Forfejlet kritik fra Ida Auken

Landmænd har leveret på mange frivillige indsatser. Derfor er Ida Aukens kritik af frivillige ordninger skudt helt ved siden af, mener Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Det er helt forkert, når Ida Auken, Radikale Venstres ordfører, skyder landbruget i skoene, at vi ikke leverer på frivillige indsatser for miljø og natur.

Det siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

I debatten i weekenden sagde Ida Auken blandt andet:

”Jeg har fulgt den her debat i 15-20 år, og frivillighed virker rigtig dårligt på det her område.”

- Jeg kan ikke forstå, at Ida Auken kan komme med den slags udtalelser. Der er jo masser af eksempler på, at vi går positivt ind i frivillige ordninger og får dem til at blive succeser, siger Martin Merrild.

Han peger på landmændenes indsats omkring ordningen med frivillige efterafgrøder som skoleeksemplet på viljen til at få ting til at ske ad frivillighedens vej.

- Dengang var der også mange kritikere, som fortalte hvor håbløst og urealistisk, det er at få landmændene med på en frivillig aftale. Den kritik blev gjort totalt til skamme med over 6.000 landmænd som deltagere i en fuldtegnet ordning, siger Martin Merrild.

Han peger på flere andre eksempler, hvor landmændene byder ind med frivillighed.

Det gælder frivillige skovrejsning, hvor lysten er dobbelt så stor, som der er budget til. Andre aktuelle eksempler på frivillige ordninger, der er run på, er afgræsning af naturarealer og puljen til at etablere leverstede for forskellige gnavere og padder.

- Derfor er Ida Aukens kritik helt skæv. Vi når langt længere ad frivillighedens vej, og når vi ikke er nået længere med de kollektive indsatser, så er årsagen en kombination af bureaukrati i det offentlige og en bekendtgørelse, som ikke var på plads. Det kan man ikke laste landbruget for, siger Martin Merrild.

Seneste nyt fra lf.dk