Foto: Colourbox

Fødevareklyngen bliver mere og mere bæredygtig

Den danske fødevareklynge producerer mere med en mindre miljøpåvirkning. Det viser L&F’s årlige publikation ”Fakta om Fødevareklyngen”.

De seneste 20 år er fødevareproduktionen i Danmark steget, mens der samtidig er sket et markant fald i miljøpåvirkningen fra landbruget.

Det viser Landbrug & Fødevarers årlige publikation ”Fakta om Fødevareklyngen”, der netop er blevet offentliggjort på Delegeretmøde i Herning.

- Dansk landbrug og fødevareerhverv er globalt set en af verdens førende på miljøområdet, og vi arbejder hele tiden på at forbedre os. Der er lagt masser af hårdt arbejde i den udvikling, vi allerede har opnået, og de resultater kommer ikke fra den ene dag til den anden, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Siden 1990 er den danske fødevareproduktion steget med 31 pct., mens udledningen af drivhusgasser fra landbruget er faldet med 16 pct., udledningen af kvælstof er faldet med 37 pct. og udledningen af ammoniak er faldet med 43 pct.

- Vi har vist, at vi godt kan producere mere og samtidig gøre det mere bæredygtigt - og det skal vi fortsætte med. Men de lavt hængende frugter er plukket, så næste skridt kræver yderligere forskning og innovation, siger Martin Merrild.

Stor lyst til bæredygtig produktion

Den danske fødevareklynge kan direkte eller indirekte bidrage til at opfylde de 17 verdensmål.

Hos Arla, Danish Crown og Carlsberg har man bl.a. reduceret vandforbruget i produktionen betydeligt. Mens næsten hver fjerde landmand i dag anvender præcisionsteknologi på bedriften, der giver mulighed for en mere nøjagtig brug af gødning og pesticider.

- Jeg oplever, at der er en stor lyst til at udvikle sig både ude på bedrifterne og hos vores virksomheder. Vi ser både nye teknologier i brug, nye udnyttelser af restprodukter, bedre muligheder for at udnytte potentialerne i den cirkulære bioøkonomi, bedre foderudnyttelse og mange andre ting, fortæller Martin Merrild og fortsætter:

- Det er noget af det, der gør, at vi med stolthed kan se, at det er dansk smør, bacon og øl, der står på bordene rundt omkring i hele verden.
Fødevareklyngen bidrager med 118 mia. kr. til landets samlede indkomst og beskæftiger 189.000 personer.

Læs hele publikationen ”Fakta om Fødeklyngen 2018” her.

For yderligere spørgsmål kontakt: Caroline Gerd Frandsen, pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer, cagf@lf.dk, tlf. 20761790

Seneste nyt fra lf.dk