Endnu et fald i antibiotikaforbruget til grise

I 2018 lykkedes det endnu en gang de danske landmænd at reducere antibiotikaforbruget per gris, så forbruget nu er nedbragt med hele 18 procent siden 2014.

Opgørelserne for 2018 er klar, og hos Landbrug & Fødevarer er man stolte over, at de danske griseproducenter og dyrlæger endnu en gang har leveret en reduktion i anvendelsen af antibiotika.

Forbruget per gris er faldet med 5,3 procent, når man sammenligner antallet af doser anvendt i 2018 med 2017. Dermed har de danske griseproducenter leveret en reduktion på hele 18 pct. per gris siden 2014 og mere end 30 pct. på de seneste 10 år.

- Vores griseproducenter har i høj grad fokus på bæredygtighed og sundhed i produktionen. I Danmark er vi gode til at målrette behandlingen og dermed minimere forbruget af antibiotika - samtidig med, at vi har et unikt sundhedssystem, der holder danske grise fri for en række sygdomme, som flere kollegaer i udlandet bøvler med, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion, som er en del af Landbrug & Fødevarer, og fortsætter:

- Internationalt betragtes vi som et foregangsland. Det gør vi blandt andet, fordi vi lykkedes med at blive endnu dygtigere år efter år. Det kan vi godt være stolte af, siger Christian Fink Hansen.

Han forklarer, at den flotte udvikling i antibiotikaforbruget i Danmark ikke mindst skyldes en tidlig og effektiv indsats fra landmænd og dyrlæger kombineret med en restriktiv antibiotikapolitik.

- Både landmænd og dyrlæger lægger en stor indsats for at forebygge sygdomme og reducere anvendelsen på en forsvarlig måde, hvor en gris, der rammes af sygdom, selvfølgelig stadig får behandling.

Myter om griseproduktionen

Hos Landbrug & Fødevarer møder man enkelte sejlivede myter om antibiotika i griseproduktionen, som ikke har hold i virkeligheden. Og det ærgrer sektordirektøren:

- Vi udfasede frivilligt brugen af vækstfremmere længe før, resten af EU fulgte trop. Vi udfaser antibiotikatyper, der kategoriseres som kritisk vigtige for mennesker. Vi bruger ikke antibiotika forebyggende, og endelig må danske dyrlæger ikke tjene penge på at sælge medicin til landmændene. Kort sagt en hel buket af initiativer der gør, at der internationalt bliver set op til dansk landbrug, siger Christian Fink Hansen.

Han fortæller også, at han enkelte gange løber ind i påstanden om, at der er medicinrester i grisekødet:

- Og det er simpelthen ikke rigtigt. Man kan roligt gå efter Dannebrog, når man køber grisekød. Der er mange gode grunde til at købe dansk gris og en af dem er, at der er styr på fødevaresikkerheden, og at man ikke finder medicinrester i dansk kød.

Christian Fink Hansen fortæller afslutningsvist, at den næste store opgave for griseproducenterne bliver at udfase medicinsk zink.

Forbruget af antibiotika kan opgøres på flere måder. Måles forbruget alene som den samlede mængde, vil faldet siden 2014 være på 13 pct. Da hvert enkelt præparat doseres forskelligt - og derfor har forskellig vægt pr. dosis - er det i Landbrug & Fødevares øjne mere retvisende at opgøre forbruget i antal doser pr. gris, da det samtidig tager højde for stigninger og fald i bestanden af grise.

Læs mere om opgørelsesmetoder her.


Seneste nyt fra lf.dk