Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ny analyse kan få de rigtige vandløb i vandplanerne

Alt for mange vandløb står lige nu til at blive omfattet af vandplanerne. Det vil betyde urealistiske miljømål, der ikke afspejler, at det ofte er vandløb, der er gravede eller tilpassede for at kunne lede vand væk fra marker og bebyggelse.

Derfor har Landbrug & Fødevarer, Landboforeningen Gefion, Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Sønderjysk Landboforening bedt miljøkonsulentvirksomheden Envidan analysere konsekvenser og muligheder i de omstridte udpegninger.

Analysen blev fremlagt mandag ved et arrangement ved Ågeby Å nær Søllested på Lolland.

Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbug & Fødevarer, siger om baggrunden for analysen:

- Vores store bekymring er, at det vil have meget skadelige konsekvenser for afvandingen af både marker og bebyggelser, hvis der skal gøres indsatser så kunstige eller stærkt modificerede vandløb kan leve op til samme mål om flora og fauna, som et naturligt vandløb.

Som et led i udmøntningen af fødevare- og landbrugspakken blev der i 2017 nedsat 23 lokale vandråd, der skulle gennemgå udpegningerne. Rådenes arbejde har dels været præget af meget svingende kvalitet, dels bygget på forkerte forudsætninger.

- Rådene har fået nogle decideret misvisende kriterier, som betyder at vandløbenes naturpotentiale konsekvent vurderes for højt, mens indsatsen, der skal gøres, tilsvarende vurderes for lavt. Effekten er, at alt for mange vandløb vil skulle omfattes af vandplanerne. Dermed vil Danmark forpligte sig til helt urealistiske miljømål på flere tusind kilometer vandløb. Til stor skade for både landbrug og samfund, siger Lars Hvidtfeldt.

Centralt i den nye analyse fra Envidan er en opdeling af vandløbsstrækningerne i 8 forskellige typer, der dækker hele spændet mellem det upåvirkede, naturlige vandløb til det meget modificerede vandløb, herunder rørlagte strækninger. For hver af de 8 typer er den nødvendige indsats ved manglende målopfyldelse beskrevet.

Den opdeling kan danne basis for, hvordan vandløbene bliver vurderet frem mod næste vandplansperiode.

- Envidans typeinddeling kan givetvis bidrage til at det bliver de rigtige vandløb, der kommer med i vandplanerne. Derved gennemføres den politiske beslutning om, at små, flade, smalle og gravede vandløb eller vandløb med begrænset potentiale ikke skal med i vandplanerne, og at store afvandingsmæssige konsekvenser derved kan undgås, siger Lars Hvidtfeldt.

Han håber, at politikerne vil tage analysen til sig og bruge den som afsæt i det videre arbejde.

- Politikerne bør virkelig nærlæse analysen. De vil se, at den leverer udgangspunktet til en sober og redelig udpegning, som både natur og landbrug kan trives med, fastslår Lars Hvidtfeldt.

Læs analyse.

Læs case om Aageby Å

Læs case om Rejsby Å

Læs case om Tude Å

Læs L&F-notat om analysen


 

 

 

 


Seneste nyt fra lf.dk