Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Invester i os – det gavner Danmark

Landbruget har brug for rammevilkår, der gør at erhvervet kan konkurrere med udlandet. Iveren efter at være de bedste må ikke betyde, at vi kommer så langt foran de andre lande, at det ikke kan betale sig at producere fødevarer i Danmark.

Det var et af budskaberne til politikerne fra Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer                                                  

i hans beretning på det årlige delegeretmøde, der begyndte onsdag i Herning.

 

- Vi kan ikke i længden konkurrere med højere krav end resten af verden: Højere lønninger, højere standarder, højere afgifter, sagde Martin Merrild, som opfordrede politikerne til først at fremme at modernisere miljølovgivningen.

 

-Det kan sagtens lade sig gøre at natur og produktion går hånd i hånd.

Mange landmænd påtager sig i dag et stort og aktivt medansvar for vores natur og miljø, men der er desværre stadig mange benspænd i vores miljøregulering, understregede Martin Merrild.

 

Han påpegede en række områder, hvor der er behov for at få gjort op med regler, som hæmmer landbruget.

 

- Vi har en husdyrlov, der med ekstreme ammoniakkrav forhindrer investeringer i nye stalde, selvom det ville nedbringe ammoniakudledningen og forbedre dyrevelfærden. Vi har en gødskningslov med et stort datotyranni, som forhindrer godt landmandskab, og vi har en vandløbslov, der ikke tillader klimatilpasning af vandløb, så vi kan få vandet væk fra marker og ejendomme, sagde Martin Merrild.

 

Han kvitterede for landvindingerne i fødevare- og landbrugspakken, men understregede, at der er nye benspænd forude, hvis målene i vandplanerne skal gennemføres. De vil have dybt ødelæggende konsekvenser for landbruget. Som f.eks. i oplandet til Norsminde Fjord, hvor målet kun kan nås gennem en braklægning af halvdelen af landbruget-

 

- Eller Limfjorden, hvor der er trusler om indsatser for enormt store beløb, på trods af at vi allerede næsten har halveret udledningen til fjorden. Alligevel er der en kvælstofmodel, som siger at landbrugets udledning af kvælstof til fjorden mange steder skal reduceres med yderligere 60-70 procent, sagde Martin Merrild, som retorisk spurgte:

 

”Spørgsmålet er så om modellerne regner rigtigt?”


- Sidste år påviste vi med de 7 Synder en række grundlæggende fejl og mangler i det faglige grundlag bag vandplanerne. Fejl og mangler, som et internationalt ekspertudvalg har givet os ret i

En kritik der fik den forrige minister til at love et ”retningsskifte” i vandplanerne, som vi fortsat presser på for, at regeringen nu leverer, understregede Martin Merrild.

Seneste nyt fra lf.dk