Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Anbefalinger fra ekspropriationsudvalg gavner landmænd

Der er markante forbedringer på vej, hvis anbefalingerne fra Ekspropriationsudvalget bliver realiseret. Det vurderer L&F’s chefjurist Charlotte Bigum Lynæs, der har haft plads i udvalget.

Fremover bliver det nemmere at være at borger, når kommuner vil ekspropriere ens jord.

Det er den glædelige hovedkonklusion fra L&F’s chefjurist Charlotte Bigum Lynæs på det arbejde, som et udvalg nedsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen har udført det seneste år. Hun har selv haft plads i udvalget, som har haft til opgave at sikre borgerne bedre retssikkerhed i forbindelse med kommunale ekspropriationer efter planloven.

Udvalget præsenterede sine anbefalinger tirsdag og ministeren skal nu arbejde videre med dem.

Charlotte Bigum Lynæs glæder sig blandt andet over forslaget om en såkaldt solnedgangsklausul. Det betyder, at når en lokalplanen er vedtaget, så kan kommunen ikke ekspropriere, hvis der går mere end 5 år. Det foreslås for at hindre meget lange forløb, hvor borgerens ejendom er brandmærket uden, at kommunen gør alvor af sin mulighed for at ekspropriere.

- I landbruget har vi set triste sager, hvor en landmand har måttet vente meget længe på, at kommunen besluttede sig for at gennemføre den ekspropriation, den har varslet. Det kan ingen være tjent med. Usikkerheden er ødelæggende for bedriften og for mennesket bag. Derfor er jeg meget glad for, at udvalget foreslår en tidsbegrænsning for, hvor længe kommunen må vente med at realisere ekspropriationer på grundlag af en lokalplan, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Hun er også meget tilfreds med forslaget om, at hvis der træffes beslutning om ekspropriation, så skal det være et enstrenget system som behandler sagen, så både erstatningens størrelse og lovligheden af beslutningen kan påklages samme sted og på samme tid.

- Det vil spare borgeren for en masse udfordringer. I dag er systemet sådan, at taksationssagen om erstatning og klagenævnssagen om lovligheden er helt adskilte. I vores sager om pesticidfrie områder har vi eksempelvis på den ene side taksationssager og på den anden side klagesager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet og retssager ved domstolene. Den proces må og skal optimeres, og udvalget foreslår, at ministeren arbejder videre og evt. sammen med andre ministre, så ekspropriationsprocessen forenkles, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Hun peger videre på forslag om at borgeren skal inddrages tidligere i processen, og at kommunen forpligtes til tydeligere at angive, om en lokalplan giver anledning til ekspropriation, som store skridt i den rigtige retning.

- Endelig forslår udvalget, at det bliver muligt at tilkende borgeren godtgørelse for sagkyndig bistand i komplicerede sager. Kommunerne gør flittig brug af rådgivere i forbindelse med ekspropriation, mens borgeren nu kun kan få en beskeden godtgørelse i taksationssagerne. Udvalget foreslår, at der allerede på et tidligere tidspunkt skal være mulighed for at tilkende borgeren en godtgørelse, der afspejler sagens kompleksitet. Det kan blive til stor fordel for landmænd, som ender i en kompliceret sag, siger Charlotte Bigum Lynæs.

 


Seneste nyt fra lf.dk