Den nye bestyrelse i L&F’s Økologisektion samlet foran Gråsten Landbrugsskole. Fra venstre ses formand Hans Erik Jørgensen, næstformand Thomas Helle, nyvalgt bestyrelsesmedlem Tobias Hausted, Thomas Vang Jørgensen, Lene Fløe Møller, nyvalgt bestyrelsesmedlem Anders Steensgaard Sørensen, Ole Olsen, Esben Møller Xu, Per Bundgaard Hansen og nyvalgt suppleant Flemming Skov. Foto: Landbrug & Fødevarer

Årsmøde med stor opbakning til Økologisektionens arbejde

Flere end 240 var 25. oktober samlet til Årsmøde i Landbrug & Fødevarers Økologisektion. Heraf godt 100 økologiske landmænd. Derudover deltog repræsentanter fra myndigheder, virksomheder, rådgivere mv.

I dag, 25. oktober, afholdt Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer Årsmøde på Gråsten Landbrugsskole med over 240 deltagere. Af dem var godt 100 økologiske landmænd. Derudover deltog repræsentanter fra myndigheder, virksomheder, rådgivere og flere andre.

Dagen bød på klassisk årsmøde om formiddagen med beretning og valg, mens eftermiddagen stod i fremtidens tegn med spot på fremtidens forbrugere og økologiens potentialer for at producere til dem.

Forbrugersociolog Nina Preus fra Landbrug & Fødevarer holdt eksempelvis oplæg om, hvad de danske forbrugere kommer til at efterspørge i fremtiden og om, hvilke perspektiver, det åbner for den økologiske produktion.

Dagen sluttede af med et spændende oplæg fra blandt andre Morten D.D. Hansen, der er biolog og museumsinspektør. Morten D.D. Hansen talte blandt andet om, hvordan de økologiske landbrug kan være med til at fremme gode forhold for vilde planter og dyr.

Formand og næstformand blev genvalgt på Årsmødet uden modkandidater.

Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg, og her var der kampvalg.

Landbrug & Fødevarers Økologisektions bestyrelse ser nu således ud:

Formand: Hans Erik Jørgensen, Haarby, Fyn
Næstformand: Thomas Helle, Tjæreborg ved Bramming

Bestyrelsesmedlemmer er:

Jette Jørgensen, Vejle
Lene Fløe Møller, Ringkøbing
Anders Steensgaard Sørensen, Billund, nyvalgt
Esben Møller Xu, Årre ved Varde, genvalgt
Ole Olsen, Holmegaard, Næstved, genvalgt
Per Bundgaard Hansen, Vadum, Aalborg
Thomas Vang Jørgensen, Hobro
Tobias Hausted, Harreby, nyvalgt
Flemming Skov, Vojens, nyvalgt suppleant

Seneste nyt fra lf.dk