Nok er nok: Vi skal have ændret indsatskravet til landbruget

Målet for L&F er klart: Vi skal have reduktionsmål til landbruget ændret, hvis Danmark skal forblive et landbrugsland.

 
Politikerne stiller massive krav om efterafgrøder og truer med endnu større krav i fremtiden for at nå reduktionsmålene for kvælstofudledning. Men det faglige fundament for kravene er fyldt med fejl og mangler.

 

 • Målet for L&F er klart: Vi skal have reduktionsmål til landbruget ændret, hvis Danmark skal forblive et landbrugsland.

 

L&F arbejder i fire spor:

 

1. Det faglige spor: De syv synder og arbejdet med at ændre regnemetoder

 

 • De nuværende reduktionsmål tager ikke højde for, at der er andet end kvælstof, som påvirker vores fjorde – fx fosfor og miljøfremmede stoffer fra blandt andet spildevand, invasive arter og klimaforandringer. Et enøjet fokus på kvælstof giver unødvendigt store reduktionskrav til landbruget.
 • Dertil kommer en lang række påpegede fejl og mangler i modelberegningerne, som gør, at reduktionsmålene overhovedet ikke er fagligt troværdige.
 • Alle påpegede fejl og mangler skal være rettet, inden myndighederne kommer med nye reduktionskrav eller efterafgrødekrav.
 • L&F arrangerer en eksperthøring om kvælstofreduktioner og konsekvenser for landbruget, der skal være med til at sætte fokus på problemstillingen over for beslutningstagere.

 

2. Det politiske spor: Få politikerne til at anerkende, at indsatskravet vil ødelægge dansk landbrug

 

 • Axelborg bruger alle sine politiske kontakter til at få politikerne til at forstå, at vi ikke kan klare flere restriktioner på dyrkningsfladen. Vi siger fra over for ubegrundede indsatskrav.
 • Alle lokale foreninger skal alliere sig med deres borgmestre og lokale folketingspolitikere og lægge pres på Christiansborg.
 • Alle foreninger i nærheden af fjorde skal opfordres til at lave rapporter om konsekvenserne ved indsatskravet og forholde lokale politikere konsekvenserne. Vi har brug for langt flere Norsminde-rapporter.
 • Alle, der har en afhængighed af et stærkt landbrug (banker, håndværkere, mv.) skal være med i en alliance, der forhindrer nye indsatskrav, som reelt ødelægger dansk landbrug.

 

3. Det politiske spor for flere redskaber

 

 • Vi skal fortsætte vores reduktion af kvælstofudledningen, men vi kan ikke reducere mere på dyrkningsfladen. Yderligere reduktioner skal ske andre steder end på markerne, og der skal være flere end landbruget, der bidrager´.
 • Vi skal have langt flere redskaber i værktøjskassen til at kunne reducere kvælstof i den målrettede regulering. Det gælder eksempelvis præcisionsgødskning. Vi har også brug for bedre og fagligt korrekte omregningsfaktorer på alternativer som tidlig såning.
 • Det er afgørende med langt mere fleksibilitet i efterafgrødereglerne. Der skal være bonus for tidlig udlægning og ikke kun straf for sen udlægning. Og det skal være muligt at brug efterafgrødebanken til at opfylde krav.
 • Fødevareminister Mogens Jensen skal få ryddet op i sin styrelse, så minivådområder bliver godkendt.

 

4. Det retlige spor

Med de nye efterafgrødekrav kan landmænd blive ramt økonomisk uden kompensation.

I den juridiske vejledning, L&F har fået, er vi blevet fortalt, at der mangler en økonomisk udgift på grund af kompensation for efterafgrøder med videre. Med fremrykningen af efterafgrødekravet vil der være landmænd, der bliver tvunget til at selv at betale for de krav, staten pålægger os.

Derfor vil L&F gøre klar til at aktivere det juridiske spor med retssag:

 • Vi mener, at det faglige grundlag er for tyndt til at pålægge landmanden store krav om efterafgrøder.
 • Derfor har vi sat vores advokat til at vurdere mulighederne for retlige tiltag når det viser sig, at efterafgrøderne ikke kan fordeles frivilligt, men pålægges landmænd obligatorisk.

 

Tæt samarbejde med foreningerne og landsformandskredsen
Efter dagens landsformandsmøde vil vi i samarbejde med foreningerne lægge strategier for påvirkning af politikerne. Vi har aftalt, at landsformandskredsen er vores task force og koordinerer alle initiativer på lokalt og nationalt plan. Det vil vi sammen følge op på.

Det her er en kamp for dansk landbrug, som vi vil bruge alle tænkelige kræfter på og følge helt til dørs.


Seneste nyt fra lf.dk