Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F sender brev til EU’s landbrugskommissær om tørke

L&F har i samarbejde med kollegaer i de nordiske og baltiske lande, som også er ramt af tørken, sendt et brev til EU’s landbrugskommissær Phil Hogan.

Efter en lang periode med meget begrænsede mængder nedbør og i nogle egne af landet slet ingen, så ser markerne efterhånden meget dårlige ud mange steder. Det betyder også, at høsten er gået i gang meget tidligt i år.

Situationen er alvorlig for de landmænd, der ikke har haft mulighed for at vande eller ikke har haft tilstrækkelig kapacitet.

Derfor har Landbrug & Fødevarer nu sendt et brev til EU’s landbrugskommissær Phil Hogan.

- Det er ikke i orden, hvis en mælkeproducent bliver straffet for manglende græsudlæg, eller hvis en landmand bliver straffet for manglende efterafgrøder på grund af tørke. Vi har derfor sammen med vores kollegaer i de nordiske og baltiske lande, som også er ramt af tørken, sendt et brev til EU’s landbrugskommissær Phil Hogan. Vi gør det klart, at det er helt nødvendigt, at se på de snærende krav, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

I henvendelsen til landbrugskommissæren påpeges også, at der skal gives mulighed for forskudsbetaling af ha-støtten og landdistriktsstøtten.

- Vejrets omskiftelighed er et grundvilkår, som vi altid har levet med, men for nogle landmænd er det tredje år i træk, at der er udfordringer med vejret, og vi gør selvfølgelig hvad vi kan for at mildne følgerne af den, siger Martin Merrild.

Flere initiativer undervejs

Til det formål har L&F nedsat en task force, som følger situationen tæt og er i færd med at kortlægge, hvad der konkret kan gøres.

Flere initiativer er allerede sat i værk. Herunder at se på de snærende krav i EU-reguleringen fx omkring græsudlæg i majs eller efterafgrøder.

Task forcen vil fortsætte dialogen med kollegaerne i de nordiske og baltiske lande om, hvilke foranstaltninger der kan og bliver sat i gang.

Dertil kommer, at man arbejder med at afdække mulighederne for på nationalt plan at modvirke de værste konsekvenser.

Tørken vil f.eks. give problemer med mangel på halm og foder til husdyr og til leverancer til kraftvarmeværker. I en sådan helt ekstraordinær situation, bør biomassen fra fx brakarealer og markbræmmer kunne bruges i stalden som foder eller strøelse eller bruges til energiformål.

- Vi har derfor rettet henvendelse til Landbrugsstyrelsen om at få en dispensation til at bruge biomassen fra brak- og MFO-arealerne, siger Martin Merrild.

- Endelig kan vi også gøre en smule for at hjælpe hinanden i den prekære situation. Blandt andet bør man overveje, om det er nødvendigt at snitte sin halm i år. Rigtig mange vil komme til at mangle halm. Det gælder både til dyrene og til brændsel i varmeværkerne, vurderer Martin Merrild.

Seneste nyt fra lf.dk