Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Kære Regering, glem ikke transportsektoren

Regeringen skød for nyligt forhandlingerne i gang om en kommende energiaftale, der skal gælde i perioden 2020-2030. Vi kan se mange gode og konstruktive elementer i udspillet, og det er vores håb, at forhandlingerne munder ud i en bred aftale snarest muligt.

Niels Peter Nørring, områdedirektør, Landbrug & Fødevarer
Jacob Stahl Otte, direktør, Drivkraft Danmark
Lars Aagaard, direktør, Dansk Energi

Vi savner dog et bud på omstillingen i transportsektoren.
Vi giver derfor her et par gode råd med på vejen.

Afsættet for vores råd er to ting. For det første en klar erkendelse af, at nedbringelse af udslippet af skadelige drivhusgasser fra transport af mennesker og varer er helt nødvendig, hvis Danmark og EU skal nå sine langsigtede klimamål fastlagt i forhold til Paris-aftalen. For det andet at der ikke findes én teknologi eller ét politisk initiativ, som kan give svaret.

Rene el-biler, person- og varebiler, der kører på biobrændstoffer, plug-in hybridbiler, hvor el og biobrændstoffer spiller sammen, mere energieffektive motorer, biogas i tung transport, cykler og kollektiv transport skal alt sammen i spil. Hvordan og hvad der kommer til at fylde henholdsvis meget eller lidt, vil fremtiden vise. Men udfordringen er så massiv, at der bliver en rolle til alle.

Elektrificering fylder meget i regeringens energiudspil. Det er naturligvis vigtigt, at udviklingen med el-tog og -biler understøttes og tilskyndes. Men der er brug for meget mere. Skærpede krav til energieffektivitet i vores biler er sammen med flydende biobrændstoffer en del af omstillingen – også efter 2030. Vi skal derfor sikre, at de bliver bæredygtige – med overgangen til avancerede biobrændstoffer såsom biodiesel, bioethanol, biogas og elektrofuels.

I alt udgør vedvarende energi over 6% af energiforbruget til vej- og togtransport i Danmark. Det er muligvis overraskende for nogen, men biobrændstoffer udgør 90% heraf, og el-tog står stort set for resten. Altså er det kun i mindre grad elbiler, der indtil videre driver omstillingen i transportsektoren. Selvom om vi håber på flere elbiler, så siger tallene jo tydeligt, at vi mange år endnu vil have biler på vejene med en forbrændingsmotor.

Derfor bør biobrændstoffer frem mod 2030 også spille en rolle i hele transportsektoren. Når elbilerne får sit endelige gennembrud, skal biobrændstofferne i højere grad fokuseres i den tunge transport; tog, fly og skibe. På den anden side af 2030 er der ingen tvivl om, at søtransport, flytransport og godstransport fortsat vil være afhængig er flydende brændstoffer – det viser tal fra blandt andre IEA med al tydelighed.

Danmark er et foregangsland, hvad angår produktionen af biobrændstoffer, som vi producerer på basis af restprodukter fra landbruget og fødevareproduktionen. Vi er dygtige til at udnytte vores bioressourcer effektivt og til at genanvende restprodukter på en måde, der sikrer høj værdi. Samtidig er vi godt i gang med at få den nødvendige infrastruktur på plads. Det er en teknologisk førerposition, vi skal værne om.

Vi – Landbrug & Fødevarer, Drivkraft Danmark og Dansk Energi – ser derfor gerne, at regeringen spiller ud med en ambitiøs målsætning for omstillingen i transportsektoren. Der er brug for et ambitiøst krav for iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, samtidig med at vi gradvist udvider elbilernes rolle. Forskning i teknologier og systemer, der kan sikre transport, som er til at betale med markant mindre C02-udslip skal opprioriteres, herunder forskning inden for avancerede biobrændstoffer. Der skal langt flere midler til, og kan vi toppe det med et center for bioraffinering, der kan drive den teknologiske udvikling, er vi godt på vej.

Det kan være med til at sikre, at vi kan nå vores ambitiøse klimamål. Ved at satse på både elbiler og biobrændstoffer som alternativ til fossile brændstoffer, understøtter vi samtidig en dansk teknologisk førerposition inden for cirkulær bioøkonomi og vindkraft.

Det er afgørende, at vi i fremtiden bliver endnu bedre til at udnytte knappe ressourcer og genanvende restprodukter i langt højere grad.

Vi må erkende vigtigheden af at satse på flere teknologier i transporten – både gas, flydende biobrændstoffer og el. Det er mere omkostningseffektivt og sikrer samtidig en hurtigere og mere fleksibel omstilling. Til gavn for Danmark.


Seneste nyt fra lf.dk