Godsejer får pris for at passe på sjælden klokkefrø

Danske landmænd dyrker naturpleje for at passe på unik natur. En af dem er godsejer Peter Oxholm Tillisch fra Rosenfeldt God, der i år modtager 15. Juni Fondens Naturpris for sin særlige indsats for sjældne padder og smuk natur omkring Knudshoved Odde.

Knudshoved Odde ved Vordingborg rummer en rig og særpræget natur og er blandt andet kendt for en rig bestand af padder herunder den sjældne klokkefrø.  Markante tilbagegange i paddebestandene igennem 1980’erne gav anledning til starten på et langvarigt samarbejde mellem lodsejer Peter Tillisch, det daværende Storstrøms Amt samt den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. 

Det er et samarbejde der har været afgørende i forhold til at bevare den unikke natur i området. For sin langvarige og omfattende indsats for forbedring af naturforholdene på Knudshoved Odde har

Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt Gods netop modtaget 15. Juni Fondens Naturpris på Plantekongres 2019.

 Prisen gives til danske lodsejere, der gennem realisering af projekter aktivt har bidraget med en ekstra indsats for naturen.

Og det har Peter Oxholm Tillisch. I begrundelsen for at netop han modtager naturprisen, skriver bedømmelsesudvalget:

Knudshoved Odde er en central del i et internationalt naturbeskyttelsesområde i netværket af europæiske Natura 2000-områder, og Tillisch’ aktiviteter er et afgørende element omkring målopfyldelsen for handleplanen for Natura 2000-området – et ansvar som Vordingborg Kommune ikke har ressourcer til at løfte alene. Tillisch’s store indsats har endvidere givet grundlag for at gennemføre hele tre EU LIFE-projekter med det formål at skabe yderligere naturforbedring.

Og der er sket markante forbedringer med naturen i Knudshoved Odde. På projektområdet, ca. 550 ha, er der blevet oprenset og anlagt 52 vandhuller og småsøer og der er indført skovgræsning og etableret skovlysninger. Tiltagene har haft en stor naturforbedrende effekt, hvor særligt paddebestandene har haft stor gavn af indsatsen. Bestanden af klokkefrøer ligger nu på ca. 6-700 ynglende dyr og bestanden har spredt sig fra en koncentration på de yderste dele af Knudshoved Odde til hele området.

Formålet ved naturprisen er at motivere og inspirere til samarbejde og vidensdeling om naturprojekter - gerne på tværs af interesser og ejendomsskel - i håb om, at dette vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark.

15. Juni Fondens Naturpris blev uddelt på Plantekongres 2019, der er arrangeret af SEGES, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Bedømmelsesudvalget består af agronom Lars Hvidtfeldt, Seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, Københavns Universitet og Agronom Jørn Jensen

Se indslag om Naturprisen på TV Øst.

Seneste nyt fra lf.dk