Landbrug & Fødevarer: Ny BNBO-aftale er mere fornuftig end frygtet

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at politikerne i den nye BNBO-aftale slår fast, at landmænd skal gives erstatning for nye restriktioner.

Politikerne ønsker ud fra et forsigtighedsprincip at lave sprøjtefrie BNBO’er, og når det ikke kunne være anderledes, så mener Landbrug & Fødevarer, at der er grund til at rose politikerne for, at det med dagens aftale slås fast, at landmænd skal gives fuld og hel erstatning for restriktioner i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Det er vigtigt, at der er kommet en bred politisk aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF, som sikrer stabilitet og ro på området for pesticider.

Grundlæggende mener Landbrug & Fødevarer, at grundvandet er velbeskyttet allerede med den restriktive godkendelse af pesticider og de eksisterende 25 meters beskyttelseszoner omkring alle vandboringer.

- Når politikerne ud fra et forsigtighedsprincip alligevel ønsker at lave sprøjtefrie BNBO, har det været et kardinalpunkt for os, at landmændene bliver behandlet ordentligt og erstattet fuldt og helt for alle værdimæssige tab som følge af et sprøjteforbud i BNBO. Der er tale om et dybt indgreb i den private ejendomsret, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer har igennem hele processen kæmpet for at fjerne eller sænke den ekstremt konkurrenceforvridende pesticidafgift, som årligt dræner landbruget for omkring 600 millioner kroner med meget marginal effekt på miljø og sundhed. Det skuffer, at politikerne endnu en gang har valgt ikke at lytte til det ønske.

Vigtigt at lave frivillige aftaler

Til gengæld glæder Martin Merrild sig over, at der bliver tale om frivillige aftaler mellem lodsejere, vandforsyninger og kommuner. Det bliver vigtigt, at der hurtigt kommer en god konstruktiv dialog, hvor der findes de bedste lokalforankrede løsninger til gavn for alle parter. For eksempel flytning af boringer, opkøb af arealer eller omlægning til natur.

- Politikerne har givet os til udgangen af 2022, og derfor er det strengt nødvendigt, at vandforsyningerne og kommunerne hurtigst muligt indkalder de berørte landmænd til møder, siger Martin Merrild.

Det er aftalt, at omkostningerne til BNBO-indsatserne skal dækkes over vandtaksten, og at der lokalt kan samarbejdes mellem flere vandforsyninger, så virksomheder, landmænd og andre vandforbrugere ikke bliver unødig hårdt ramt.

- Nu skal arbejdshandskerne på lokalt, så der laves nogle holdbare løsninger sammen med landmændene, og vi ikke får skåret vores marker op i små ubrugelige pletter, understreger Martin Merrild.

For yderligere spørgsmål, kontakt: Caroline Gerd Frandsen, pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer, tlf. 20 76 17 90, cagf@lf.dk

Seneste nyt fra lf.dk