Ny rapport: Nedskæring af dansk landbrug vil øge den globale klimabelastning

Det globale klimaaftryk fra landbrugssektoren vil stige, hvis dansk landbrugsproduktion flyttes til udlandet. Det viser en ny rapport fra Det Miljø Økonomiske Råd.

De økonomiske vismænd kommer i dag med en opsigtsvækkende beregning, der understreger behovet for at fastholde landbrugs- og fødevareproduktionen i Danmark, i stedet for at skubbe den ud over landets grænser. Det globale klimaaftryk fra landbrugssektoren vil stige, hvis dansk landbrugsproduktion flyttes til udlandet.

Det fremgår af baggrundsmaterialet til den rapport, Det Miljø Økonomiske Råds formandskab i dag præsenterer.

Hvis dansk landbrugsproduktion presses ud af landet, så vil en stor del af produktionen flytte til udlandet, og resultatet vil blive, at det samlede klimaaftryk fra den globale landbrugsproduktion vil stige. Helt konkret, så vil der for hver 100 kg CO2e-emissioner som dansk landbrugs udledning reduceres, blive udledt 112 kg CO2e mere fra udenlandsk landbrug. Det skyldes, at Danmark har et af de mest klimaeffektive landbrug i verden.

- Det bliver nu slået fast, at den globale landbrugssektors klimapåvirkning ikke vil mindskes af, at man begrænser produktionen i Danmark. Tværtimod, så vil det øge den samlede klimabelastning fra den globale landbrugsproduktion. Dansk landbrug og fødevareproduktion er i dag blandt de mest klimaeffektive i verden, og den position skal vi stræbe efter at udbygge, siger Niels Peter Nørring, der er klimadirektør i Landbrug & Fødevarer.

Det er særligt udflytning af landbrugsproduktion til lande uden for EU, der vil være et stort problem for klima- og miljøbelastningen på verdensplan. I dag har man i Danmark og resten af EU nogle af verdens skrappeste krav til produktionen, men i resten af verden halter man generelt bagefter og sådan vil det formentligt fortsætte i mange år fremadrettet.

Selvom de økonomiske vismænd finder, at den globale landbrugssektors klimaeffekt har bedst af, at produktionen forbliver i Danmark, så mener de alligevel at den danske landbrugssektor skal stå for en væsentlig del af reduktionsmålene i ikke-kvotesektorerne for 2030. Den konklusion er Landbrug & Fødevarer ikke enig i.

- Vi skal huske, at klimaudfordringen er en global udfordring, som ikke stopper ved de nationale grænser. Dansk landbrug er et fyrtårn når det kommer til klimaeffektiv fødevareproduktion. Det skal vi fortsat udvikle og udnytte, så vi mindsker landbrugets klimaaftryk i Danmark, og viser vejen for resten af verden. Det kræver, at der investeres i klimatiltag og i forskning og innovation i stedet for at give dansk landbrug og fødevareproduktion en klima-straf i form af højere omkostninger. Ved at sikre et klimaeffektivt fødevareerhverv i Danmark, kan vi udbrede vores viden og metoder til resten af verden. På den måde kan vi virkelig sætte et positivt klimaaftryk på hele verden, siger Niels Peter Nørring.

Landbrug & Fødevarer præsenterede for nylig en klimavision om at hele det danske fødevareerhverv skal være klimaneutral senest i 2050. Det kan du læse mere om her.

Seneste nyt fra lf.dk