Tørken: Landbruget kæmper for at begrænse følgerne

Ikke siden tørken i 1992 har landbruget stået i en så alvorlig situation med ødelagte afgrøder og mangel på foder til dyrene. Landbrug & Fødevarer vurderer for nuværende tabet til cirka 4,5 mia. kr. for det samlede danske landbrug. Derfor beder organisationen nu om hjælp til selvhjælp.

Gule tørkepletter, alt for megen afsvedet rug uden kerner og køer på udtørrede græsmarker. Det usædvanligt varme vejr har medført alvorlige problemer for de danske landmænd. Problemer der vil forsætte ind i det nye år, da der bliver mangel på foder.

Et kvalificeret bud på nuværende tidspunkt er tab på 3.000 kr. pr. hektar – det vil sige 4,5 mia. kr. for det samlede danske landbrug.

Derfor har Landbrug & Fødevarer oprettet en tørke-task force, der vil se på løsninger til at forbedre situationen for de ramte landmænd.

- Vi er et ydmygt landbrug, der beder om hjælp i en force majeure-situation. Vi kommer ikke med hatten i hånden. Den hjælp, vi ønsker, er hjælp til selvhjælp, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Han nævner blandt andet udsættelse af jordskat, momskreditter og forskudsbetaling af landbrugsstøtten.

- De to førstnævnte er ikke noget, der belaster statskassen og samfundet. Pengene betaler vi senere, men landbruget kan bruge likviditeten til at komme videre til næste høstperiode. Forskudsbetalingen er penge, vi under alle omstændigheder ville få et par måneder senere, men som kan give tiltrængt likviditet nu, siger Martin Merrild.

Samtidig arbejder Landbrug & Fødevarer for midlertidigt at få suspenderet regler, der forhindrer landmænd i at afbøde tørkens følger.

- Her er vi i dialog med myndigheder om tiltag som at udnytte biomassen på brakarealer, reglerne for efterafgrøder, muligheder for ammoniakbehandling af halm og ændret grovfoderandel for økologisk kvæg, siger formanden.

Men landmændene skal også hjælpe hinanden.

Vi skal eksempelvis tænke foder til naboens kreaturer frem for at snitte halmen eller sende den til varmeværker. Og vi skal lokalt indgå i dialog med kommuner om dispensationer til at vande mere, siger Martin Merrild.

Seneste nyt fra lf.dk