Økologi er en naturlig del i Landbrug & Fødevarer

L&F arbejder døgnet rundt på at udvikle økologien både politisk, markedsmæssigt og fagligt på vegne af mere end 1.500 økologiske landmænd og økologiske virksomheder, fastslår økologiformand.

Svar i Fyens Stiftstidende 11. januar 2018 

Af Hans Erik Jørgensen, Økologiformand hos Landbrug & Fødevarer

Erik Boel og Holger Øster-Mortensen havde 4. januar en kronik i avisen om økologisk fødevareproduktion. Desværre blev der tegnet et billede, som jeg ikke umiddelbart kan genkende fra min egen virkelighed.

For eksempel anfører de to skribenter, at det økologiske omlægningstilskud er et tilbageskridt for den økologiske tanke og fører til stagnation i arealet. I Landbrug & Fødevarer er det ikke vores indtryk, at der direkte spekuleres i at shoppe ind og ud af den femårlige tilskudsordning. Tværtimod forventer vi, at det fuldt omlagte areal vil være steget næsten 100.000 ha, når væksten fra 2015-2017 slår igennem på statistikken. De fleste får nemlig lært det faglige håndværk undervejs – herunder også at håndtere tidsler!

Jeg kan heller ikke genkende det billede, der tegnes af Landbrug & Fødevarer. For selv om vi er en organisation, der dækker hele erhvervet, er vi en del, der arbejder døgnet rundt på at udvikle økologien både politisk, markedsmæssigt og fagligt på vegne af mere end 1.500 økologiske landmænd og økologiske virksomheder. Et arbejde, vi har opbygget gennem rigtig mange år via en målrettet indsats såvel på Axelborg, SEGES og ude i de mange lokale økologirådgivninger under DLBR – Dansk Landbrugsrådgivning.

Midt i 1980’erne startede Landbrug & Fødevarer den første økologirådgivning op i Husmandsforeningerne, og midt i 1990’erne etablerede Dansk Landbrug det landsdækkende udvalg for økologiske landmænd, som senere blev til den stærke Økologisektion, Landbrug & Fødevarer har i dag. De seneste 20 år har vi desuden haft centrale økologipolitiske poster i Bruxelles, hvor vi gang på gang har leveret resultater, der har haft afgørende betydning for økologiudviklingen både herhjemme og på EU-niveau.

Når det så er sagt, er det helt rigtigt, at vi skal værne om troværdigheden i økologien. Og økologiens tilskudsordninger skal ikke gøres til genstand for spekulation, men bruges til at tilvejebringe de økologiske varer, forbrugerne efterspørger. Og selvfølgelig skal vi hele tiden arbejde på at løfte det faglige niveau i økologien og styrke bæredygtigheden, så man også i fremtiden kan gøre sig fortjent til forbrugernes tillid og interesse. Det stemmer helt overens med mine tanker som økologiformand i Landbrug & Fødevarer, hvor jeg netop har en ambition om, at vi skal være verdensmestre i det økologiske håndværk!

Seneste nyt fra lf.dk