Foto: Colourbox

Dansk frugt og grønt har endnu en gang færrest pesticidrester

Halvdelen af de fødevareprøver, som i 2017 blev testet i den danske pesticidkontrol, er helt fri for pesticidrester.

Danske fødevarer indeholder færre sprøjterester end tilsvarende udenlandske varer.

Det viser den årlige pesticidrapport for 2017 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

- Generelt indeholder dansk producerede afgrøder færre sprøjterester end tilsvarende udenlandske varer. Forbrugere kan således minimere deres pesticidindtag ved at vælge danskproducerede afgrøder i frugt og grøntafdelingen, skriver DTU Fødevareinstituttet i en pressemeddelelse.

Rapporten viser, at 97 pct. af i alt 2.009 analyserede fødevareprøver indeholder enten ingen sprøjterester eller sprøjterester under grænseværdien.

Der er påvist pesticidrester i halvdelen af prøverne af dansk produceret frugt, mens tallet er 76 pct. for frugt produceret i resten af EU og 73 pct. for frugt produceret uden for EU.

I dansk producerede grøntsager er pesticidrester fundet i 27 pct. af prøverne, mens tallet er 52 pct. for grøntsager produceret i resten af EU og 48 pct. for grøntsager produceret uden for EU.

Oftere er også mere end ét pesticid fundet i samme prøve af udenlandske fødevarer sammenlignet med de undersøgte danske varer.

Resultaterne viser, at ingen af de påviste sprøjterester udgør en sundhedsmæssig risiko.

Undersøgt for mange forskellige pesticider

Prøverne af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød er undersøgt for 326 forskellige pesticider.

I økologiske fødevarer er sprøjterester fundet i tre af de 179 undersøgte prøver. Fødevarestyrelsen har derfor vurderet, at økologireglerne er overholdt i alle tilfælde.

Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sælges på det danske marked, skal støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne.

- Alle overskridelser af grænseværdierne er uacceptable. Derfor er det vigtigt, at vi håndterer fund over grænseværdien konsekvent med markedsføringsforbud. Med det sagt, så er det glædeligt, at stort set alle fund af pesticider i frugt og grønt er uskadelige og under grænseværdierne, siger Henrik Dammand Nielsen, kontorchef i Fødevarestyrelsen.

Seneste nyt fra lf.dk