Plantekongres i tørkens skygge

Danske planteproducenter hæmmes fortsat af overimplementering og dårligt funderede miljøkrav. Det hæmmer udviklingen i erhvervet. Sådan lød en konklusionerne i beretningen på planteproducenternes årsmøde.

Formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer Torben Hansen benyttede lejligheden til ærgre sig over, at der trods udtrykt politisk velvilje kun blev en beskeden tørkepakke til landbruget.

- Vi kunne glæde os over en bred forståelse i befolkningen for den ekstraordinære situation, men altså ikke over tørkepakkens størrelse. Det var skuffende, konstaterede Torben Hansen, som fandt en smule trøst i, at finansloven indeholdt positive elementer for landbruget, blandt andet i form af en ny model for skat på sælgerpantebreve.

Torben Hansen kom i sin del af beretningen ind på en række af de særbyrder, som de danske landmænd lever med, særligt på miljøområdet. Det handler blandet andet om pesticidafgift, kvælstofkrav og vandløb, der er omfattet af vandplanerne.

- Vi ser fortsat alt for mange vandløb omfattet af vandplanerne og nogle voldsomme reduktionsmål i fjordene, sagde Torben Hansen, som lovede fortsat kamp på alle fronter for at sikre landbruget bedre betingelser.

- Vi skal have nogle realistiske målsætninger, og det arbejder vi fortsat benhårdt på, både fagligt, politisk og juridisk.

Troels Toft adresserede i sin del af beretningen blandt andet planteproducenternes muligheder for at gøre en forskel i klimaindsatsen.

- I planteavlen har vi allerede nu en bred vifte af løsninger på en del af de klimaudfordringer, som vi står overfor.  Det kan være arbejde med sædskifter, planteforædling, præcisionsjordbrug, reduceret jordbehandling og brug af planteprotein og produktion af biomasse, sagde Troels Toft, som understregede, at der fortsat skal forskes intensivt på området og ikke mindst formidles viden om, hvad man kan gøre som landmand.

- Det er vigtigt at slå fast, at vi skal have styrket forskning, udvikling og demonstration i klima og planteavl. Her har politikerne en vigtig rolle med at fremme dette og stille den nødvendige finansiering til rådighed, sagde Troels Toft.

Plantekongressen holdes over to dage i Herning Kongrescenter. Den arrangeres af SEGES , Københavns Universitet og Aarhus Universitet.


Seneste nyt fra lf.dk