Den danske fødevareklynge øjner nyt marked i Egypten

Egypten har en stor voksende befolkning og udsigt til økonomisk vækst og stigende købekraft. Det skaber gode muligheder for at øge fødevareklynges eksport til landet. Derfor vil Landbrug & Fødevarer sammen med en række danske virksomheder de kommende dage gennemføre et markedsfremstød til Egypten.

   
Egypten har de seneste år været igennem en række økonomiske reformprogrammer. Det er håbet, at reformerne vil bidrage til øget økonomisk vækst og stigende købekraft i befolkningen de kommende år.

Det - sammenholdt med en støt, voksende befolkning - vil lede til en betydelig stigning i efterspørgslen efter fødevarer de kommende år. Derfor er Landbrug & Fødevarer fra d. 7.-9. december sammen med otte danske virksomheder på eksportfremstød til Egypten.

"Den nuværende situation skaber mulighed for at øge den danske fødevareklynges eksport til Egypten. Det gælder både eksporten af fødevarer samt danske løsninger, der kan øge Egyptens egen landbrugsproduktion," siger Jeppe Søndergaard Pedersen, der er seniorkonsulent i afdelingen for handelspolitik & markedsadgang hos Landbrug & Fødevarer.

Egypten har stort potentiale

Egypten er - med et BNP på 236,5 milliarder USD (2017-estimat) og en befolkning på 99 millioner - Afrikas tredje største økonomi og det tredje mest folkerige land. Egypten har et landbrugsareal på omkring 3,7 millioner hektar, hvilket svarer til ca. 3,8 pct. af landets totale landoverflade. Landbruget udgør 11,7 pct. af Egyptens BNP og beskæftiger 24,5 pct. af Egyptens arbejdsstyrke.
 
I 2018 importerede Egypten varer fra den danske fødevareklynge for 409 mio. kr., hvor de tre største eksportvarer var enzymer, mejerivarer og grøntsager med en eksportværdi på henholdsvis 123 mio. kr., 108 mio. kr. og 54 mio. kr.
 
"Egyptens landbrug er koncentreret omkring Nilen, da landets resterende landområde hovedsageligt er ørkenlandskab. Bomuld er værdimæssigt en af de vigtigste afgrøder. Landets store ørkenareal begrænser landbrugsproduktionen og nødvendiggør import af en række fødevarer, for at dække landets fødevarer efterspørgsel. Efterspørgslen på fødevarer vil derfor i en vis grad blive dækket af øget import," siger Jeppe Søndergaard Pedersen.

Thomas Ellegaard Mohr, der er salgsdirektør hos Cimbria, supplerer:

"Historisk set er Egypten et af de største markeder for Cimbria, hvor vi bl.a. har solgt rigtig meget i forhold til at forbedre landets infrastruktur og mulighed for opbevaring af fx såsæd. Vi står derfor allerede rigtig stærkt i Egypten, men deltager gerne på fremstødet for at udvide de allerede eksisterende markedsandele og blive introduceret til nye, mulige markeder."
 
Egypten har en målsætning om at blive 75 pct. selvforsynende med hvede indenfor de næste ti år. Det vil kræve, at Egyptens øger det dyrkede areal med tæt på 30.000 hektar pr. år samtidig med, at udbyttet pr. hektar hæves. Egypten har derfor ambitiøse planer om at udvide det dyrkbare land for at realisere målet herunder et stort projekt, der skal transformere 600.000 hektar ørken om til dyrkbart land.
 
Reformer skaber øget økonomisk vækst
I perioden 2010-2014 var real væksten i BNP på beskedne 2,8 pct., når man tager i betragtning, at landet havde en befolkningstilvækst på ca. 2,5 pct. p.a.

Men i perioden 2011-2015 har øgede offentlige investeringer i infrastruktur og en række strukturelle reformer styrket økonomien, hvilket har bevirket, at realvæksten i BNP er steget og forventes at være 5,4 pct. i 2019, 4,9 pct. i 2020 og 4,5 pct. i perioden 2021-2026.
 
"Den stigende efterspørgsel på fødevarer bliver fulgt af en stigende efterspørgsel efter løsninger til opbevaring af råvarer og færdigvarer, forædling af råvarer, kvalitetsanalyse og kvalitetssikring. Det er områder, hvor Danmark i kraft af en effektiv fødevaresektor og højteknologisk fødevareproduktion kan levere kvalitetsløsninger og produkter blandt de bedste i verden. Derfor er der også her gode muligheder for den danske fødevareklynge i Egypten," siger Jeppe Søndergaard Pedersen.
 
Virksomhederne, der deltager i fremstødet, vil promovere særlige danske kompetencer og løsninger til blandt andet bearbejdning og lagring af korn/frø, slagtning, mejeri, analyseinstrumenter, mikrober til optimering af markjordens mikrobiologi, ingredienser og smagsstoffer.

Følgende virksomheder og organisationer deltager i markedsfremstødet:

Cimbria, Thisted
Danish Crown Beef, Randers
Einar Willumsen, Brøndbyvester
Fayrefield, Vejle
FBK, Odense
Foss, Hillerød
Sobec Emea, Holte
Østerberg, Østerbro, Kbh.
Landbrug & Fødevarer
Den danske ambassade i Cairo
 
Kontaktinformation
Pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer, Linda Gjaldbæk, på tlf.: 33 39 45 20 eller mail: lgjh@lf.dk


 
 


Seneste nyt fra lf.dk