KU slår fast: Fiskedød i Filsø skyldes ikke næringsstoffer fra landbruget

Det må kalde på selvransagelse hos Danmarks Naturfredningsforening, en række politikere og medier, at landbruget uden belæg blev dømt som årsag til iltsvindet, mener Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Det var ikke næringsstoffer fra landbruget, som var årsag til iltsvind og fiskedød i Filsø i Sønderjylland i august.

Det fastslår Københavns Universitet i en ny rapport.

Årsagen til iltsvindet er i stedet stor tilførsel af organisk stof, for eksempel blade, ekskrementer fra fugle og lignende fra naturens eget kredsløb, der blev nedbrudt i søen med stærkt forøget iltforbrug til følge.

Samtidig blev fotosyntesen, der producerer ilt, begrænset. Fotosyntesen har brug for lys, men det tilførte vand var brunt og uklart.

Københavns Universitet slår i rapporten fast, at det ophobede organiske materiale, der forårsagede iltsvindet, kan stamme fra både natur- og landbrugsarealer.

Rapportens konklusioner er glædelige, men ikke spor overraskende for Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

- Det var temmelig åbenlyst fra begyndelsen, at Filsø sagen ikke kunne relateres til landbrugets næringsstoffer, men det er selvfølgelig glædeligt, at Københavns Universitet nu bekræfter det, siger Lars Hvidtfeldt.

Han mener rapporten bør føre til selvransagelse hos Danmarks Naturfredningsforening, en række politikere og medier.

- Mange var utroligt hurtige til at lægge skylden entydigt på landbruget, uden overhovedet at have noget belæg for det. Det gælder både Danmarks Naturfredningsforening og forskellige miljøpolitikere. Jeg synes hele sagen bør give anledning til, at man en anden gang venter med skyde på landbruget, før det er konkret faglig viden tilgængelig, siger Lars Hvidtfeldt, der forventer, at universitetets rapport må få massiv omtale i medierne.

- Flere store landsdækkende medier åd Danmarks Naturfredningforenings konklusioner råt. Nu har vi så forskernes ord for, at historien var ”fake news”, og det regner jeg selvfølgelig med at man vil gå ind og give ligeså mange minutter og spaltemillimeter, siger Lars Hvidtfeldt.


Seneste nyt fra lf.dk