Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

Ny gødskningslov skal give fleksibilitet for landmanden

Landbrugsstyrelsen har i dag sendt udkast til ny gødskningslov i høring. I lovforslaget er der sket en række ændringer af de gældende regler – blandt andet på flere forhold, som Landbrug & Fødevarer har haft ønsker til. Det gælder eksempelvis muligheden for fleksible frister for etablering af efterafgrøder og bedre omregningsfaktor for tidlig såning.

Det glæder Landbrug & Fødevarers formand for Planteproduktion, Torben Hansen:

”Vi har virkelig presset på for, at man kan fremme andre virkemidler end efterafgrøder – specielt tidlig såning. Så det er glædeligt, at man i lovforslaget åbner op for en håndtering af at få sat en korrekt omregningsfaktor for tidlig såning.”

Han fortsætter: ”Samtidig er vi tilfredse med, at man åbner op for at gøre etableringsfristen for efterafgrøder fleksibel. Det er jo åbenlyst for alle, at man ikke kan regelfastsætte en datofrist for etablering af efterafgrøder. Der er behov for fleksibilitet, så landmanden kan foretage såningen efter de vejrmæssige forhold efter høst. Selvom alle ønsker en så tidlig såning som muligt, varierer det optimale tidspunkt både mellem bedrifter og marker inden for samme bedrift. Vi har gjort det helt klart for ministeriet, at fleksibiliteten skal gælde på markniveau. Ellers giver det ikke mening. Det nytter jo ikke noget at effekten for efterafgrøderne og destruktionsfristen fastsættes efter den sidste mark som sås – særligt når så-sæsonen kan strække sig over 3-4 uger. Det bliver fuldstændig afgørende, at fleksibiliteten sker på markniveau i forhold til at gøre vores samlede holdning til dette lovforslag op.”

I lovforslaget er der også elementer, som bestemt ikke bidrager til en verden med færre regler og krav, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Man kan af høringsudkastet fra Miljø- og Fødevareministeriet se, at ministeriet lægger op til en skærpet indberetningsprocedure for etablering af efterafgrøder og skærpet kontrol. Bl.a. skal efterafgrøder og alternativer hertil nu indberettes på markniveau. Samtidig fremrykkes den endelige indberetningsdato til primo september.

”Ærligt talt, så synes jeg, at der er rigeligt med regler og krav til indberetning i forvejen, og det virker som et skridt i den gale retning, at man nu vil øge indberetningskravet. Det betyder øget bøvl og omkostninger for erhvervet. Det har vi allerede gjort helt klart for ministeriet,” siger Torben Hansen.

”Man vælger at øge indberetningskravet af efterafgrøder til markniveau og fremrykke den endelige indberetningsdato til primo september. Det er en betydelig mer-arbejdsbyrde for landmænd og konsulenter i det IT-system, vi opererer i i dag. Hvis det skal kunne lade sig gøre på rimelige vilkår, må man fra styrelsens side får optimeret IT-systemet, så vi landmænd kan indberette nemt og hurtigt. Ellers så går det ikke.” siger Torben Hansen.

Af høringsudkastet fremgår desuden, at Miljø- og Fødevareministeriet lægger op til øget kontrol af efterafgrøder, hvor det muliggøres at pålægge bøde og KO-sanktion for manglende etablering af efterafgrøder.

”Det har været fuldstændig afgørende for os, at en KO-sanktion alene kan pålægges landmanden, hvis han har gjort sig skyldig i en manglende handling – for eksempelvis at så på normal vis. Og det må aldrig lægge landmanden til last, at en sået afgrøde ikke etableres tilstrækkeligt på grund af snegleangreb, tørke eller vand på marken eller andre forhold, som landmanden ikke har indflydelse på. Jeg er derfor meget tilfreds med, at det er lykkedes os at få afgrænset muligheden for KO-sanktioner til forhold, som landmanden har indflydelse på. Vi vil gerne stå på mål for det, vi selv er herrer over. Derfor er det en kæmpe sejr, at man nu for indføjet en culpa-vurdering i lovgivningen,” siger Torben Hansen og afslutter:

”Nu ser vi frem til at nærlæse alle 263 sider og forholde os til detaljerne i det hele.”

Seneste nyt fra lf.dk