Fugleelskere og landmænd går sammen om at hjælpe viben

Viben er truet. Den lille fugl er gået tilbage med 75 procent siden 1976. Derfor har Dansk Ornitologisk Forening og Landbrug & Fødevarer nu slået sig sammen for at standse tilbagegangen af danske viber.

Viben er en sand forårsbebuder. Desværre bliver det sværere og sværere at spotte den lille fugl på den danske forårshimmel. I Danmark er viberne gået tilbage med ca. 75 procent siden 1976. Tilbagegangen skyldes især mangel på gode levesteder, der betyder at vibens unger har svært ved at overleve.

Derfor går Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening sammen om at sætte fokus på tilbagegangen i agerlandets fugle og bidrage til at skabe bedre vilkår for viben på marker, hvor landmanden ønsker at gøre en ekstra indsats for den besungne og tidligere karakterfugl i det åbne danske landskab.

Det sker med den fælles kampagne ”Sammen om at hjælpe viben”, der blandt andet skal guide landmændene til at hjælpe de trængte viber.

- Det er stærkt bekymrende at landbrugslandets fugle er i frit fald og samarbejdet med Landbrug & Fødevarer kan forhåbentlig bidrage til en øget bevidsthed om det tab af biodiversitet, vi er vidner til og inspirere både landbrugere og andre arealforvaltere til at indtænke plads til naturen i produktionen. Dette er et første lysegrønt skridt mod et forhåbentligt endnu grønnere fremtidigt natur-samarbejde, udtaler Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer, glæder sig over samarbejdet med Dansk Ornitologisk Forening.

- Vi samarbejder gerne med de grønne organisationer om at sikre en fortsat rig dansk natur i samspil med landbruget. Vi ved, at mange landmænd gerne vil gøre en indsats for at hjælpe viben, men mangler viden om, hvad de konkret kan gøre på deres landbrug. Det er derfor vi nu i samarbejde med ornitologerne har udarbejdet en række anbefalinger, der giver gode råd til den enkelte landmand om, hvad han eller hun ad frivillighedens vej kan gøre på sin ejendom for at hjælpe viben, siger Martin Merrild.

Kampagnen ”Sammen om at hjælpe viben” består blandt andet af en række konkrete tiltag som landmændene kan udføre for at hjælpe viben. De er blevet til i et fagligt samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og SEGES. Ud over at gavne viben vil tiltagene også give bedre levemuligheder for andre af landbrugslandets planter og dyr.

Derudover opfordres landmændene også til at indlede et samarbejde med den lokale ornitolog, om at styrke viben i deres lokalområde.

I forbindelse med kampagnen lancerer både Dansk Ornitologisk Forening og Landbrug & Fødevarer hjemmesider, hvor interesserede kan læse mere om viben: www.dof.dk/vibe og www.lf.dk/viben

Seneste nyt fra lf.dk