retten med sag fra Egedal

Sagen om forbud mod brug og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i et område ved Bjellekær Kildeplads i Egedal Kommune lander nu i retten.

Miljø- og Fødevareklagenævnet gav kort får jul Egedal kommune medhold i, at den kunne udstede forbuddet til lodsejerne med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §24. Landbrug & Fødevarer havde, i samarbejde med de lokale landboforeninger, indbragt sagen for klagenævnet på vegne af en gruppe berørte lodsejere i området.

Landbrug & Fødevarer er stærkt uenig i afgørelsen, og primærbestyrelsen har derfor besluttet at forfølge sagen videre i retslige system sagen som en principsag.

- Det er en ekstremt vigtig sag for alle landmænd, der kan blive ramt, hvis andre kommuner følger samme spor som Egedal. Vi vurderer ikke, at kommunen har løftet sin bevisbyrde.

Derfor forfølger vi den naturligvis videre som principsag på medlemmernes vegne, og forbereder lige nu en stævning mod kommunen, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Han tror, at landbruget står med gode chancer for at få medhold.

- Man har aldrig tidligere og på så spinkelt et grundlag anvendt den bestemmelse, som Egedal Kommune har brugt som begrundelse for sin afgørelse. Derfor vurderer vores jurister da også, at vi står med en solid sag, juridisk set, siger Lars Hvidtfeldt.

Seneste nyt fra lf.dk