L&F roser regeringen: Ny model for sælgerpantebreve kan få flere unge landmænd i gang som selvstændige

Landbruget ser ud til at få lettere ved at finde finansiering til generationsskifte i egne rækker, nu hvor der er sikret flertal for nye regler om skat på sælgerpantebreve.

Det er utroligt positivt, at der med Socialdemokratiets udmelding nu er samlet et bredt flertal for en ny model for beskatning af sælgerpantebreve. Det er et af de vigtige værktøjer til at løse udfordringerne med generationsskifter. Derfor er der al mulig grund til at rose såvel regeringen som de partier, der har kæmpet og støttet op om vores sag.

Det siger Lone Andersen, viceformand for Landbrug & Fødevarer. 

Den nye model betyder, at en landmand, der sælger sin gård og hjælper køber med finansieringen i form af et sælgerpantebrev, ikke skal betale skat af hele provenuet med det samme. I stedet kan skatten betales løbende over en 10-årig periode. Forslaget nåede ikke gennem folketinget før valget, men er genfremsat af Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance.

”Sælger løber en langt mindre risiko, køber får lettere ved at skaffe den sidste del af finansieringen, og modellen betyder kun meget små omkostninger for statskassen. Vi har arbejdet for det her i mange år, så jeg er selvsagt rigtig positiv,” siger Lone Andersen.

Hun vurderer, at den nye skattemodel vil gøre landbruget langt mere selvhjulpet i forhold til at få tøet op for de fastfrosne generationsskifter, som betyder at unge landmænd kan have svært ved at komme i gang som selvstændige, selv med en god opsparing og en solid forretningsplan.

”Flere ældre landmænd, som gerne vil sælge deres bedrift, har også viljen til at hjælpe dygtige, unge landmænd med finansieringen. Men de har, naturligt nok, ikke villet og kunnet påtage sig risikoen for at skulle betale skat af penge, de måske aldrig ser. Den hindring ser nu ud til at være overvundet,” afslutter Lone Andersen.


Seneste nyt fra lf.dk